Výroční zpráva ČAP publikována. Jak si vedl trh v 2016?


			Výroční zpráva ČAP publikována. Jak si vedl trh v 2016?

Česká asociace pojišťoven (ČAP) na svém webu publikovala výroční zprávu za rok 2016. Výsledky potvrdily finanční stabilitu pojistného trhu. „Česká republika potvrzuje, že pojišťovny představují velkou jistotu ekonomiky a stabilizátor podnikatelského prostředí či lidských osudů. Pojišťovnický sektor dlouhodobě funguje bez zásadnějších výkyvů a svým klientům poskytuje to, co se od něj očekává – klid, jistotu a bezpečí,“ řekl prezident ČAP Martin Diviš.

V roce 2016 působilo na českém pojistném trhu podle údajů ČNB celkem 54 subjektů, z toho 30 tuzemských pojišťoven. Počet poboček zahraničních pojišťoven se navýšil z 23 na 24. Roku 2016 došlo k následujícím změnám struktury českého pojistného trhu: Tuzemské pojišťovny Wüstenrot pojišťovna, a. s., a Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s., ukončily svou činnost na českém trhu po sloučení s nástupnickou Allianz pojišťovnou, a. s.

Kromě zániku obou pojišťoven Wüstenrot požádala o odnětí povolení ING pojišťovna, a. s., které bylo v této souvislosti nařízeno převést pojistný kmen na jinou pojišťovnu. Cestovní pojišťovně ADRIA Way, družstvo, potom bylo před podáním žádosti o odnětí licence povoleno převést pojistný kmen na UNIQA pojišťovnu, a. s. V režimu jednotné licence zahájila svou činnost v ČR jedna pojišťovna z EU – Compañía Es pañola de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S. A., odštěpný závod.


Výroční zpráva České asociace pojišťoven je ke stažení ZDE


Tři tuzemské pojišťovny měly pobočku na Slovensku a jednu pobočku v Polsku. Ke konci roku 2016 provozovalo služby bez založení pobočky na území hostitelských členských států EU 20 tuzemských pojišťoven. Počet pojišťoven a poboček pojišťoven z jiných členských států EU a EHP, které mohou působit na českém trhu na základě přeshraničního poskytování služeb, se opět zvýšil, z 824 na 882, což představuje meziroční nárůst o 7 %. Ty se ve své činnosti zaměřují zejména na oblast neživotního pojištění a rozsah poskytovaných obchodů je odhadován na jednotky miliard korun.

Na českém trhu nadále působí jediná zajišťovna – VIG RE zajišťovna, a. s., s licencí ČNB. ČNB v roce 2016 evidovala 161 741 (157 229 roku 2015) pojišťovacích zprostředkovatelů (včetně těch, jejichž domovský členský stát není ČR) a 263 (260 v roce 2015) samostatných likvidátorů pojistných událostí. To oproti předchozímu roku představuje další, 3% nárůst počtu zprostředkovatelů a jen mírný, 1% růst počtu samostatných likvidátorů. Naprostou většinu zprostředkovatelů (cca 95 %) představují fyzické osoby. Těch, kteří zprostředkovatelskou činnost skutečně aktivně vykonávají, bude ale pouze část z uvedeného celkového počtu. 

ČAP, VZ, Pojistné celkem

Výsledky českého pojistného trhu podle ČNB

Celkové hrubé předepsané pojistné podle českých účetních standardů z databáze ČNB dosáhlo hodnoty 147,2 mld. Kč a oproti roku 2015 pokleslo z 153,4 mld. Kč o 4 %. Jedním z hlavních důvodů je změna ve struktuře, kdy Česká pojišťovna, a. s., ukončila svoje zahraniční aktivity prodejem polské pobočky. Ta ke konci roku 2015 generovala 3,5 mld. Kč předepsaného pojistného v neživotním pojištění, které by po očištění o tento vliv jinak zůstalo meziročně přibližně beze změny. 

Dalším důvodem je pokračující celkový útlum životního pojištění, jenž ovšem oproti více jak 12% ztrátě v roce 2015 zpomalil na 4,5 % a jde především na vrub poklesu předpisu produktů s jednorázově placeným pojistným. 


Mohlo by vás zajímat: Pojistný obzor: Předepsané pojistné vzrostlo o 2,1 %. Díky NŽ


Vývoj předepsaného pojistného a pojistného plnění členů ČAP

Český pojistný trh v roce 2016 mírně rostl. Celkové předepsané pojistné členských pojišťoven upravené podle metodiky České asociace pojišťoven se oproti roku 2015 navýšilo o 2,1 % a dosáhlo hodnoty 119 mld. Kč. Životní pojištění po poklesu o 3,4 % v roce 2015 dále oslabilo o 2,1 %. Celkový výsledek životního pojištění dokreslují i obě jeho hlavní složky. Běžně placené pojistné meziročně ztratilo 1,2 % (-2,0 % v roce 2015), zatímco objemově výrazně menší jednorázově placené pojistné se znovu propadlo přibližně o čtvrtinu, konkrétně o 23,3 % (-26,9 % v roce 2015). 

Neživotní pojištění zopakovalo pozitivní výsledek a po růstu o 3,9 % v roce 2015 dále posílilo o 4,7 %, a to především díky zrychlenému růstu v segmentu pojištění vozidel (zejména v havarijním pojištění) a všeobecné odpovědnosti.  


Mohlo by vás zajímat: Kyberútoků přibývá! Co dělat po úniku dat?


Celkové náklady na pojistná plnění členů ČAP v roce 2016 poklesly, a to o 3,3 % (-6,2 % v roce 2015) a dosáhly objemu 91,6 mld. Kč. V obou základních oblastech ovšem nastal protichůdný vývoj. Vyplacená pojistná plnění v neživotním pojištění bez zahrnutí zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele meziročně narostla o 8,7 % (-0,5 % v roce 2015), v kontrastu s vývojem v životním pojištění, kde se vyplacená pojistná plnění naopak skokově snížila o 15,4 % (-10,7 % v roce 2015). Samotná vyplacená pojistná plnění jen kopírují vývoj celkových nákladů popsaných výše.

Rok 2016 byl z pohledu výskytu živelních událostí opět příznivější než např. roky 2010 nebo 2013, které byly ovlivněny povodněmi i silnými bouřemi, zatímco v posledních třech letech pojišťovny takto závažné škody z nově vzniklé přírodní katastrofy na území ČR krýt nemusely, i když škody způsobené živly meziročně mírně narostly. Výše popsaný celkový nárůst v neživotním pojištění převážně souvisí s větším odškodněním v segmentu pojištění motorových vozidel (odpovědnostní i havarijní pojištění). 

ČAP, VZ,Předepsané pojistnéV životním pojištění je stále ještě dobře patrná praxe předčasného ukončování smluv spojená s výplatou odkupného, ačkoliv se počet nově uzavíraných smluv snížil a hlavní vlna zániků se objevila již na konci roku 2014 v souvislosti se změnou legislativy, která významně omezila daňové výhody spojené s uhrazením pojistného. Tento trend výrazně navyšuje plnění nad rámec vzniku „standardní“ pojistné události životního pojištění, a to i za situace, kdy celkový počet smluv v životním pojištění klesá. 

V důsledku popsaného vývoje se vyrovnal podíl životního i neživotního pojištění na celkovém vyplaceném pojistném plnění a životní pojištění tak ztratilo dominantní postavení z minulých let. Jelikož hrubé předepsané pojistné dle českých účetních standardů z dat ČNB kleslo o 3,3 % a zároveň HDP měřený v běžných cenách vzrostl o 3,5 %, celková propojištěnost se v ČR snížila na úroveň 3,2 % z 3,4 % v roce 2015. Z toho na oblast životního pojištění připadá 1,3 % (1,4 % v roce 2015) a na oblast neživotního pojištění 1,9 % (2 % v roce 2015).


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Ceny ne a ne POVyrůst...


Pro srovnání, ve vyspělých státech je úroveň propojištěnosti zhruba na dvojnásobné úrovni, což ale také souvisí se zapojením komerčních pojišťoven do systému zdravotního nebo penzijního pojištění. Tato skutečnost možnost přímého srovnání limituje. 

Pojišťovnictví, ač je pro život, podnikání i stát velmi důležité a nezastupitelné, vzbuzuje dojem obecné složitosti, neatraktivnosti, a navíc se pojí s nepříjemnými událostmi v lidském životě. Považuji za dlouhodobý cíl našeho oboru, abychom klientům, veřejnosti, médiím a všem ostatním vysvětlili, k čemu a proč tu pojišťovny a pojištění jsou. Významný potenciál pro zvýšení komfortu klientů a koneckonců i prestiže našeho odvětví do budoucna skýtá využití moderních technologií. Intenzivně se proto věnujeme možnostem vycházejícím např. z digitalizace. Chceme-li se totiž v očích klientů stát součástí toho, co pro sebe považují za důležité, musíme kromě svého hlavního úkolu, tedy pojištění rizika, nabídnout i jimi preferované, moderní způsoby komunikace a sjednání pojištění,“ řekl prezident ČAP Martin Diviš.


Mohlo by vás zajímat: ČNB testovala pojišťovny. Jak to dopadlo?


Rok 2016 pohledem ČAP 

Rok 2016 zhodnotil  také výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek, který se zaměřil na fungování asociace. „Mám-li se ohlédnout za uplynulým rokem České asociace pojišťoven, dovolím si tvrdit, že absolvovala intenzivní ozdravnou kúru. Ten, kdo se k podobnému kroku někdy odhodlal, dobře ví, že to stojí poměrně velkou dávku odvahy, trpělivosti i vůle. Myslím, že i díky pojišťovnám jsme v této fázi obstáli. Toto poděkování patří všem nadšeným kolegům ČAP i zaměstnancům pojišťoven, kteří neváhají jít s kůží na trh a postavit se za své skvělé myšlenky, jež nás posouvají dál,“ komentoval výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

„Ozdravná kúra přináší zlepšení metabolismu, který se pak dokáže lépe vyrovnávat s vnějšími vlivy. V našem případě blahodárně zapůsobila na to, že můžeme v plné šíři využívat synergii Skupiny ČAP/ČKP/SUPIN, být mnohem efektivnější a zvládat více práce ve prospěch pojišťoven. Jsme transparentní, srozumitelní a stojíme si za svým slovem. Trpělivě budujeme partnerské vztahy založené na respektu vůči svým i Vašim odborným stanoviskům. Intenzivně pracujeme na naplňování strategie ČAP, tj. na lepší reprezentaci pojišťoven a vůbec celého pojistného trhu v legislativním procesu i vůči veřejnosti,“ uzavřel výkonný ředitel ČAP.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články