Pojišťovnictví v roce 2013: KOOPERATIVA


			Pojišťovnictví v roce 2013: KOOPERATIVA
16.1.2013 Pojistný trh

Jako každý rok, i letos jsme oslovili pojišťovny (a nejen je), aby společně s námi nahlédly do fiktivní křišťálové koule a naznačily, co všechno je čeká v příštím roce.

Naše otázka zněla: Jak vidíte ekonomickým pohledem průběh roku 2013 v českém pojišťovnictví?

Dnes přinášíme vyjádření předsedy představenstva Kooperativy Ing. Martina Diviše, MBA:


Velkou výzvou pro pojišťovny je důchodová reforma. Je určitě dobře, že klienti budou mít více možností, jak peníze na důchod diverzifikovat a jakou cestu pro své spokojené prožití důchodu zvolit. A životní nebo důchodové pojištění u některé z renomovaných pojišťoven je určitě vhodným a oblíbeným způsobem, jak se do důchodu zabezpečit – pojišťovna nejen garantuje stabilní výnos, ale v případě potřeby může klient s nastřádanými prostředky i aktivně pracovat.

Pečlivě sledujeme také vývoj u komerčního zdravotního pojištění. V případě, že bude český pojistný trh zapojen do reformy financování zdravotnictví způsobem a měrou odpovídající vyspělým evropským ekonomikám, rýsuje se zde bezpochyby zajímavý prostor pro růst českého pojišťovnictví. Například Rakousko vydává na zdravotnictví přibližně deset procent HDP, který v přepočtu představuje asi 6,7 bilionu korun. Celkem tedy asi 670 miliard korun. Třetina obyvatel Rakouska má soukromé zdravotní pojištění, hradí se z něho denní podpora při pobytu v nemocnici, náklady na konkrétního lékaře, lepší vybavení pokoje při hospitalizaci, větší výběr a podobně. V souhrnu se tyto částky podílejí na financování rakouského zdravotnictví dvěma procenty, tedy zhruba sumou třináct miliard korun ročně. Jsem přesvědčen, že nabídnout lidem nadstandardy je správné, protože to do zdravotnictví přivede další peníze. Budete-li chtít, aby Vás operoval primář či mít lepší pokoj, musíte si připlatit. To je zcela logické. Klient by si pak stejně jako ve vyspělé Evropě mohl platit určitý druh komerčního zdravotního pojištění třeba u Kooperativy a ta by mu potom v případě potřeby lepší služby uhradila. Základní zdravotní pojištění vždycky bude na nějakou základní, standardní péči. Lidské poznání se ale neustále rozšiřuje, vždycky budou ve zdravotnictví přicházet nové metody, nové systémy. Novinky jsou většinou nákladné. Lidé ale mají mít možnost využít takových novinek, zaplatit si lepší péči.

I Kooperativa chystá v této souvislosti určité novinky. Souvisejí zejména s výše uvedenými změnami na trhu. Pro klienty, kteří se chtějí zabezpečit na stáří, jsme připravili nový produkt s jednoduchými podmínkami, který je zaměřený na zodpovědné klienty. Nové pojištění nese název PENZE S GARANCÍ a navazuje na úspěšné univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA.

Hlavním přínosem PENZE S GARANCÍ je garantované zhodnocení vložených prostředků – minimálně ve výši technické úrokové míry 2,4 % p. a. Kooperativa k ní navíc ještě připisuje podíl na zisku, takže například za poslední 4 roky klienti získali celkový výnos nejméně ve výši 4 %. Zároveň PENZE S GARANCÍ nabízí i možnost investování do 10 tržních fondů.

Druhou zásadní výhodou je flexibilita, kterou klienti velmi oceňují; mohou měnit výši pojistného, případně si peníze v průběhu pojištění vybírat nebo dokonce platby po dohodě s pojišťovnou přerušit.

A jaké očekáváme trendy v pojištění? Jak už jsem zmínil, velké téma bude důchodová reforma. Díky tomu by mohl pokračovat růst životního pojištění. Pevně věříme, že i díky našemu novému produktu PENZE S GARANCÍ. V neživotním pojištění doufáme, že udržíme podobnou úroveň jako letos, přestože hlavně podnikatelé se budou se snažit stáhnout pojištění na míru nezbytného rozsahu. V celé Evropě také poklesl prodej automobilů, což se v pojištění určitě odrazí.

S napětím očekáváme změnu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, který je opravdu velmi diskutovaný. Bude se jednat o zásadní změnu v přístupu k prodeji pojištění. Výhodou – pokud se to povede – bude regulace správnosti dat a nastavení správných procesů.

Pojistného trhu se dotkne také novela občanského zákoníku. Jedna ze změn se týká toho, že v případě odškodnění při škodách na zdraví (u povinně smluvního i havarijního pojištění) není stanoven limit a je otázka, jak se k této problematice postaví soudy. Již dnes máme případy, kdy se ohodnocení zdravotního poškození nebo smrti dostává do milionových částek. Mnohé pojišťovny si ještě zřejmě neuvědomily, co je čeká, protože pojistné plnění půjde z nyní uzavíraných pojistných smluv na povinné ručení za nyní uzavírané ceny.

Nový občanský zákoník bude nejen u povinného ručení znamenat revoluční změny a velký boom odpovědnostních pojistek. Proto si myslím, že je nerozumné dnes tlačit ceny dolů a touto cestou rozhodně jít nechceme.

Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

garance 2,4 ?

Marešová,  29. 1. 2013

ČNB s platností od 15.1. 2013 snižuje TÚM na hodnotu max. 1,9 %... To Kooperativa s 2,4% bude porušovat zákon ?

TÚM

derry,  6. 6. 2013

To sice schváli ale s paltností od 7.2013

RSS

Související články