Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. INSIA školí svou síť a hraje na kvalitu


			Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. INSIA školí svou síť a hraje na kvalitu

Neustálé vzdělávání je klíčové v každé profesi, ve které má být člověk úspěšný. U finančních poradců a makléřů toto platí mnohonásobně, protože trh, legislativa i technologie se vyvíjí stále rychleji. Brokerpool INSIA to moc dobře ví a klade na vzdělání svých partnerů důraz. Jak?

Za poslední rok INSIA proběhlo téměř tři tisíce školení, a to, jak osobně s lektory na centrále INSIA či v regionech, tak i v e-learningovém systému INSIA Study. Vzdělávací systém INSIA se zaměřuje dvojím směrem. Školení nováčků na jednotlivé produkty a interní systémy INSIA a dále na vzdělávání zkušených profesionálů ohledně novinek ve všech potřebných oblastech, které přináší jak legislativa, tak trh samotný.

V nových školících prostorách centrály INSIA v Praze proběhly kurzy na témata: Vytěžení kmene, Obchodní etiketa, Prodejní pyramida (kroky prodeje), Vyhodnocení obchodního výkonu, Techniky uzavírání obchodu a další. V elektronických kurzech byli partneři proškoleni například v oblasti včasného rozpoznání technik praní „špinavých“ peněz (AML) v souladu s platnými zákony.

Všechny kurzy probíhají pod vedení zkušených lektorů a některé budou nově i nahrávány, aby si je mohli partneři později zopakovat v případě potřeby. „V loňském roce byly nejatraktivnější kurzy týkající se pojištění bytových domů a podnikatelských rizik,“ komentuje Pavel Pekárek, manažer vzdělávání INSIA. „Hlavní motivací účastníků kurzů je získat přehled o novinkách v jejich oboru a tím pádem i poskytovat nejlepší služby klientům,“ dodává.

INSIA rovněž uspořádala v loňském roce školení motivace i komunikace s hokejovou tréninkovou legendou, Marianem Jelínkem, kterého se účastnili jak klíčoví zaměstnanci centrály, tak partneři sítě INSIA.

INSIA dlouhodobě dbá na úroveň profesionálních znalostí svých makléřů. Trh se neustále dynamicky mění a výhoda našeho obchodního modelu je právě v tom, že poskytne poradci kvalitní zázemí a informace a zároveň mu ponechává volnost v jeho podnikání,“ shrnuje hlavní myšlenku vzdělávání Ivan Špirakus, generální ředitel INSIA, a.s.

Novinkou letošního roku, kterou INSIA připravuje, jsou pracovní setkání vedená nejúspěšnějšími členy sítě INSIA, kteří budou předávat své zkušenosti z obchodu kolegům - partnerům a zároveň s nimi sdílet nabyté zkušeností. Zároveň se tak dále prohloubí vazby mezi členy sítě a podpoří jejich vzájemná spolupráce na jednotlivých obchodech, což je unikátní řešení v INSIA.

 

Zdroj: INSIA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články