TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2014 v Česku dle oPojištění.cz


			TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2014 v Česku dle oPojištění.cz

Redakce odborného portálu oPojištění.cz se inspirovala u významných pojišťovacích časopisů v USA (Business Insurance) a Velké Británii (Insurance Times) a po náročném průzkumu sestavila pořadí 30 největších pojišťovacích makléřů v Česku. Stejně jako obdobné žebříčky v zahraničí, jsme porovnávali jediné kritérium, které je objektivně ověřitelné, a to výši tržeb z činnosti.

Zdrojem dat byly účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které každá společnost povinně zveřejňuje ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. Řada firem má sice v OR údaje za rok 2012 či 2013, ale nikoliv za poslední rok 2014. Ty společnosti, u nichž byl dle minulých let předpoklad umístění v žebříčku, jsme písemně vyzvali k poskytnutí účetní závěrky redakci, či jejího vložení do Sbírky listin OR. Přesto, že někteří své údaje nedodali, považujeme sestavený žebříček za reprezentativní přehled největších pojišťovacích makléřů a jejich propojených skupin.

Profesionální pojišťovací makléři, kteří se v žebříčku umístili, považují řádné zveřejňování svých účetních údajů za nedílnou součást svého transparentního podnikání. Věříme, že v příštích letech se počet těchto makléřů výrazně zvýší a pojišťovny i klienti tak získají kompletní přehled o největších makléřských firmách.

 Top 30 2014_final

TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2014 v Česku dle oPojištění.cz

Principy sestavení žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů 2014

  1. Zařazeny jsou společnosti se sídlem v ČR či jejich skupiny, které převážně vykonávají činnost pojišťovacího makléře ve smyslu zákona č.38/2004 Sb.
  2. Pořadí bylo sestaveno dle tržeb na základě dostupných finančních výkazů za rok 2014.
  3. Pokud účetní jednotka provádí konsolidaci, byla použita konsolidovaná uzávěrka.
  4. Do skupiny se započítávají společnosti, s přímým či nepřímým kapitálovým propojením ve výši 30% a více – akcionářská struktura musí být zveřejněna ve výroční zprávě či příloze účetní uzávěrky.
  5. Redakce oPojištění.cz si je vědoma, že tento přehled pojišťovacích makléřů není úplný. Byl sestaven s maximálním úsilím na základě dostupných účetních výkazů za rok 2014, které je každá společnost povinna zveřejnit v Obchodním rejstříku.

Na základě účetních výkazů za minulé roky je možné, že v TOP 30 by se mohly umístit i tyto firmy, HONORIS FINANCE, a.s. (29 164/2012), IMG a.s. (90 443/2013), JARO pojišťovací a finanční společnost, s.r.o (41 202/2012), PS ASSISTANCE, s.r.o. (235 104/2013), Satum Czech s.r.o. (103 852/2013), Sillet Group a.s. (63 027/2013), Willis s.r.o. (64 019/2013) , případně další makléři, kteří své účetní výkazy nezveřejnili.

PDF ke stažení včetně principů sestavení žebříčku a doplňujících poznámek

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články