Pojišťovnictví v roce 2013: ING Pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2013: ING Pojišťovna
18.1.2013 Pojistný trh

Jako každý rok, i letos jsme oslovili pojišťovny (a nejen je), aby společně s námi nahlédly do fiktivní křišťálové koule a naznačily, co všechno je čeká v příštím roce.

Naše otázka zněla: Jak vidíte ekonomickým pohledem průběh roku 2013 v českém pojišťovnictví?

Dnes odpovídá Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovny:

Rok 2012 nebyl pro pojišťovnictví nijak příznivý a víceméně stagnoval. Z výsledků za třetí kvartál vyplývá, že neživotní pojištění kleslo o 1,2 % a životní pojištění rostlo o 2,3 %. Pozitivní zprávou uplynulých měsíců je odklon klientů od jednorázově placených produktů a jejich návrat k běžně placeným životním pojištěním. Na rozdíl od předchozích let to bylo právě toto portfolio, které táhlo růst životního pojištění.

Začátek roku 2013 nepřináší zásadní změnu, spíše naopak. Rostoucí nezaměstnanost, zvyšující se zatížení obyvatel vyšší sazbou DPH a odstranění dosavadních stropů na zdravotní a sociální pojištění snižuje schopnost a ochotu spotřeby. Legislativní regulace a restriktivní státní politika pak omezuje investiční příležitosti firem, které spíše pokračují v úsporných opatřeních, a to napříč všemi sektory. Mírným optimismem mě naplňuje prognóza ČNB, že HDP v letošním roce poroste o 0,2 %. Nejedná se sice o výrazný růst, ale ve srovnání s poklesem v roce 2012 je to důležitá změna trendu, která by se v druhé polovině letošního roku mohla pozitivně promítnout do celospolečenského naladění.

V oblasti životního pojištění však ani letos nebude situace jednoduchá – ziskovost pojišťovacích produktů dlouhodobě klesá, protože vysoce konkurenční prostřední tlačí ceny pojistného neustále dolů. Zároveň sílí tlaky na snižování nákladů pojišťoven. Výrazné změny tak v letošním roce nezaznamenají ani provize z životního pojištění. Nesmíme zapomenout, že provize reálně platí klienti a jsou zahrnuty ve výši pojistného, proto již zmíněná vysoká konkurence a tlak na cenu pojistného bude držet provize zhruba na stejné úrovni.

Jako velký problém trhu životního pojištění vidím intenzivní přepojišťování klientů mezi konkurenty. To na jedné straně snižuje celkovou ziskovost smluv, na straně druhé to není výhodné ani pro klienty, kteří tím ztrácejí kontinuitu ve své finanční ochraně. A navíc každou takovou změnu klienti zaplatí. Cílem celého trhu by naopak mělo být zvyšování kvality distribuce a stabilizace nákladů na ni, resp. jejich snížení na udržitelnou úroveň. Z klientského pohledu by se určitě mělo pokračovat v osvětě mezi klienty, že životní pojištění je primárně dlouhodobý produkt zajišťující rizika, nikoli pouhé spoření.

A jak budou pojišťovny oslovovat nové klienty? Lákadlem v oblasti životního pojištění to budou nejspíše produktové inovace a také segmentační přístup, tedy produkty a služby na míru. Naše strategie přitom zůstává stejná – zaměření na klienta, jeho spokojenost a loajalitu. Veškeré naše klientské služby tak i nadále budeme přizpůsobovat tomuto cíli. Z konkrétních aktivit mohu již nyní zmínit vybudování interaktivního klientského portálu či inovace ve fungování klientské linky. Především internet se stává velmi významným nástrojem při prodeji a správě pojistných produktů i v rámci komunikace s klienty. Tohoto trendu se budeme stejně jako v roce 2012 držet i letos. Důkazem toho je i náš nový projekt For You, který je vytvořen pro on-line prostředí a je zaměřen téměř výhradně na ženy.

Zdroj: ING

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články