OK BROKERS: Nové cesty, nové možnosti

Společnost OK BROKERS byla založena v květnu 2016 a letos oslaví své druhé narozeniny. Jaký byl pro nás rok 2017 a co plánujeme na rok letošní?

Aktivity společnosti byly v roce 2017 rozděleny na dvě hlavní části, které spolu ovšem velmi úzce souvisí. První se tý­kala prezentace možnosti spolupráce s naší partnerskou sítí u vybraných makléř­ských společností a v té druhé jsme se zaměřili na zdokonalování všech našich servisních činností.  

Když se ohlédnu na samý začátek roku 2017, jedna z prvních velkých otázek byla, pro který typ makléřských společ­ností bude partnerství právě s naší společností nejpřínosnější? Pro menší brokery orientující se na retailové pojiš­tění? Pro střední brokery s průmyslovým pojištěním? Pro finančně-poradenské společnosti? Pro firmy pracující převáž­ně s životním pojištěním?


Mohlo by vás zajímat:ČAP: Pojišťovny odhalily podvody za 1,23 miliardy


Naší ambicí bylo vytvořit natolik zajíma­vou nabídku, abychom byli rovnocenným partnerem do diskuze jednoduše všem. Každý ze zmíněných modelů však vyžaduje mírně odlišný způsob přístupu k práci a logicky se tak liší i jeho potřeby.

OK BROKERS schemaNapříklad menší broker pooly mají dnes zvýšené nároky na softwarové systémy pro správu a evidenci smluv, které umí i strukturálně rozdělit provize. Průmyslového makléře naopak zajímají možnosti nestandardních ujedná­ní, metodika a možnost spolupráce s jednotlivými specialisty. Retailový pojišťovací agent zase nemůže pracovat bez kvalitních srovnávacích nástrojů, a tím celkový výčet potřeb zdaleka nekončí.

Nehledě na konkrétní zaměření, mají všichni zprostředkovatelé jedno společné: chtějí svým klientům poskytovat prvo­třídní servis, mít za to adekvátní odměnu a minimalizovat čas strávený v kanceláři u počítače. A právě tyto tři společné prv­ky nám posloužily jako vodítko a ukaza­tel, kterým směrem se vydat.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Podivné rozhodnutí arbitra


Každá ze společností v uskupení OK HOLDING na­bízí širokou paletu různorodých možností a byl skutečně nelehký úkol identifikovat, funkčně propojit a vložit do jedné kom­plexní nabídky ty služby, které budou pro makléře nejužitečnější.

K dnešnímu dni spolupracují s OK BROKERS již více než dvě desít­ky makléřských firem. Troufám si tak tvrdit, že se podařilo naši vysokou ambici naplnit.

Lukáš Horáček
ředitel společnosti OK BROKERS spol. s r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články