Pojišťovnictví v roce 2013: Pojišťovna Slavia


			Pojišťovnictví v roce 2013: Pojišťovna Slavia
4.2.2013 Pojistný trh

Jako každý rok, i letos jsme oslovili pojišťovny (a nejen je), aby společně s námi nahlédly do fiktivní křišťálové koule a naznačily, co všechno je čeká v příštím roce. Naše otázka zněla: Jak vidíte ekonomickým pohledem průběh roku 2013 v českém pojišťovnictví?

Na náš dotaz odpovídá Ing. Radek Žďárecký, MBA, generální ředitel Slavia pojišťovny:

Slavia pojišťovna je neživotní pojišťovnou, proto se zaměřím pouze na oblast neživotního pojištění.  Pro výhled do roku 2013 je třeba vzít v úvahu chování lidí v ekonomické recesi.  Orientace na cenu a efektivitu vložených investic se prolíná všemi oblastmi života, pojištění nevyjímaje. Propojištěnost české populace je v porovnání s obyvateli vyspělých ekonomik výrazně nižší. Češi tak více riskují a častěji spoléhají až na řešení následků než na prevenci prostřednictvím pojištění. Toto chování se bohužel ještě prohlubuje v dobách ekonomické recese.

Nyní je proto mnohem více než kdykoli předtím nutné klienty přesvědčovat o efektivitě vložených prostředků do pojištění. Zájemce o pojištění dnes nechce platit za nic, co bezprostředně nepotřebuje. Budoucnost proto vidím ve vysoce variabilních pojistných produktech. V tomto mají výhodu spíš menší a střední pojišťovny, které dokážou velmi pružně reagovat na vývoj trhu a přizpůsobovat se individuálním potřebám klientů.

U povinného ručení stále zaznamenáváme enormní tlak na cenu. Převládá zájem o základní pojistný produkt, který je pro provoz vozidla vyžadován zákonem. Lidé však neberou na zřetel skutečnost, že nabídnutá výše pojistného je přímo závislá na jejich historii. Za tuto situaci si zřejmě mohou samotné pojišťovny, když v minulosti díky cenovému boji naučili své klienty obcházet systém bonus/malus. Ta doba je však pryč, pojistný průběh klienta musí mít opět zásadní vliv na cenu pojištění. Ano, bude stále možné nabízet levné povinné ručení, avšak pouze těm, kteří jezdí dlouhodobě bez nehod. Naopak výrazné zdražení zřejmě bude čekat řidiče, kteří opakovaně bourají.

Poslední téma, které vidím pro rok 2013 jako klíčové, je boj s pojistnými podvody. Zatímco jen málokoho by napadlo například ukrást zboží v obchodě, snahu neoprávněně se obohatit na pojišťovně považuje řada lidí za zcela normální. Někteří se pak dokonce chlubí tím, jak vyzráli na pojišťovnu. Samotný pojistný podvod je trestný čin! Důležitější je však skutečnost, že na toto chování bohužel doplácí všichni klienti pojišťoven, tedy i ti slušní. Neoprávněně vyplacené pojistné plnění je pro pojišťovnu rovněž nákladem a ona to musí zohlednit při stanovení cen pojištění.

Věřím, že v roce 2013 bude docházet k postupnému „narovnávání“ pojistného trhu. Vymizí „podivné cenové praktiky“ a klienti si začnou uvědomovat skutečnou hodnotu služby, kterou jim pojišťovna poskytuje. Bude tak platit pravidlo, že férový klient dostane férové pojištění a služby za férovou cenu.

Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články