Inovace v pojišťovnictví: MARSH byl oceněn za „řešení“ Bridge


			Inovace v pojišťovnictví: MARSH byl oceněn za „řešení“ Bridge
11.10.2017 Spektrum, Zahraničí

Problémy spojené s vystoupením Spojeného království z EU vyvolávají značné nejistoty, které se projevují rovněž v pojišťovnictví. Určitá rizika by mohl pomoci odstranit „produkt“ společnosti MARSH Ltd., který je nazván „Bridge“. Měl by totiž řešit některá úzká místa, jež se mohou objevit právě v souvislosti s Brexitem.

Produkt či řešení „Bridge“ získal v rámci 2017 Business Insurance: Innovation Awards cenu za inovaci v podnikatelském pojištění. Největší podíl na tom mají manažeři společnosti MARSH Daniel Hearsum, který zodpovídá za umístění produktu, a Leslie Kurshan, do jehož působnosti náleží inovační řešení pro klienty. Dostali za úkol odborně reagovat na problémy vyplývající z výsledku červnového referenda v roce 2016.  

Oba si hned uvědomili, že Brexit vyvolá hodně zmatku a nejistoty. Museli reagovat především na stěžejní problém, kterým je ztráta evropského pasu (resp. principu jediné licence) pro britské pojistitele. Možnost využívat svobodu usazování a svobodu dočasného poskytování služeb pokládají oba zmínění manažeři za jeden z nejdůležitějších přínosů EU. Tyto svobody umožnily pojistitelům podnikat přeshraničně. Současně zmiňují, že díky těmto svobodám nemělo pojišťovnictví Spojeného království dlouhodobě žádné licenční problémy, respektive problémy s povolováním pojišťovací a zajišťovací činnosti.


Mohlo by vás zajímat: ČAP informuje: Ceny POV klesají. Průměrem je 2764 Kč


Někteří britští pojistitelé se sice usídlili již dříve v některých částech Evropy, ale podle společnosti MARSH prý spíše náhodně či bez hlubšího strategického záměru. Většina britských pojistitelů však nemá zatím návod, jak vyřešit ztrátu evropského pasu. Manažeři společnosti MARSH prý cítili, že by v důsledku této ztráty mohlo být zabráněno výběru na trhu. MARSH ovšem jako pojišťovací makléř chtěl pro své klienty zachovat opce, a to zvláště z toho důvodu, že když se podpoří výběr, podpoří se hospodářská soutěž, a to je vlastně podstatou role pojišťovacího makléře.

Prohlašení společnosti Marsh: 

MARSH proto přizpůsobil pro Evropu řešení, které je využíváno v Latinské Americe a jiných oblastech světa. Jeho podstatou je použití lokálních frontingových[1] společností k vypořádání se s unikátností Brexitu s tím, že musejí fungovat v souladu s právní a regulatorní perspektivou.

Společnost MARSH si je ovšem plně vědoma, že její řešení bude vyžadovat další úpravy ve vazbě na průběh jednání o Brexitu. Počítá s tím, že klienti začnou upozorňovat na mezery v krytí, jakmile budou obnovovat pojistné smlouvy před březnem 2019. Ze strany společnosti MARSH nejde o hotový či stabilní produkt, ale spíše jde o produkt, který se bude dotvářet podle potřeby.


Mohlo by vás zajímat: Pololetní výsledky mluví jasně. Německé pojišťovnictví roste


Tento článek je zpracován zejména na základě textu zveřejněného na portálu Business Insurance. Jelikož se v něm hodně hovoří o produktu a český čtenář by mohl mít dokonce dojem, že by se mohlo jednat o pojistný produkt, je nezbytné na závěr doplnit jak svůj výtvor prezentuje samotný MARSH . Ten zdůrazňuje, že se jedná o řešení formou mostu, které zachová klientům výběr a umožní konkurenci na pojistných trzích v EU prostřednictvím inovativní frontingové struktury. Budou prostě moci „cestovat“ přes most bez pasu.

[1] Fronting je definován např. takto: „Pojistitel sice uzavře pojistnou smlouvu, ale pak předává celé riziko zajistiteli za provizi (jedním z příkladů je, že tímto zajistitelem je pojistitel, který v dané zemi nemůže z různých důvodů uzavírat pojistné smlouvy).“ 

Zdroj: Business Insurance; Marsh

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články