ČAP k 1. pololetí 2019: Předpis smluvního pojistného narostl o 4,7 %


			ČAP k 1. pololetí 2019: Předpis smluvního pojistného narostl o 4,7 %

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za 1. pololetí 2019 ve výši 68,9 mld. Kč a oproti stejnému období minulého roku, kdy dosáhl hodnoty 65,8 mld. Kč, narostl o 4,7 %. „Meziročně se předepsané pojistné upravené dle metodiky ČAP navýšilo o 3,1 mld. Kč.  Tempo růstu tak ke konci 2. Q 2019 zrychlilo o 0,8 p. b.,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Životní pojištění

Předepsané pojistné životního pojištění upravené dle metodiky ČAP dosáhlo za 1. pololetí roku 2019 hodnoty 22,6 mld. Kč a meziročně rostlo o 2,9 %, resp. o 627 mil. Kč. Ve srovnání s 1. čtvrtletím tak sice nastalo drobné zpomalení dynamiky růstu, ale stále tyto výsledky překonávají jen 0,6% navýšení životního pojištění za celý rok 2018.

Posilují i produkty s jednorázově placeným pojistným, které v 1. pololetí 2019 narostly o necelých 32 %, což opět potvrzuje významnou změnu oproti téměř 18% poklesu ke konci předchozího roku. Naznačenou změnu trendu po dlouhodobém poklesu bude ale možné potvrdit až s delším časovým odstupem.

Souhrnné údaje dle metodiky ČAP

„Produkty s běžně placeným pojistným aktuálně rostou o 2,2 %, což oproti hodnotám stejného období předchozího roku s nárůstem pojistného o 1,3 % představuje další postupné zlepšení,“ říká Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.


Mohlo by vás zajímat: Dobrá zpráva. ČNB zlepšila odhad vývoje veřejných financí


Varovnou zprávou pro životní pojištění nicméně stále zůstává přetrvávající klesající počet pojistných smluv. V kontrastu s 1. pololetím roku 2018 bylo během jednoho roku ukončeno přibližně 114 tis. pojistných smluv životního pojištění. Aktivních smluv tak zůstává 5 145 tis., tedy meziročně o 2,2 % méně.

Počet a objem nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění (tzv. obchodní produkce) v 1. pololetí roku 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 dále klesá. Konkrétně bylo uzavřeno o 17 % méně smluv spolu se snížením pojistného o 9 %. Obchodní produkce 1. pololetí 2019 poté zahrnuje 243 tisíc smluv celkem a z toho připadá 228 tisíc smluv na životní pojištění s běžně placeným pojistným s objemem předepsaného pojistného téměř 2,6 mld. Kč.

Předepsané smluvní pojistné dle metodiky ČAP podle objemu

V dlouhodobém ročním srovnání stále platí, že namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo za roční období uzavřených cca 900 tis. nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 milion smluv bylo ukončeno, tak nyní za proběhlé roční období bylo uzavřeno již cca jen 500 tis smluv s běžně placeným pojistným a počty ukončených smluv poklesly na cca 650 tis.


Mohlo by vás zajímat: Fincentrum a Swiss Life Select se sloučí k 1. září 2019


Neživotní pojištění

K vývoji neživotního pojištění Jaroslav Urban doplňuje: „Ve srovnání s předchozím obdobím, kdy nárůst neživotního pojištění znatelně kontrastoval s útlumem růstu pojištění životního, se nyní rozdíly mezi oběma segmenty zmírňují. Konkrétně u neživotního pojištění v 1. pololetí 2019 dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 46,3 mld. Kč a vůči srovnatelnému období roku 2018 posílilo o 5,7 %. Ačkoli meziročně přidalo přibližně 2,5 mld. Kč, tak stále nepřekonalo 7,2% růst dosažený v neživotním pojištění za celý rok 2018.“

Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním pojistném dle metodiky ČAP

V povinném ručení postupně dochází k dalšímu zrychlování růstu předepsaného pojistného. Aktuálně meziročně roste o 7,8 % na 12,8 mld. Kč, což je o 1,7 p. b. více než před rokem. Nicméně celkové navýšení je částečně způsobeno jen nadále rostoucím počtem pojištěných vozidel (aktuálně +3,6 %). Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu (aktuálně +10,6 % a oproti 1. čtvrtletí 2019 opět mírně zrychlilo), ale i v tomto případě je vývoj významně ovlivněn rostoucím počtem havarijně pojištěných vozidel (+6,5 %).


Mohlo by vás zajímat: Glosa Miroslava Škváry: Co čekat v oblasti vzdělávání v pojišťovnictví?


Po mimořádném poklesu podnikatelských pojištění v 1. čtvrtletí 2019 se výše předepsaného pojistného v meziročním srovnání stabilizovala a dosahuje hodnot jen nepatrně nižších (-0,5 %) než ve stejném období minulého roku. Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění meziročně posílilo o 5,6 % a za 1. pololetí roku 2019 dosáhlo předpisu pojistného přes 6,2 mld. Kč; tedy nadále udržuje stabilní tempo růstu jako za celý rok 2018.

Majetkové škody v první polovině roku 2019 

Členské pojišťovny ČAP v první polovině roku 2019 řešili téměř 138 tis. pojistných událostí s odpovídající škodou převyšující hodnotu 4,5 mld. Kč, tedy o 14 % meziročně více.

„Statistice majetkových škod letos i nadále dominují události způsobené nepříznivými výkyvy počasí, konkrétně vichřicemi a krupobitím. Ty mají na celkovém objemu nahlášených škod 25% podíl a zároveň souhrnných 1,2 mld. Kč představuje rekordní hodnotu za první pololetí nejméně od roku 2011, od kterého je takto detailní statistika k dispozici,“ uvádí Jaroslav Urban.

kody z vichřice a krupobití – objem škod za 1. pololetí roku

Škody z vichřice a krupobití – objem škod za 1. pololetí roku

Zmíněné škody z vichřice a krupobití nyní překonávají i jinak zpravidla nejničivější živel, alespoň co se týká výše vzniklé škody, kterým je oheň. Škoda z požárů dosahuje jen za první polovinu roku téměř 950 mil. Kč, což je více než jedna pětina celkových náhrad, které pojišťovny svým klientům vyplácí.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Červencové ozvěny


Škody způsobené ohněm dosahují vysokých částek, ale na počet jich je méně než 2 %. Tento živel neškodí tak často, ale je o to ničivější. Odlišná situace nastává u třetí nejvýznamnější skupiny vodovodních škod, které jsou aktuálně vyčísleny na více než 532 mil. Kč a zároveň vznikají mnohem častěji. Od začátku tohoto roku jich členské pojišťovny likvidovali již přes 20 tisíc.

Více informací ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články