Cestovní pojištění pohledem specialistky makléřské společnosti OK GROUP


			Cestovní pojištění pohledem specialistky makléřské společnosti OK GROUP

Léto je tady a s ním období bedlivého sledování on-line nabídek zájezdů, last minute dovolených a horečnatého balení. Ať už jsme pohodáři nebo lidé pečlivě plánující každý krok, i těm nejlepším z nás se může stát, že nasedáme do auta nebo postupujeme ve frontě na letišti, a teprve v tu chvíli nám proletí hlavou: „CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ!“

Dnes je nabídka v této oblasti značně široká a pojišťovny nám vycházejí všemožně vstříc. Nejen rozsahem, ale myslí i na naše zapomnětlivé klienty. Všechny pojišťovny dnes nabízejí on-line sjednání pojištění, některé umožňují dokonce sjednání přes vlastní aplikace několika kliky.

Protože se tento typ pojištění řeší často „na poslední chvíli“, je pro zprostředkovatele i naše klienty vhodné vybrat pojistitele, u kterého lze pojištění sjednat velmi jednoduše a bez další zbytečné administrativy na obou stranách. Většina pojišťoven již dnes uzavírá pojistné smlouvy nikoli podpisem, ale zaplacením, takže můžeme klienta pojistit skutečně téměř na ranveji.


Mohlo by vás zajímat: Utonutí ubývá. Prázdniny jsou však nejkritičtějším obdobím


Služba zprostředkovatele by měla zahrnovat samozřejmě doporučení vhodných limitů, zejména v oblasti léčebných výloh. Vzhledem k tomu, že jsme všichni pojištěni v rámci schengenského prostoru pro nutnou a neodkladnou péči, stačí nám na tomto území nižší limity, maximálně do tří milionů korun. Cestuje-li klient do vzdálenějších oblastí, nebo do míst se ztíženým přístupem, je na místě doporučit limit vyšší.

Neomezený limit pro pojištění léčebných výloh je sice pro klientovu psychickou pohodu optimální, nicméně statistiky pojišťoven hovoří o jednotkách případů, kdy náklady na léčení při závažných onemocněních či zraněních s delší dobou pobytu v nemocnici přesáhly šest milionů korun.

Samozřejmou součástí poskytnuté služby ze strany zprostředkovatele by mělo být rovněž prověření, zda má klient pojištěnu odpovědnost v běžném občanském životě a zda tato kryje škody způsobené v zahraničí. Všechny pojišťovny nabízejí jako součást cestovního pojištění rovněž možnost připojištění odpovědnosti. Neočekávané nehody se nemusí týkat jen samotného zdraví či majetku našich klientů, ale oni sami mohou neúmyslně způsobit škodu na zdraví či majetku třetích osob. Kvalitní pojištění musí zajistit, aby se pěkná dovolená nezměnila v dlouholetý finanční závazek celé rodiny.


Mohlo by vás zajímat: Hackeři ohrožují i námořní přepravu


Poskytujeme-li servis v oblasti cestovního pojištění, klient očekává informaci, jak bude fungovat asistenční služba v případě úrazu či neočekávané nemoci. Asistenční služba v takovém případě zprostředkuje dopravu do vhodného zdravotnického zařízení, zajistí klientovi tlumočení a monitoruje vývoj jeho léčení, aby následně zajistila převoz zpět do místa pobytu na dovolené nebo do ČR. V případě finančně náročnějších zákroků lze dohodnout formu zálohového krytí nákladů.  Číslo asistenční služby má klient vždy na dokladu o pojištění a je vhodné v případě potřeby asistenční službu neprodleně kontaktovat a řídit se jejími pokyny.

Závěrem bych nám všem chtěla popřát, abychom si dovolenou užili, abychom ani my, ani naši klienti, asistenční službu nepotřebovali a cestovní pojištění měli sjednáno pouze pro pocit bezpečí a jistoty.

Daniela Mrázková

specialistka pojištění pohledávek a metodička společnosti OK GROUP a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články