Reakce Pojišťovny VZP na rozhovor ředitele pojišťovny Slavia Karla Waissera


			Reakce Pojišťovny VZP na rozhovor ředitele pojišťovny Slavia Karla Waissera

Informace v článku týkající se pojištění cizinců chápe Pojišťovna VZP, a.s. (PVZP) jako součást tlaku na změnu zákona. Článek obsahuje několik chybných, zavádějících až nekorektních pasáží. Pojďme se na některé pasáže podívat detailněji.

Pan Waisser uvádí, že rozhodnutí zrušilo tržní prostředí. S tímto tvrzením nemůže PVZP souhlasit. Ve fungujícím tržním prostředí zřízení výhradního postavení není nutné, ovšem v případě trhu s pojištěním cizincům docházelo k tak nekalým praktikám, že si s tím trh nedokázal sám poradit. Z tohoto důvodu byla PVZP již podruhé pověřena zákonodárci úkolem zlepšit situaci v oblasti smluvního zdravotního pojištění cizinců. Poprvé to bylo v letech 1995–2006. PVZP má na trhu největší zkušenosti s pojištěním cizinců, pro představu každý týden proplácí okolo 14 tisíc faktur.


Mohlo by vás zajímat: Karel Waisser: Pojišťovny už rok čekají na odstranění monopolu


Nekalými praktikami na trhu je míněn zejména systém neadekvátně vysokých provizí. Pojištění v minulosti sloužilo pouze jako papír pro cizineckou policii k získání pobytu a nepokrývalo téměř žádnou zdravotní péči.

Před novelou bylo běžnou praxí, že cizinec, který si zakoupil komplexní zdravotní pojištění, dokázal získat roční pojistné v hodnotě 4 500 Kč, 6 500 Kč, 10 000 Kč a podobně. Nebylo zde výjimkou, kdy komerční pojišťovny nabízely zprostředkovatelům tohoto pojištění mimo PVZP provizi i více než 50 %. Ty pojišťovny a ti zprostředkovatelé, kteří nabízeli komplexní zdravotní pojištění pro cizince ve výše uvedených cenách, nemohli zajišťovat těmto klientům adekvátní zdravotní péči.

Pro představu – jen základní ošetření klienta s nachlazením, předepsáním léků a zajištěním základních odběrů s následnou návštěvou stojí od 2 000 Kč do 3 000 Kč, náklady na pobyt na akutním lůžku v nemocnici činí 1 500 Kč až 2 000 Kč za den. Z toho tedy vyplývá, že péče nemohla být hrazena, a cizincům a potažmo nemocnicím vznikaly nevymahatelné dluhy.


Mohlo by vás zajímat: Zohledňování environmentálních faktorů ve finančním sektoru


PVZP plní svěřený úkol, respektuje legislativu a její snahou je dostát liteře Zákona o pobytu cizinců, který jim ukládá povinnost mít sjednáno na území ČR zdravotní pojištění, a za tyto pojištěné osoby, PVZP garantuje úhradu zdravotní péče. PVZP je v kontaktu se zdravotnickými zařízeními, která si situaci chválí.

V článku pan Waisser jako řešení situace s nepojištěnými cizinci navrhuje vytvoření online databáze pojištěných cizinců. Tato úvaha je jistě správná, avšak možnost online ověření v reálném čase, zda je cizinec pojištěný a jak, již existuje od zavedení novely zákona. Tento nástroj využívají jak zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR, tak Ministerstva zahraničních věcí a Policie ČR. Vytvoření databáze kromě nákladů na vývoj a správu do systému nic nového nepřinese.

Pojišťovna VZP, a.s. dlouhodobě usiluje o to, aby cizincům v ČR byla poskytována maximální možná úroveň zdravotní péče, ale také, aby české zdravotnictví představovalo pro cizince naprosto komfortní a bezpečné prostředí. Jako jediná pojišťovna v ČR disponuje širokou sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (více než 4 000 zdravotnických zařízení) a úhrady nákladů za zdravotní péči jsou směřovány přímo poskytovatelům.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovnictví balancuje mezi starým a novým světem práce


Pojišťovna VZP, a.s. souhlasí s rozhodnutím zákonodárců, které zavedlo svým legislativním opatřením garanci úhrady péče cizincům, kteří sem přijeli pracovat nebo studovat, současně zajistilo dostupnost zdravotní péče českému občanovi zamezením zdravotní turistiky. PVZP se rozhodně nedomnívá, že cizinec, který sem přijde pracovat nebo studovat, by měl ročně za zdravotní pojištění platit nižší částku než český občan, který navíc je účasten veřejného zdravotního pojištění i několik desítek let. Cizinci, kteří přijíždí do České republiky za účelem se léčit, by si měli uhradit poskytnutou zdravotní péči v plné výši a v nákladech vyčíslených zdravotnickým zařízením.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Sranda

Franta Knap,  9. 9. 2022

ok, Wajser není taky žádný lumen, ale obhajovat monopol, je prostě neobhajitelné. Oni si prolobují skrze ANO monopol, a ještě píší, že jsou vyvolení a pokládají to za hlavní argument...neuvěřitelné..až už se Trsková s ANO chytí za ruce s Faltýnkem a táhnou.

RSS

Související články