Český trh je plný života a příležitostí


			Český trh je plný života a příležitostí
11.3.2010 Rozhovory

Tipněte si, zda generální ředitel Paride Della Rosa považuje současnou finanční krize za skončenou...

Tématem rozhovoru s generálním ředitelem společnosti Chartis, kterým je Paride Della Rosa, je pohled na český pojišťovací trh, jeho srovnání se světem i pohled na úroveň služeb a péče o zákazníky. Nevynechali jsme ani otázku na to, jak vypadá spolupráce Chartis s českými pojišťovacími makléři.

 

*Je společnost Chartis Europe nástupcem společnosti AIG Europe?

Dovolte abych to vysvětlil hned na začátku: Chartis Inc., se sídlem v New Yorku, sdružuje naše společnosti nabízející neživotní pojištění a všeobecné pojištění majetku po celém světě. Cílem přijetí nového názvu je připravit naši organizaci na nezávislost naší obchodní činnosti do budoucna – s naší vlastní značkou, zkušeným řídicím týmem a skupinou společností s dobrou kapitalizací a specializací.

Chartis Europe S.A. je nový název společnosti AIG Europe S.A. Na českém trhu působíme od roku 1992 a trvale poskytujeme spotřebitelům i firemním klientům právě ty odborné znalosti, kapacity a služby v oblasti pojištění při likvidaci pojistných událostí, díky nimž naše společnost získala své renomé.

 

*Jakým způsobem byste chtěl rozšířit povědomí o společnosti Chartis a jejím rozvoji?

V České republice a po celém světě aktivně komunikujeme mnoha různými kanály naši novou značku klientům a partnerům pro distribuci. Jsme ve stálém kontaktu s našimi makléři a průběžně jim dodáváme informace o tom, co naše značka představuje. Naše klienty také kontaktujeme přímo a informujeme je o změně našeho názvu a o tom, že se Chartis nadále zaměřuje na pomoc klientům při řízení komplexních rizik. 

Od našich počátků v Šanghaji před 90 lety Chartis trvale plní potřeby v oblasti pojištění více než 40 milionů soukromých a obchodních klientů ve více než 160 zemích a jurisdikcích se stejnou pojišťovací kapacitou, finanční sílou, s inovačními produkty a likvidací pojistných událostí na té nejvyšší úrovni. Naše schopnost poskytovat klientům služby na globální úrovni, a přitom se znalostí místních podmínek, je naší hlavní předností a tím, co nás po celou dobu naší dlouhé historie odlišuje od ostatních.


Pro doložení našich výsledků uvedeme několik důležitých údajů o činnosti společnosti Chartis za rok 2009:

 • celosvětově přes 40 miliard dolarů hrubého pojistného

 • provozní příjem 699 milionů dolarů

 • celosvětově konsolidovaný zákonný přebytek v prosinci 2009 ve výši přibližně 38 miliard dolarů, což představuje 6% nárůst v porovnání s rokem 2008

 • celosvětově konsolidovaný hotovostní tok z provozní činnosti v roce 2009 dosáhl výše 3,1 miliard dolarů

 • v roce 2009 zaplatila společnost Chartis každý pracovní den v průměru 75 milionů dolarů na likvidaci pojistných událostí.

*Jak vidíte český pojišťovací trh?

Měl jsem příležitost pracovat na pojistných trzích v Severní a Latinské Americe a Asii. Na základě svých zkušeností mohu říct, že český trh je plný života a příležitostí. Na jedné straně jsou zde povědomí o potřebě pojištění a penetrace trhu – měřeno průměrným počtem produktů na domácnost nebo obchodní společnost – v porovnání s jinými trhy stále ještě nízké. Na straně druhé, když se podíváme na relativní počet pojišťoven na trhu, nabídek produktů a především na cenu, je český trh stejně konkurenční jako většina rozvinutých trhů na celém světě. I přes panující tvrdou konkurenci si však myslím, že zde pořád existuje poměrně velký nevyužitý trh, ve spotřebitelském i středním segmentu trhu.


*Zažil jste v České republice nějaké příjemné překvapení?

Určitě ano. Než jsem přijal tento nový úkol, nikdy jsem v České republice nebyl. Přestože jsem ještě před příjezdem do Prahy o vaší zemi a lidech slyšel mnoho dobrého, byli jsme s rodinou příjemně překvapeni vaší bohatou historií, rozmanitostí architektury a malebnými zákoutími v Praze. Převážná většina lidí, s nimiž jsme se setkali, byla velmi vstřícná a srdečná.

Na druhé straně bych řekl, že mě poněkud zklamala celková úroveň služeb a péče o zákazníky. Ale dívám se na to jako na příležitost pro malé i velké firmy, jak se mohou odlišit od konkurence. Dám vám jeden příklad:

Ve společnosti Chartis neustále sledujeme spokojenost zákazníků mezi klienty, kteří u nás uplatňují škodnou událost. Používáme metodiku zvanou „Net Promoter Score”, která hodnotí míru pravděpodobnosti, s jakou pojištěnec na základě svých zkušeností doporučí naši společnost svému rodinnému příslušníkovi, příteli nebo kolegovi v práci. Za posledních devět měsíců byl podíl „podpůrců” (tedy lidí, kteří by Chartis doporučili) mezi našimi klienty z řad spotřebitelů i firem v jednotlivých kvartálech 86,0%, 86,3% a 89,7%. Zbytek tvoří „pasivní klienti” (lidé, kteří nemají jasný názor) a „kritici” (lidé, kteří by společnost nedoporučili). Podíl kritiků v posledním čtvrtletí představoval pouhých 2,6%. I přes tyto vynikající výsledky naše oddělení likvidace pojistných událostí, které se neustále snaží o zlepšování našich služeb, kontaktuje každého kritika, abychom mohli osobní zkušenosti těchto lidí probrat a dál se zdokonalovat.

 

*Jaké typy produktů nabízí pojištění Chartis na českém trhu?

Nabízíme širokou škálu spotřebitelských a komerčních produktů:

 • skupinové a individuální cestovní pojištění a úrazové pojištění, které nabízíme společnostem jako zaměstnanecké výhody a jednotlivcům prostřednictvím přímého marketingu a sponzorských databází

 • pojištění majetku nabízené na bázi konkrétně stanovených pojistných událostí (požár, živelné pohromy, krádež atd.) nebo jako „All Risks” (pojištění proti všem nebezpečím)

 • pojištění nákladu (tzv. cargo): velmi široké a transparentní krytí na základě námi upřednostňované anglické pojišťovací praxe

 • pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škody způsobené výrobkem a dále produkty, které jsou na českém trhu unikátní - pojištění nákladů na stažení výrobku z trhu a pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu a škody na životním prostředí. Ve všech těchto oblastech nabízíme inovativní řešení širokému spektru klientů z výrobní i nevýrobní sféry, s možností kvalitního pojistného krytí pro jakýkoliv územní rozsah a jurisdikci.

 • pojištění profesní zodpovědnosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků: je k dispozici pro komerční a finanční instituce všech velikostí a pro široké spektrum profesí – od právníků přes účetní až po mediální společnosti

 • pojištění letectví a leteckého průmyslu: řešení pro letiště, aerolinie, soukromá trysková letadla, výrobce letadel, pozemní personál atd.

Tento přehled není vyčerpávající a navíc připravujeme nové a velmi zajímavé produkty, které se brzy objeví na trhu.


*Co nám povíte konkrétního o nových produktech? Bude o ně ze strany českých makléřů zájem?

V Chartis máme inovaci takříkajíc zakódovanou v DNA. Těšíme se pověsti první společnosti, která na trh uvádí nové produkty a služby s přidanou hodnotou. Byli jsme například první společností, která na český trh uvedla pojištění odpovědnosti ředitelů a vedoucích pracovníků. Společně s našimi obchodními partnery jsme investovali čas a peníze do budování povědomí o rizicích a výhodách tohoto produktu. Investice se vyplatila a dnes jsme v tomto druhu pojištění jednoznačnými lídry na trhu.

Shodou okolností jsem delší dobu pracoval v oblasti průmyslového pojištění (pojištění odpovědnosti řídících pracovníků / profesní odpovědnosti a pojištění v případě trestného činu). Měl jsem příležitost pracovat s těmito produkty na vyspělých i nově vznikajících trzích a jsem pevně přesvědčen o tom, že také v České republice existuje zatím nevyužitá poptávka po těchto a dalších specializovaných produktech. Samozřejmě nejde o pokrok, kterého bychom mohli dosáhnout ze dne na den. Klienti mají přirozenou rezistenci vůči produktům, které vnímají jako postradatelné, a v ekonomicky těžkých dobách to platí dvojnásob. Vyžádá si to čas a trpělivost.

Pokud jde o realizaci obchodu prostřednictvím nových produktů, makléři stejně jako pojišťovny stojí před zásadním rozhodnutím: buď jen sledovat situaci a vinit z chabých výsledků krizi nebo konkurenci, nebo investovat do propagace nových produktů a služeb uváděných na trh. Abych to shrnul, jsem přesvědčen, že makléři mají zásadní vliv na vytváření poptávky po úzce specializovaných produktech. Makléři, kteří hledí do budoucna a již dnes investují čas a peníze, aby se vyzbrojili solidní znalostí rizikových faktorů a dobře připravili své pojistky i přesvědčivé příklady škodných událostí, budou mít v době, kdy klienti budou přístupnější novým řešením pro převod rizik, velký náskok.


*Jak se vám spolupracuje s českými pojišťovacími makléři?

Řekl bych, že velmi dobře. Základem naší obchodní činnosti jsou v podstatě mezinárodní a místních makléři. Jak všichni víme, pracujeme v oblasti, která stojí na kvalitě vztahů. Jsem moc rád, že se mohu spolehnout na zkušený, konsolidovaný tým pracovníků, kteří tyto vztahy budují více než 18 let, což je doba naší působnosti na českém trhu. Na základě svých zkušeností jsem přesvědčen o tom, že makléři si váží práce upisovatelů, kteří jsou odborníky ve svých odvětvích, rozumí rizikům a společně s makléřem umí připravit nejlepší řešení, které splní očekávání jejich klientů.

*Vím, že nemáte křišťálovou kouli, přesto se moje poslední otázka týká celosvětového problému: máme už finanční krizi ve světě za sebou?

Věštit opravdu neumím. Je to velmi složitá otázka, s níž se potýkají i experti na tuto problematiku. Můj skromný názor je ten, že nejhorší část krize snad už máme za sebou. Vlády a regulátoři po celém světě jsou nesmírně aktivní a ve své snaze stabilizovat ekonomiku jsou úspěšní. Nicméně pozornost se teď přesunula k nezávislé fiskální krizi a krizi zadluženosti, která může mít zničující následky pro určité země i pro budoucí platnost mezinárodních obchodních dohod.

Jsem ale ve své podstatě optimista a dokud se budou ekonomická aktivita a průmyslová produkce dále zvyšovat, pak věřím, že se obnoví důvěra spotřebitelů – a ta podpoří zdravý koloběh spotřebitelských výdajů a investic ve firmách. A nakonec, ať žijete v Indonésii, Mexiku nebo České republice – nakonec všichni získáme větší makroekonomickou stabilitu a budeme se moci zaměřit na prosperitu své obchodní činnosti.


Děkuji Vám za rozhovor.

Dagmar Šístková

 

Share/Bookmark
Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články