TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2015 v Česku dle oPojištění.cz


			TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2015 v Česku dle oPojištění.cz

Redakce odborného portálu oPojištění.cz opět sestavila žebříček 30 největších pojišťovacích makléřů v České republice. Stejně jako u obdobných žebříčků v zahraničí, bylo porovnáno jediné kritérium, které je objektivně ověřitelné, a to výše tržeb z činnosti. Kdo se umístil na nejvyšších příčkách?

V letošním roce utržilo 30 největších makléřů za sjednané produkty 4,291 miliardy korun. Tento výsledek je o 485 milionů vyšší, než v roce předchozím, přičemž hranici 100 milionů tržeb překročilo devět z nich. 

Zdrojem dat byly účetní uzávěrky a výroční zprávy jednotlivých makléřských společností, které každá společnost povinně zveřejňuje ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. Řada firem sice měla v OR údaje za rok 2013 či 2014, ale nikoliv za poslední rok 2015. Tyto společnosti, u nichž byl dle minulých let předpoklad umístění v žebříčku, jsme písemně vyzvali k poskytnutí účetní závěrky, či jejího vložení do Sbírky listin OR. Přesto, že někteří své údaje nedodali, považujeme sestavený žebříček za reprezentativní přehled největších pojišťovacích makléřů a jejich propojených skupin.

Profesionální pojišťovací makléři, kteří se v žebříčku umístili, považují řádné zveřejňování svých účetních údajů za nedílnou součást svého transparentního podnikání.  

 TOP 30 2015_upravene-1

Výsledky zahrnují výkony těchto společností ve skupině:

*1) RPM pojišťovací makléřství, s.r.o., RESPECT Ostrava, s.r.o., RESPECT Brno, Broking solutions, s.r.o. *2) Claro s.r.o., OK Klient a.s., Medito s.r.o., UNIP Leasing s.r.o., Makléřská národní s.r.o., Interway Insurance s.r.o., 
*3) Top-pojištění, s.r.o.
*4) TW EXTENSO s.r.o.
*5) částka je čistě z makléřské činnosti


TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2015 v Česku dle oPojištění.cz

Principy sestavení žebříčku TOP 30 pojišťovacích makléřů 2015

  1. Zařazeny jsou společnosti se sídlem v ČR či jejich skupiny, které převážně vykonávají činnost pojišťovacího makléře ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb.
  2. Společnosti jsou členy Asociace českým pojišťovacích makléřů, případně prokazatelně působí v tomto oboru.
  3. Pořadí bylo sestaveno dle tržeb na základě dostupných finančních výkazů za rok 2015.
  4. Pokud účetní jednotka provádí konsolidaci, byla použita konsolidovaná uzávěrka.
  5. Do skupiny se započítávají společnosti, s přímým či nepřímým kapitálovým propojením ve výši 30% a více – akcionářská struktura musí být zveřejněna ve výroční zprávě či příloze účetní uzávěrky.
  6. Redakce oPojištění.cz si je vědoma, že tento přehled pojišťovacích makléřů není úplný. Byl sestaven s maximálním úsilím na základě dostupných účetních výkazů za rok 2015, které je každá společnost povinna zveřejnit v Obchodním rejstříku.

PDF ke stažení včetně doplňujících poznámek

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články