Pojišťovnictví v roce 2013 očima Jaroslava Daňhela z VŠE


			Pojišťovnictví v roce 2013 očima Jaroslava Daňhela z VŠE
1.2.2013 Pojistný trh

Jako každý rok, i letos jsme oslovili pojišťovny (a nejen je), aby společně s námi nahlédly do fiktivní křišťálové koule a naznačily, co všechno je čeká v příštím roce. Naše otázka zněla: Jak vidíte ekonomickým pohledem průběh roku 2013 v českém pojišťovnictví?

Na náš dotaz tentokrát odpovídá Jaroslav Daňhel z katedry pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze:

Rok 2013 bude pro odvětví pojišťovnictví významně poznamenán ambivalentními vlivy z celkového prostředí, v jakém se nachází česká ekonomika. Přetrvávající potřeba konsolidace znemožňuje významnější podporu růstových faktorů v ekonomice, jedním z důsledků v měnové politice jsou úrokové sazby na historických minimech. Na tuto skutečnost navazující zastropování garantované výnosnosti pro produkty kapitálového životního pojištění na 1,9 % ze strany regulátora pojistného trhu znamená další snížení lukrativnosti životního pojištění pojímaného jako investiční instrument.

Ve prospěch prodeje životních produktů pak budou působit současné rozpaky nad penzijní reformou, zapříčiněné především politickým vývojem, kdy poslední volby naznačily posun naší společnosti směrem k levicové části spektra. Reálná hrozba zásahu do penzijní reformy týkající se především druhého pilíře penzijní reformy může vést k volbě životního pojištění jako klasické alternativy financování postaktivního věku.

V oblasti neživotního pojištění budou muset v letošním roce více pozornosti věnovat odstraňování tarifních diskrepancí v produktech zejména pojištění motorových vozidel, který byly nejvíce postiženy deformacemi v důsledku „cenové války“, přes nezbytnost nápravy tarifů bude pro pojišťovny určitou překážkou přetrvávající neochota sektoru občanů v ekonomicky labilním prostředí vydávat peněžní prostředky.

Dobrou zprávou pro pojišťovny je odklad (kolikátý už) implementace kontraverzního regulatorního projektu Solvency II nejdříve na rok 2016,  pokud nedojde za strany Evropské komise k jinému aktu zextenzivnění regulace pojistného trhu, lze očekávat v roce 2013 zpomalení poklesu efektivity odvětví pojišťovnictví z přeregulace.

Zdroj:

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články