Ivan Špirakus zvolen novým předsedou AČPM


			Ivan Špirakus zvolen novým předsedou AČPM

Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), která se dne 2. prosince 2013 sešla v sídle AČPM v Praze 3, zvolila nové statutární orgány Asociace na další dvouleté funkční období.

Valná hromada AČPM v souladu se Stanovami rovněž zvolila Etickou komisi, která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a Revizní komisi ke kontrole hospodaření.

Na následném ustavujícím zasedání nového prezídia téhož dne pak byl do funkce předsedy AČPM zvolen Ing. Ivan Špirakus, generální ředitel společnosti INSIA a.s., dlouholetý člen Prezídia AČPM a zakládající člen Komory pojišťovacích makléřů, s níž se AČPM sloučila v r. 2005.

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace jejich odborných služeb na českém trhu. Významnou pozornost bude AČPM věnovat také připomínce 20. výročí svého založení, které připadá na 1. 3. 1994. AČPM se bude rovněž zabývat změnami v regulaci, jež souvisí s právě projednávanou revizí Směrnice EU o zprostředkování  pojištění (tzv. IMD II).

Předseda AČPM Ivan Špirakus k tomu po svém zvolení uvedl: “AČPM se pod mým vedením v dalším období soustředí zejména na intenzívnější objasňování unikátní role a významu pojišťovacího makléře v procesu sjednávání pojištění. Respektujeme sílící tlaky na ochranu spotřebitele na finančním trhu a jsme v tomto směru připraveni i nadále úzce spolupracovat jak s Ministerstvem financí ČR, tak s Českou národní bankou.

Na druhé straně budeme ale bránit naše postavení vysoce odborného pojišťovacího specialisty, stojícího na straně klienta před zjednodušujícími snahami postavit všechny zprostředkovatele nejrůznějších finančních produktů a služeb na stejnou úroveň. Specifika činnosti pojišťovacího makléře s více než 300letou historií makléřské profese, i dvacetiletá historie AČPM jako naší profesní organizace, nám k tomu poskytují velmi silný mandát.“ 

 

Sedmičlenné Prezídium bude pracovat ve složení:

  • Ing. Jitka Hradilová (Satum Czech s.r.o.)
  • PhDr. Jana Krausová, MBA (Interway Insurance Brokers s.r.o.)
  • Jiřina Nepalová (Renomia a.s.)
  • Ing. Ivan Paparega (I.P. trust, a.s.)
  • Ing. Ivan Špirakus (INSIA a.s.)
  • Jan Štok, MBA (Mai Insurance Brokers, s.r.o.)
  • Ing. Gustav Vacek (YSAT Plzeň spol. s r.o.)

AČPM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články