Roční výsledek pojišťovny Atradius vzrostl o 12,4 % na 227,7 milionů eur


			Roční výsledek pojišťovny Atradius vzrostl o 12,4 % na 227,7 milionů eur

Příjem z předepsaného pojistného vzrostl pojišťovně Atradius o 6,7 % (6,1 % podle stálých směnných kurzů). Celkové příjmy vzrostly o 6,0 % a překonaly milník 2 miliard eur. Roční výsledek narostl o 12,4 % na 227,7 milionů eur.

Společnost Atradius rovněž vykázala, že hrubý kombinovaný (složený) poměr zůstal stabilní 79,2 %. Výsledek hospodaření za pojistné a služby vzrostl o 21,3 % na 325,4 milionů eur. Vlastní kapitál a jemu podřízené závazky vzrostly o dalších 8,7 %. Kapitálová přiměřenost překonává 200 %.[1] Procento udržení zákazníků dosáhlo vynikající výše 93,4 %, což je v souladu se závazkem společnosti Atradius vůči svým zákazníkům a důsledkem pokračování vynikající kvality poskytovaných služeb.

Nový výkonný ředitel společnosti Atradius, David Capdevilla, komentoval situaci slovy: „Rok 2019 byl plný nejistoty pro zahraniční obchod. Přesto obchodování mezi firmami pokračovalo a obchod rostl. Tato kombinace vyvolala veliký zájem o naše produkty a služby. Výhled do roku 2020 bude proto velmi podobný letošnímu roku, s celosvětově mírným růstem HDP a se zvyšujícím se počtem platebních neschopností. To nám může poskytnout příznivé prostředí pro další růst našich tržeb.“


Mohlo by vás zajímat: Vliv rychlosti šíření koronaviru na celkový počet nemocných


Atradius, výsledky za rok 2019

Zdroj: Atradius

Příjem z pojistného

Příjem z předepsaného pojistného Atradius vzrostl v roce 2019 o 6,7 na 1759,5 milionů eur oproti 1648,5 milionů eur v roce 2018 (6,1 % podle stálých směnných kurzů). Nárůst příjmu z úvěrového pojištění byl stabilní a konzistentní téměř v každém regionu. Asie, Velká Británie a Severní Irsko, Severní a Střední Evropa a Severní Amerika, ti všichni spolu s globální jednotkou vykázaly jednu z nejvyšších rychlostí tempa růstu. Hrubé zasloužené pojistné za ČR je 337 196 milionů korun (další čísla za ČR budou k dispozici po auditu v červnu).

Škody

Atradius dosáhl v roce 2019 solidního škodního poměru 42,8 %, když vyplatil svým zákazníkům menší počet velkých škod, než tomu bylo v porovnání s rokem 2018.

Náklady

Nákladový koeficient se mírně zlepšil na 35,9 % v roce 2019 oproti 35,5 % v roce 2018. Toto navýšení bylo důsledkem značných investic do inovací a technologického rozvoje, které Atradius v předchozím roce účelově podnikl na posílení svojí provozní efektivity a na podporu zkušeností u svých zákazníků. 


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Krize jménem koronavirus


Výsledek hospodaření z pojištění a služeb

Výsledek hospodaření za pojištění a služby se ve společnosti Atradius zlepšil o 21,3 % na 325,4 milionů eur oproti 268,3 milionů eur v roce 2018.

Investiční výnos

Obezřetné investiční portfolio společnosti Atradius přispělo v celkové výši 25,9 milionů eur, a to ve složitém prostředí s nízkými nebo zápornými úvěrovými sazbami a nejistými akciovými trhy.

Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření po zdanění vzrostl o 12,4 % na 227,7 milionů eur oproti 202,7 milionů eur v roce 2018, což odráží skvělý výsledek pojistného v loňském roce způsobený silným nárůstem tržeb a stabilním škodním poměrem.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti

Podpořený rentabilním růstem celého odvětví a stabilní návratností investic překonala kapitálová přiměřenost Atradius na konci roku 2019 opět 200% hranici.[2]


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s: Brexit a co dál?


Obchodní perspektiva

Očekává se, že ekonomický růst bude v roce 2020 více zpomalovat spolu s tím, jak budou přetrvávat další opatření a zpřísnění ve světovém obchodě a jeho dopady budou ovlivňovat ekonomickou aktivitu. Růst eurozóny bude v útlumu, USA předpokládá také zpomalení růstu, a přestože ekonomický růst v Číně také zpomaluje, Asie zůstane i nadále jakožto celek hybnou silou globálního růstu. Celkové zhoršení případů platebních neschopností, zejména ve Velké Británii a na rozvíjejících se trzích, by mělo posílit vytvoření dalších příležitostí pro vyšší poptávku po produktech a službách společnosti Atradius.


[1] Před ukončením všech auditních procesů.
[2] Před ukončením všech auditních procesů.

Zdroj: Atradius

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články