Vývoj počtu poradců ve 2Q 2019


			Vývoj počtu poradců ve 2Q 2019

Společnost EXPERTI NA FINANCE pravidelně přináší přehledy specialistů, kteří se věnují finančně-poradenském oboru. Kolik je tedy na našem trhu všech subjektů celkem a jak se vyvíjí jejich počty v čase? Zajímá vás také, kolik spolupracovníků je zasmluvněno v jednotlivých společnostech? Zdrojem dat je registr ČNB a na něm zveřejněné celkové počty.

Úplným počátkem těchto statistik je 20. 1. 2014. Na měsíční bázi začaly být údaje sledovány od 9. 5. 2015. Takže prvním porovnávaným údajem „bodem nula“ je vždy 20. 1. 2014 (v tabulkách tučně a v grafech znázorněno šrafováním). Všechny další údaje jsou již k 9. dni, příslušného měsíce.

Vzhledem k tomu, že došlo v roce 2019 ke změně v názvosloví u jednotlivých subjektů, tak druhým „bodem nula" je 1. kvartál roku 2019, kdy jsou poprvé ve statistikách údaje o počtech Vázaných zástupců, dle zákona o distribuci pojištění, a Samostatných zprostředkovatelů, rovněž dle zákona o distribuci pojištění (v tabulkách opět tučně a v grafech opět zvýrazněno šrafováním).


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1. pololetí 2019: Předpis smluvního pojistného narostl o 4,7 %


Použité zkratky: 

  • PA – Pojišťovací agenti;
  • SZ – Samostatní zprostředkovatelé, dle zákona o distribuci pojištění;
  • PPZ /VZ – Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé/Vázaní zástupci, dle zákona o distribuci pojištění;
  • VZ – Vázaní zástupci (jak pro investice, tak pro zprostředkování úvěrů)
  • MLM – multilevel marketing

Mohlo by vás zajímat: Hledání dodatečných rozpočtových zdrojů jde proti ekonomické teorii


V první tabulce jsou zobrazeny počty jednotlivých PA/SZ, počty PPZ/VZ v nich zasmluvněných a počty VZ pro investice i pro spotřebitelské úvěry. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým „semaforovým“ kolečkem.

1

Vývoj počtu PA/SZ, PPZ/VZ a VZ (zdroj registr ČNB)
(*statistiky jsou možné až od 04/2017)

Další tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek). Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017; 2017 vs. 2018; 2018 vs. 2019 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20. 1. 2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.

2

Meziroční vývoj počtu PA/SZ, PPZ/VZ a VZ (zdroj registr ČNB)
(*statistiky jsou možné až od 2017)

Grafické znázornění vývoje počtů, které byly výše v tabulkách.

3

Počty PA/SZ (zdroj registr ČNB)

4

Počty PPZ/VZ a VZ (zdroj registr ČNB)

Další ze statistických údajů se týká vývoje počtu poradců u jednotlivých finančně-poradenských společností typu MLM. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým „semaforovým“ kolečkem.


Mohlo by vás zajímat: Globální pojistné 2018: Nejvyšší růst byl v Asii


Od aktualizace 07/2019 (tedy aktualizace po 2.Q 2019) došlo ke změně u společnosti F & P Consulting a.s., která se přejmenovala na AIDO Group a.s. Zároveň jsme ze statistik vyjmuli společnost M.S.QUATRO, s.r.o., jelikož ta už plně spadá pod společnost Broker Trust, a.s. a jelikož již nemá v rámci ČNB zasmluvněné žádné vázané zástupce pro zprostředkování pojištění, nevyskytuje se ani v ostatních srovnávacích článcích.

5

Vývoj počtu PPZ/VZ ve finančně-poradenských společnostech - MLM (zdroj registr ČNB)
(* u této společnosti je možnost statistik až od 10/2015; ** u této společnosti je možnost statistik až od 7/2015)

Dalším statistickým údajem je stejné porovnání jako v předchozím případě, jen tentokráte pro společnosti typu Broker.

6

Vývoj počtu PPZ/VZ ve finančně-poradenských společnostech - Broker  (zdroj registr ČNB)
(* u této společnosti je možnost statistik až od 07/2015)

Následující tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek) poradců ve společnostech typu MLM. Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017; 2017 vs. 2018; 2018 vs. 2019 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20. 1. 2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.

7

Meziroční vývoj počtu PPZ/VZ ve finančně-poradenských společnostech - MLM  (zdroj registr ČNB)
(* u této společnosti je možnost statistik až od roku 2015)

Poslední z tabulek opět zobrazuje stejné údaje jako ta předchozí, jen pro finančně-poradenské společnosti typu Broker.

8

Meziroční vývoj počtu PPZ/VZ ve finančně-poradenských společnostech - Broker (zdroj registr ČNB)
(* u této společnosti je možnost statistik až od roku 2015)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články