Povinné ručení – není přímá likvidace jako „přímá likvidace“


			Povinné ručení – není přímá likvidace jako „přímá likvidace“
7.2.2011 Pojistný trh

Na trhu povinného ručení (POV) byl zaznamenán poměrně výrazný meziroční pokles, který se ovšem odehrál především v 1. čtvrtletí, ve 2. čtvrtletí došlo k částečnému vylepšení, ve 3. čtvrtletí pro změnu k drobnému zhoršení, které se ve 4. čtvrtletí ještě nepatrně prohloubilo.

Celkový objem pojistného přesáhl 22 miliardy, což je pokles o 6,7 % v porovnání s rokem 2009. V absolutních hodnotách to představuje 1,6 miliardy pojistného, přičemž 4. čtvrtletí „přispělo“ k této částce 200 milióny (1. čtvrtletí zaznamenalo pokles o 730 miliónů, 2. čtvrtletí to bylo o dalších 40 miliónů méně a ve 3. došlo k poklesu o dalších 380 miliónů).

Při rostoucím počtu smluv (tempem asi 1,5 % ročně – zhruba 100 000 smluv, za poslední čtvrtletí však došlo ke zvýšení počtu smluv jen nepatrně – o 8 000) je vysvětlením menšího objemu pojistného nižší cena pojištění. Tento pokles se přitom dal předvídat již na podzim roku 2009, kdy pojišťovny zveřejňovaly tarify na rok 2010, a kdy dominovalo jedno zásadní téma – cena.

POV je povinné pojištění, u kterého cena ovlivňuje zájem klientů nejvýrazněji. Pojišťovny v roce 2009 po dlouhé době upravily svůj přístup. Zatímco dříve se snažily přidávat služby při malé změně ceny, nyní se orientovaly především na zlevnění základního pojištění. Dosáhly toho především tím, že začaly přesněji ohodnocovat rizika a tak pojistné, jehož sazba ještě nedávno závisela na třech základních parametrech, je nyní počítáno na základě více různých hodnot maximálně zohledňujících každého klienta (region, věk, pohlaví, řidičské zkušenosti atd.). Toto je cesta, jak lze dosáhnout zpřesnění ceny při zachování požadovaného pojistného průběhu. Nejsou zatím zdaleka vyčerpány všechny možnosti. Nabízí se například zohledňovat v ceně pojištění výkon motoru. Nicméně v roce 2010 se pojišťovny vrátily zpět k přístupu spočívajícím především v rozšiřování nabídky služeb.

Několik pojišťoven připravilo pro svoje klienty službu tzv. přímé likvidace, která spočívá v úhradě plnění z nezaviněné škody v rámci POV. V praxi to pak znamená, že poškozený se nemusí obracet na pojišťovnu viníka, škodu uhradí jeho pojišťovna, která pak provede s pojišťovnou viníka vyúčtování.

Přestože na přelomu 3. a 4. čtvrtletí tuto službu avizovalo několik pojišťoven, na konci roku 2010 ji nabízely tyto pojišťovny – Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz, UNIQA a Direct. Služba je poskytována různou formou. Direct ji nabízí jako součást základního pojištění, Kooperativa za příplatek 1 200,- ročně. Allianz ji poskytuje zdarma ve variantě Exclusive a UNIQA ji váže na HAV (s tím, že připravuje její rozšíření i pro POV bez sjednaného HAV). Ostatní pojišťovny, které deklarovaly nabídku této služby, buď pod označením „přímá likvidace“ nabízejí pouze asistenci při jednání s pojišťovnou viníka, nebo zahájení této služby avizovaly na pozdější dobu.

Nutno poznamenat, že přímá likvidace (v pravém slova smyslu, nikoliv to, co je za ni někdy vydáváno) je konečně po dlouhé době služba, která přináší opravdu zajímavý benefit pro klienty. Soutěžení na trhu to však dlouhodobě nemusí příliš ovlivnit, pokud tuto službu začnou nabízet v rozmezí několika měsíců téměř všechny významné pojišťovny, a pokud se postupně přidají i další. Pak bude nejspíše nadále rozhodovat především cena. Může to však mít dočasný dopad na zvýšení motivace změnit pojišťovnu při prodeji starého a nákupu nového vozidla.

Svůj vliv na pokles objemu pojistného má samozřejmě přiznaný i bonus, který není plně vyvážen přirážkou k pojistnému (malusu). U POV se také projevila v menší míře změna preferencí při nákupu nového vozidla. Především z počátku roku bylo možno sledovat zvýšení zájmu o levnější vozidla, zpravidla s nižším objemem motoru, a tedy i s nižší cenou pojištění. Nicméně zájem o dražší a silnější vozidla se začíná postupně zvyšovat. Tento jev má však větší vliv na HAV.

Nejsilnější v POV stále zůstává Česká pojišťovna a to i přes soustavný pokles jejího podílu. Ten v současnosti činí 28,7 % (meziroční snížení o 1,6% b, když ještě v roce 2005 byl její podíl 41,3 %). Proti 3. čtvrtletí ztratila dalších 0,5% b. Pokles objemu pojistného je 840 miliónů (téměř 11,6 %).

Pojistné ztratila i „dvojka“ trhu POV – Kooperativa – i když méně než její největší konkurent (meziroční pokles o více než 290 miliónů, což je 5,4 %). Dokázala však navýšit svůj podíl na trhu oproti roku 2009 (o 0,3% b), a posílila i v porovnání s předchozím čtvrtletím (o 0,1% b).

Pozici třetí pojišťovny soustavně posiluje ČPP a to i přesto, že i jí potkal meziroční pokles objemu pojistného (o 130 miliónů, což je o 4,5 %, ale posílení na trhu o 0,3% b.). Pokles ČPP se odehrál v 1., 3. a 4. čtvrtletí (40, 70 a 40 miliónů), ve 2. čtvrtletí ztráty nepatrně kompenzovala (o 20 miliónů).

Jedinou sledovanou pojišťovnou, která dosáhla růstu, je UNIQA (o téměř 50 miliónů, což je 6,2 % a posílení pozice na trhu o 0,5% b), šlo ovšem o růst z nižší základny. Díky zvýšené poptávce po levném pojištění slavily úspěch některé menší pojišťovny, které právě na nízkou cenu vsadily.

Pojišťovna Slávia zvýšila objem pojistného 3,5x a je s 200 milióny pojistného 9. nejúspěšnější. Posilovaly i některé další menší pojišťovny (AXA, Wüstenrot a Direct). U všech těchto pojišťoven je však nutno brát do úvahy růst z nízké základny, kdy jakákoliv změna, která vypadá relativně jako velmi významná, ovšem nemusí být tak zásadní v absolutní hodnotě.

Obě hlavní skupiny se opět o něco přiblížily, přičemž PPF poměrně rychle svoje pozice ztrácí, zatímco VIG pomalu posiluje. Rozdíl v podílu na trhu je nyní zhruba 2,5% b oproti loňským 5,3% b. V porovnání s předchozím čtvrtletím se snížil o 0,5% b.

Podíl pojišťoven na trhu POV

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články