Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: Kooperativa


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: Kooperativa

Kooperativa provozuje smíšenou pojišťovací činnost s větším zastoupením v NŽP. Podíl ŽP za 1. pololetí 2012 v jejím případě činí 33,7% a již druhý rok se drží na přibližně stejné úrovni. Je dominantním členem skupiny VIG a dlouhodobě „dvojkou“ českého pojistného trhu. Nicméně svůj tržní podíl v poslední době ztrácí. Od roku 2005 měla za po 1. pololetí nejvyšší právě v tomto roce, kdy dosáhl 20,7%. Díky tomu, že k poklesu dochází pomaleji než u jejího největšího konkurenta – České pojišťovny – rozdíl mezi těmito dvěma pojišťovnami se průběžně zmenšuje (2008 – 10,3%b, 2009 – 8,3%b, 2010 – 6,3%b, 2011 – 4,2%b, 2012 – 4,1%b). Kooperativě se v poslední době nedaří v pojištění vozidel, kde jak v POV, tak v HAV ztrácí rychleji než je průměr trhu. Naopak je již tradičně dobrá v podnikatelských pojištěních. V ŽP se jí pak daří růst v běžně placeném pojistném, v jednorázech naopak klesá. Tyto ztráty mají však spíše „optický“ dopad.

Kooperativa má, podobně jako většina pojišťoven, úspěšnější 1. pololetí, než 2. a v jeho rámci pak 1. čtvrtletí. Ve zbytku roku pak dosahuje výrazně menších objemů pojistného. Jen v na závěr roku opět přichází zlepšení.

Podobnou pravidelnost nám ukazuje i průběh pojistného za NŽP. I zde je největším konkurentem Česká pojišťovna a i v tomto případě se rozdíl mezi oběma lídry zmenšuje. A opět platí, že obě pojišťovny ztrácejí, přičemž Kooperativa o něco pomaleji. Pro dokreslení uvádíme rozdíl v podílu na trhu za 1. pololetí v minulých letech a letos: 2008 – 8,3%b, 2008 – 5,7%b, 2010 – 4,4%b, 2011 – 3,8% a 2012 – 3,3%b. Z hodnot je zřejmé, že se snižování rozdílu v poslední době výrazně zpomalilo.

Tabulka dokumentuje nerovnoměrné rozložení pojistného v rámci roku i v NŽP. Tradičně nejúspěšnější je 1. čtvrtletí, kdy se také Kooperativa nejvíce přibližuje pozici „jedničky“ – letos jí k tomu chybělo je 50 miliónů. Kooperativa také v minulosti realizovala několik akvizic kmenů POV a HAV jiných pojišťoven (v roce 2002 Komerční pojišťovny, v roce 2004 Pojišťovny ČS a Union pojišťovny). Vzhledem k vysokému poměru storen u těchto produktů a delšímu časovému odstupu však tyto kmeny v současné době ovlivňují postavení pojišťovny jen zanedbatelně.

Odlišná situace je v ŽP. Tam je pojistné rozloženo v rámci roku méně pravidelně. Velkou roli v tom hraje „nárazovost“ jednorázů. V případě Kooperativy dosahují možná vyššího poměru na celkovém ŽP, než by bylo vhodné – 33,8%. Je ovšem také pravdou, že meziročně došlo k jeho poklesu o 5%b a blíží se tak k přiměřenějším hodnotám pod 30% (kterých Kooperativa dosahovala do roku 2010). Pojišťovna má jednorázy navíc téměř rovnoměrně rozložené mezi samostatné jednorázově placené smlouvy a mimořádné pojistné. Právě ta druhá část je navázána na běžně placený kmen, takže tím se pravděpodobnost větších výpadků v jednorázech snižuje. K velkým výkyvům by tak v případě Kooperativy nemělo v blízké budoucnosti docházet.

V ŽP dosahuje Kooperativa nejvyšších objemů pojistného před koncem roku, ovšem rozdíly oproti jiným čtvrtletím nejsou nikterak výrazné. Snad jenom „letní“ období více zaostává.

V 1. čtvrtletí nabídla pojišťovna ke svému POV připojištění srážky se zvířetem, případně jiné poškození vozidla zvířetem (např. poškození elektroinstalace). Během tohoto období také rozšířila asistenční služby u pojištění domácnosti a nemovitosti o tzv. „Domácí asistenci“ (služby instalatéra, zámečníka nebo jiného řemeslníka). Krátce před prázdninami pak představila pojišťovna ke svému cestovnímu pojištění asistenční službu HOLIDAY. Asistence slouží pro řešení problémů s vozidlem při cestě na dovolenou.

V oblasti ŽP představila Kooperativa novou verzi svého produktu PERSPEKTIVA. Nabízí možnost výhradně rizikového varianty produktu. Produkt v sobě obsahuje i některá nová připojištění: například pojištění úrazu při dopravní nehodě nebo pojištění invalidity II. stupně. Novinkou je i vyšší progrese u trvalých následků úrazu, která nyní dosahuje až 600% pojistné částky. Ve 2. čtvrtletí pak představila v rámci tohoto produktu kombinaci pojištění zaměřených na děti pod názvem ŽABKA.

Pojišťovna nadále zvyšuje úsilí v boji s pojistným podvodem a reportovala o svých úspěších v této oblasti.

Kooperativa také otevřela budovu nové centrály v Karlíně. Na této informaci by nebylo nic výjimečného, kdyby se nejednalo o stavbu, které byla vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa. Kooperativa ji bude sdílet se svoji partnerskou ČPP. Přestože je tato analýza primárně zaměřena na výsledky pojišťoven na našem trhu, dovolujeme si připojit svůj názor i z jiné oblasti. Podle nás je tato budova mezi sídly pojišťoven na našem pojistném trhu ten nejpovedenější architektonický počin.

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články