ČAP: Připomínkování databáze otázek ke zkouškám odborné způsobilosti


			ČAP: Připomínkování databáze otázek ke zkouškám odborné způsobilosti
18.6.2019 Pojistný trh

Od 18. 4. do 9. 5. probíhal proces připomínkování otázek vytvářené databáze pro zkoušky odborné způsobilosti odbornou veřejností. Celkově byl pro tyto účely zřízen přístup do online aplikace pro připomínkování 181 osobám, přičemž česká asociace pojišťoven obdržela k otázkám téměř 300 komentářů.

Tyto připomínky byly ze strany supergarantů vypořádány a 15. 5. byla odeslána zpráva o jejich zapracování České národní bance. V současné době probíhá finální připomínkování Českou národní bankou a Ministerstvem financí, jejichž komentářům se specialisté ČAP věnují. K tomuto účelu byla naplánována také společná jednání, na kterých budou příslušné připomínky společně diskutovány a vypořádávány.

Pilotní ověření nové databáze otázek je součástí projektu tvorby databáze otázek zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a vyhlášky ČNB č. 195/2018 Sb., odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. Zadavatelem projektu je Česká národní banka, nositelem projektu je pak konsorcium řešitelů – Evropská asociace finančního plánování ČR a Česká asociace pojišťoven. Projekt byl zahájen dne 15. listopadu 2018 podpisem smlouvy s Českou národní bankou. Vedením projektu byl pověřen Ing. Petr Volek, Ph.D.


Mohlo by vás zajímat: Cyber Insurance Conference 2019: Jaký je vývoj v oblasti kybernetických rizik?


Etapa 1: Tvorba

Databáze otázek je tvořena týmem autorů zejména z profesní sféry, částečně doplněna týmem akademiků. Celkově je databáze vytvářena cca 35 specialisty, pod vedením odborných garantů. K tvorbě otázek je využíváno elektronické prostředí webové aplikace. Odbornou garanci převzal Mgr. Martin Laur (ČAP) a Ing. Martin Širůček, Ph.D. (EFPA). Každá základní kategorie otázek má přiděleného autora a oponenta otázek či případových studií. Výstupem první etapy projektu je pilotní část databáze otázek, které prošly interní oponenturou a oponenturou ČNB a MF ČR. Dle zadávací dokumentace se jednalo o dodání min. 600 otázek a 40 případových studií, kdy pro pilotní testování bylo zhotovitelem dodáno 931 otázek a 42 případových studií.

Etapa 2: Ověřování databáze a vyjádření odborné veřejnosti

Soubor otázek prochází několika koly ověřování, formou:

  • Pilotní ověřování formou simulované odborné zkoušky (20. 3. 2019, ČNB).
  • Vyjádření odborné veřejnosti: v dubnu-květnu 2019bude umožněno vybraným zástupcům odborné veřejnosti oponovat ucelený soubor otázek formou vzdáleného přístupu do webové aplikace.

Výstupem Etapy 2 bude předání finálního souboru otázek ČNB k distribuci akreditovaným osobám. Ukončení projektu je plánováno na konec června 2019.

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články