Pojišťovnictví v roce 2013: Česká pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2013: Česká pojišťovna
1.2.2013 Pojistný trh

Jako každý rok, i letos jsme oslovili pojišťovny (a nejen je), aby společně s námi nahlédly do fiktivní křišťálové koule a naznačily, co všechno je čeká v příštím roce. Naše otázka zněla: Jak vidíte ekonomickým pohledem průběh roku 2013 v českém pojišťovnictví?

Na náš dotaz odpovídá Pavel Řehák, generální ředitel a místopředseda představenstva České pojišťovny:

Začal bych hodnocením loňského roku, který byl určitě pro Českou pojišťovnu rokem úspěšným. Navzdory náročnému ekonomickému prostředí a de facto stagnujícímu pojistnému trhu se nám kontinuálně dařilo zvyšovat kapitálovou sílu, efektivně řídit náklady, zvyšovat ziskovost a zároveň zásadně investovat do budoucnosti. V průběhu roku 2012 jsme dále posilovali naši pozici v nejvýznamnějších tržních segmentech, tj. v oblasti pojištění motorových vozidel a běžně placeného životního pojištění a co je neméně důležité, spokojenost klientů s našimi produkty a službami byla vloni nejvyšší v moderní historii České pojišťovny.

Na konci roku 2012 došlo z rozhodnutí EU k předem avizovanému sjednocení pojistných sazeb pro muže a ženy. Toto nařízení představovalo pro pojišťovny velkou výzvu, ale zároveň také příležitost vysvětlit ženám výhody životního pojištění. Myslím, že se nám to opravdu podařilo. V loňském roce jsme v podstatě od jara až do 21. prosince zaznamenávali zvýšený zájem žen právě o životní pojištění, což mělo samozřejmě vliv na poměr nově sjednaných smluv životního pojištění mezi muži a ženami. Zatímco historicky byl tento poměr cca 60:40 ve prospěch mužů, v posledních měsících roku 2012 se situace v tomto ohledu více než vyrovnala. Důležitým důkazem úspěšnosti naší strategie je úspěch v posledních měsících roku 2012 v oblasti penzijního připojištění. Náš penzijní fond získal více než 250 tisíc nových klientských smluv a celkově tak zajišťuje jako největší fond na trhu jistotu pro penzi pro téměř 1,3 milionu klientů.

Rok 2013 považuji obecně za přelomový a vidím před námi mnoho výzev. V prvé řadě musíme občanům dostatečně vysvětlit všechny výhody spoření ve druhém pilíři penzijní reformy a přesvědčit je o tom, že druhý pilíř není jen pro mladé a bohaté, jak se často mylně píše v médiích. Čeká nás rovněž mnoho práce v rámci přípravy na změny spojené s novelou občanského zákoníku a velkým tématem trhu autopojištění zcela jistě bude další vývoj cen povinného ručení. Věřím, že cenová válka je již za námi a že si všichni pojistitelé uvědomí, že nelze dlouhodobě provozovat takové pojištění, jehož celková bilance do budoucna nezajišťuje jistotu pokrytí všech závazků vůči klientům, a to především u škod na zdraví, které v povinném ručení bývají ty nejvyšší a zároveň společensky nejzávažnější.

Letošní rok je prvním v tzv. UNISEX podmínkách a adaptace na toto nové legislativní prostředí si zcela jistě vyžádá obrovské úsilí jak na straně pojišťoven, tak zejména na straně distribučních kanálů. Vliv startu důchodové reformy na výsledek trhu životního pojištění nelze v tuto chvíli jednoznačně předpovídat. Je však zřejmé, že nová legislativa nadále prohlubuje rozdíl v subvencích mezi životním pojištěním a penzijním připojištěním. Očekávám proto, že trh životního pojištění se bude dále více specializovat, a to na zajištění rizik spojených s výpadkem příjmu a potřebou mimořádných výdajů v důsledku úrazů či nemocí.

Vzhledem k ekonomickému vývoji v Evropě a fiskálním restrikcím se ani letos neočekává výrazný hospodářský růst. To samozřejmě ovlivní vývoj trhu podnikatelského pojištění, které jde ruku v ruce s vývojem ekonomiky celého státu. Dá se tak předpokládat, že podnikatelé budou i nadále řešit hlavně možnosti úspor svých finančních prostředků, což se samozřejmě projeví i oblasti podnikatelského pojištění. Myslím si, že bude velkým úspěchem celého trhu, pokud se podaří udržet stávající objem předepsaného pojistného v této oblasti.

Na závěr bych rád upozornil na to, že Česká republika určitě není klidným izolovaným ostrovem na rozbouřeném moři, jak by se mohlo zdát. Stejně jako loni budeme i letos čelit výzvám v oblasti stability trhu ve spojení s vývojem v Evropě, postupně přijdou další regulace pojistného trhu, ovlivní nás celková hospodářská recese a budeme muset řešit tlak na ziskovost klíčových produktů trhu. Očekávám, že obtížné ekonomické období bude trvat déle, než předpovídaly první prognózy, ale pro firmy, které jsou připraveny, dobře řídí své náklady a investují do správných růstových oblastí je taková „krize“ naopak příležitostí. 

Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články