Pojišťovnictví v roce 2013: Česká podnikatelská pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2013: Česká podnikatelská pojišťovna
8.2.2013 Pojistný trh

Jako každý rok, i letos jsme oslovili pojišťovny (a nejen je), aby společně s námi nahlédly do fiktivní křišťálové koule a naznačily, co všechno je čeká v příštím roce. Naše otázka zněla: Jak vidíte ekonomickým pohledem průběh roku 2013 v českém pojišťovnictví?

Na náš dotaz odpovídá  Ing. Jaroslav Besperát, předseda představenstva a generální ředitel České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group:

Očekávám ve vývoji pojistného trhu v letošním roce spíše stagnaci. Pojistný trh prochází velmi složitým obdobím, po mnoha letech, kdy jsme byli zvyklí na téměř dvouciferný růst, jsme v několika posledních letech naopak svědky stagnace či dokonce poklesu. Důvodem je nejen nepříznivá ekonomická situace a nejistota ve společnosti, ale také cenová válka mezi pojišťovnami, kde tvrdá konkurence způsobila pokles cen, což se týká především povinného ručení a pojištění průmyslu a podnikatelů.

Dá se předpokládat, že rok 2013 bude v mnohém náročnější než ten minulý. Vývoj pojistného trhu ovlivní jistě také plánované legislativní změny. V letošním roce budou vrcholit přípravy na přechod na nový občanský zákoník, který má vejít v účinnost 1. 1. 2014, a který po mnoha desítkách let zásadně mění zaběhnuté právní prostředí. Další zásadní událostí roku je připravovaná změna zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Nastavení procesů a činnost jednotlivých pojišťoven v budoucnu nepochybně ovlivní implementace Solvency II.

V segmentu povinného ručení se cena dostala až na samé dno. Vlivem konkurence průměrné pojistné již několik let klesá, přičemž objem vyplacených náhrad z dopravních nehod, zejména u škod na zdraví, neustále roste. Očekávám v průběhu tohoto roku nárůst pojistného, ten však nebude plošný. Dá se předpokládat, že si nejvíce připlatí vlastníci nejrizikovějších kategorií vozidel, v závislosti na vývoji škodní frekvence a průběhu a v naší pojišťovně také podle segmentačních kritérií - odhadem v řádech jednotek procent. V řádech až desítek procent si pak připlatí škodící či opakovaně škodící řidiči, kterým se to projeví na bonusu, resp. malusu. ČPP vždy důsledně uplatňovala systém bonus/malus a při sjednání nové smlouvy ověřuje škodní průběh klienta v databázi škod ČKP.  Je to správná cesta ke spravedlivým sazbám.

Segment životního pojištění v uplynulém roce uspokojivě rostl, předepsané pojistné jsme zvýšili oproti roku 2011 o 5,8 %. Doufáme, že i 2013 bude stejně úspěšný, solidní nárůst uplynulého roku vnímáme jako šanci odrazit se k ještě lepším výsledkům. Situace nás nutí stále přemýšlet o tom, jak se budou potřeby klientů vyvíjet, a jak těmto měnícím se potřebám přizpůsobit nabídku. Inovaci produktů je potřeba provádět pravidelně, což je náročné pro IT systém či školení lidí. Žádná pojišťovna si dnes nemůže dovolit, aby se správní náklady zvyšovaly. Nerostou ani provize zprostředkovatelů, kde dochází k nárůstu jen v jednotkách procent.

Zcela jistě bude pokračovat dynamický vývoj v produktové inovaci, vesměs zkvalitňující nabízené služby. V kontextu současného vývoje považuji za největší výzvu a nejdůležitější faktor budoucího úspěchu budování dlouhodobého vztahu s klientem. Nejedná se však „jen“ o klientský servis nebo pouhou komunikaci při sjednání smlouvy nebo plnění v případě škodní události. Mám na mysli nejen navázání vztahu, ale především jeho upevňování a rozvíjení.

Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články