Claudie Maříková: Kultivace trhu je prioritou MARSH


			Claudie Maříková: Kultivace trhu je prioritou MARSH

Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) v prosinci 2017 rozhodla o přijetí významných mezinárodních makléřských firem do svých řad. Členy asociace se tak staly společnosti MARSH a Aon Central and Eastern Europe. Jak tento krok vnímá Chief Commercial Officer v MARSH Claudie Maříková?

Co pro vaši společnost znamená členství v Asociaci českých pojišťovacích makléřů?

MARSH do AČPM nevstupuje jako nováček. Byl jejím zakládajícím a dlouholetým členem. Před zhruba deseti lety se však rozhodl asociaci opustit. Našemu tehdejšímu vedení připadaly „obchodní“ praktiky některých členů AČPM v rozporu s přísným etickým kodexem MARSH. Tehdy jsme nechtěli v takové společnosti nadále být a založili jakýsi její protiklad – Českou asociaci mezinárodních pojišťovacích makléřů. Jak ale říkám – to bylo před řadou let. Pojistný trh i sama AČPM prošly vývojem, postupně se kultivují.


Mohlo by vás zajímat: Autonomní vozidla optikou ČAP: Etické aspekty


Důvody našeho tehdejšího odchodu nejspíš ještě nepominuly úplně, ale zmírňují se. Navíc, pokud chceme být jako světová jednička aktivním hybatelem dění, je třeba to činit prací zevnitř, nejen kritikou zvenčí. Ostatně, nepřetržitým členem je naše dceřiná či sesterská (dle úhlu pohledu) společnost INSIA. Členství v AČPM tedy pro nás znamená aktivní účast na kultivaci makléřské práce. Oceňujeme přitom, že stejný cíl zřetelně deklarovalo i současné vedení asociace.

Jak vnímáte roli AČPM v rámci českého trhu?

Zkusme se odrazit od toho, co o sobě AČPM sama říká, a konfrontovat to se skutečností. V oboru legislativy je jistě platným připomínkovým místem pro návrhy zákonných norem z oblasti pojišťovnictví. Na tuto roli, včetně adekvátního lobbingu v záležitostech našeho společného zájmu, bychom neměli rezignovat.


Mohlo by vás zajímat: ABI a Brexit: Jak budou vypadat obchodní dohody?


Otázky etiky jsem se dotkla už v předchozí pasáži. Správně se uvádí, že „prestiž každé profese je ohrožována neetickým chováním některých jedinců“. I v rámci MARSH se kritéria neustále zpřísňují. Jednotlivci, kteří se s tímto trendem nedokázali ztotožnit, už u nás nejsou. Dodržování Kodexu etiky člena AČPM je v zájmu každého z nás.

No a všichni se jistě shodneme na důležitosti publicity a vzdělávání, především pak v oborných otázkách naší profese.

Jak byste okomentovala vývoj současného pojišťovnictví? Jeho problémy, pozitiva…

Obecně očekávám, že některé aspekty naší práce zůstanou stejné, jiné se naopak radikálně změní v kontextu dalšího vývoje pojišťovnictví. Nejspíš nás nečeká taková revoluce, jako byl přechod na tržní principy počátkem 90. let, který vlastně do ČR přivedl naši profesi.

Claudie Maříková 2

Nicméně sledujeme nástup nových
hráčů do našeho oboru, jako jsou velké technologické a telekomunikační společnosti.Ty mají veškeré předpoklady zasáhnout do retailového pojištění. Mají obrovské databáze dat a k tomu i náležité finanční prostředky.

Data a informace jsou ostatně fenoménem dnešní doby. Generují
nová rizika a potřebu pojistné ochrany. V nadsázce říkáme, že pojištění kybernetických rizik je požárním pojištěním budoucnosti. Bezprostřední budoucnosti.

Přitom cítíme, že u nových pojistných produktů, třeba u zmíněného pojištění kybernetických rizik, zatím není na českém trhu dostatečná konkurence. S využitím našeho globálního přesahu ji chceme zvyšovat, což bude ve výsledku ku prospěchu našich klientů.

A tím se dostávám k tomu, co se v naší práci nezmění. Je to naše angažmá na straně klienta, zastupování jeho zájmů. Spokojenost a důvěra klientů je přece základ makléřské práce.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články