Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: Allianz


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: Allianz
6.11.2012 Pojistný trh

Allianz provozuje smíšenou pojišťovací činnost s převahou v NŽP. Za 1. pololetí 2012 je její podíl ŽP 38,6 %, ale dlouhodobě roste rychleji než stejný ukazatel celého trhu. Pozici „trojky“ českého pojistného trhu ztratila v 1. čtvrtletí roku 2011, od té doby jí patří čtvrtá pozice. Udržuje si dlouhodobě stabilní postavení a její tržní podíl se pohyboval kolem 8 %, když od roku 2005 dosáhla nejvyššího podílu právě v roce 2006 a letos (8,7 %) a nejnižšího v roce 2008 (7,6 %).

Tabulka kromě jiného ukazuje, že pojišťovně se daří mnohem více v 1. pololetí než ve 2. Úplně nejlepších výsledků dosahuje ve 2. čtvrtletí, kdy se jí daří pravidelně meziročně zlepšovat. Naopak nejslabší je u ní 3. čtvrtletí, což ale není na trhu výjimkou.

Jaké je postavení Allianz v NŽP? Za 1. pololetí 2012 byla „trojkou“ trhu a toto postavení drží dlouhodobě (od roku 2005, od kdy výsledky sledujeme, nebyla nikdy horší). V posledních dvou letech také zvyšuje svůj tržní podíl, ovšem svého maxima z roku 2006 ještě nedosáhla (11,3 %). Následující přehled nám ukazuje detailní vývoj pojistného v posledních letech.

 

Tabulka ukazuje, že podobně jako v celkovém pojistném, tak i v NŽP se daří pojišťovně především v 1. pololetí, přičemž úplně nejlépe je na tom v 1. čtvrtletí. Není to nic neobvyklého, protože podobně je na tom i celkový trh. Pravidelně se jí daří růst ve 2. čtvrtletí a druhý rok po sobě roste i meziročně. Vzhledem k vývoji na trhu je to jistě pozoruhodné.

Trochu odlišná situace je však v ŽP. Zde je postavení Allianz o něco slabší a pohybuje se kolem 7. místa. Nicméně při pohledu na výsledky za 1. pololetí je zřejmé posílení pozice právě v roce 2012, kdy pojišťovna dosáhla vůbec nejvyššího podílu na trhu od roku 2005 (7,1%). Růstu bylo dosaženo jak v běžném pojistném, tak v jednorázovém. Nicméně jeho poměrně vysoký podíl (přes 50 %) může naznačovat, že zlepšení postavení může být jen dočasné. Na druhou stranu je fakt, že Allianz má tento podíl takto vysoký již 4 roky a vedle toho také průběžně posiluje v běžně placeném. Případný propad by tak nemusel být dramatický.

Poměrně výrazné výkyvy v objemech pojistného jsou dány především nárazovým působením jednorázově placeného pojistného. Nicméně je zajímavé, že i ŽP má Allianz lepší výsledky v 1. pololetí, než ve 2. U jejích konkurentů je tomu obvykle naopak.

Zaměření na jednorázy potvrzuje i nabídka novinek, které pojišťovna představila. Již v 1. čtvrtletí to byl produkt Allianz STARInvest. Jedná se o klasický jednorázově placený produkt zaměřený na výnosový potenciál některých měn prudce se rozvíjejících ekonomik vůči euru. V 1. čtvrtletí zareagovala pojišťovna na konec výjimky z antidiskriminační směrnice a zvýšený zájem pojistit do té doby především ženy. Představila produkt ŽP PRO ženy, který kromě obvyklých krytí speciálně zdůrazňuje pojištění proti specifickým ženským rizikům, jako jsou závažná onemocnění žen, případně komplikace v těhotenství.

Před letní sezónou se tradičně Allianz zaměřila na cestovní pojištění. Tentokrát představila rozšíření krytí rizika storna zájezdu i na rozvod a výpověď z pracovního poměru. K cestovnímu pojištění se váže ještě jedna informace, která má však spíše charakter perličky. Globální Allianz totiž avizovala rozšíření možných destinací, kam je možné pojištění sjednat, i na vesmír.

Pojišťovna se nadále zaměřuje na boj s pojistným podvodem. Podle reportovaných výsledků patří na našem pojistném trhu v této oblasti k nejúspěšnějším. Ve svých zprávách naprosto správně upozorňuje na svoje úspěchy a nesnaží se vyvolávat falešný pocit, že pojistných podvodů přibývá všeobecně.

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články