UNIQA rostla v prvním kvartále hlavně díky životnímu pojištění


			UNIQA rostla v prvním kvartále hlavně díky životnímu pojištění

Během prvních třech měsíců roku 2021 vybrala UNIQA pojišťovna na pojistném celkem 2,102 miliardy korun, což odpovídalo meziročnímu tempu růstu o necelé jedno procento. Zatímco neživotní segmenty posilovaly tentokrát pomaleji, vyšší dynamiku si nadále udržovalo běžně placené životní pojištění.

Až do právního dovršení fúze s entitami AXA, jejichž akvizice proběhla v loňském roce, vykazuje UNIQA pojišťovna své výsledky samostatně, stále bez započtení hodnot AXA. Finální legal merger se očekává letos v létě. UNIQA si během prvního kvartálu 2021 držela šesté místo mezi pojišťovnami. Na bázi APE (10 % z jednorázů) činil přírůstek meziročně bezmála 1 %. V porovnání s předchozími obdobími došlo ke zpomalení růstu. Zatímco neživotní pojištění prakticky kopírovalo výsledek ve srovnatelném loňském období (+0,4 %), životní pojištění navýšilo objem předepsaného pojistného o 4,5 %. UNIQA předepsala na pojistném za první tři měsíce roku 2021 celkem 2,102 miliardy korun.


Mohlo by vás zajímat: Cestovní ruch ve víru koronaviru


neživotním pojištění činilo pojistné 1,789 miliardy korun. Zpomalení dynamiky jde obecně na vrub současné situaci. Podstatné propady byly zaznamenány v segmentech, které významně zasáhla pandemie covidu-19 a všestranná omezení pohybu, zejména cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. Vedle nich ovšem ztratilo rovněž pojištění přepravy nebo pojištění techniky. Všechna jmenovaná odvětví přišla meziročně o desítky procent pojistného. Meziroční pokles registrovala UNIQA i v pojištění podnikatelských rizik. V oslabení růstu neživotního pojištění se výrazně projevil útlum odbytu vozidel.

Povinné ručení a havarijní pojištění dokázaly přidat v prvních třech měsících roku necelá 2 %, resp. 4,5 %, když si ještě loni připisovaly dvojciferné přírůstky. Naopak si velmi úspěšně vedlo pojištění domů a domácností (meziročně + 11 %) a rovněž pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti (+20 %). Zhruba o čtvrtinu stoupl odbyt pojištění sjednávaných na dálku. Pokud bychom očistili jednoznačně objektivní vlivy omezení způsobených pandemií, činil by meziroční růst neživotního pojištění zhruba 3,5 %.


Mohlo by vás zajímat: PwC: Digitální adaptivita není buzzword, ale nutnost


Životní pojištění posílilo meziročně v hlavním segmentu běžně placeného pojistného o 4,8 %, zatímco v jednorázově placených produktech oslabilo o dalších 3,2 %. Celkové tempo růstu životního pojištění 4,5 % bylo jedno z nejlepších mezi velkými pojišťovnami na trhu.

Ve škodovosti vykázala UNIQA pojišťovna meziročně podstatně příznivější hodnotu 50,9 % oproti loňské 58,2 %. Loni se do výsledku propsaly škody způsobené vichřicemi Sabine a Julia, zatímco letošní nižší hodnota koresponduje s absencí velkých živelních škod (s výjimkou nepatrného nárůstu škod z tíhy sněhu) a s dlouhodobým lockdownem a s ním souvisejícím útlumem ekonomického i společenského života v zemi. Nejvyšší hodnoty škodovosti vykázalo za první čtvrtletí 2021 požární pojištění firem.

Počet pojistných smluv ve kmeni UNIQA meziročně stoupl o 2 % na 1,040 milionu kusů.

UNIQA pojišťovna, stejně jako pojišťovny AXA, prokázaly během 1 čtvrtletí opět schopnost profitabilně růst, a to i ve ztížených ekonomických podmínkách. Velmi mě těší, že integrace všech entit do jedné skupiny postupuje podle plánu,“ podotkl Robert Gauci, prezident dozorčí rady UNIQA.  Generální ředitel Martin Žáček k tomu dodal: „I v náročném období přípravy na spojení potvrzujeme, že obě společnosti jsou na špičce pojistného trhu v oblasti inovací, a průběžně přicházíme s technologickými novinkami. Mezi nimi bych vyzdvihl nasazení voicebota NIKI, který našeho klienta jako virtuální asistentka provádí celým procesem registrace pojistné události.“


Mohlo by vás zajímat: Lékařské kapacity kritizují MeSES! Covid je nemoc. Ne nástroj k proměně společnosti


Výsledky koncernu

Skupina UNIQA Insurance Group (UIG), do níž česká UNIQA pojišťovna patří, vykázala za první tři měsíce 2021 silný růst pojistného o 13 % ve výši 1,783 miliardy EUR. Dynamický růst zaznamenal zejména region CEE, zejména díky první částečné konsolidaci výsledků integrovaných společností AXA, zatímco vývoj v Rakousku byl meziročně stabilní (+1,3 %). Koncern profitoval z výborného pojistně-technického výsledku, absence velkých přírodních pojistných událostí a jistého zotavení finančních trhů. Majetkové a úrazové pojištění přidalo na pojistném v prvním kvartále více než 15 %, soukromé zdravotní pojištěné necelá 2 % a životní pojištění posílilo meziročně přes 16 %. Za první čtvrtletí 2021 vykázala skupina UNIQA Insurance Group zisk 112 milionů EUR (1Q 2020: hrubá ztráta 13,9 milionu EUR).

Sesterské UNIQA v Evropě (17 zemí mimo domovské Rakousko, včetně české UNIQA) vykázaly předepsané pojistné ve výši 627 milionu EUR (meziročně +46,7 %; s prvním započtením efektu akvizice AXA společností v ČR, SR a v Polsku) a podílely se na celkovém vybraném pojistném UNIQA Insurance Group už z více než 35 % (UNIQA Česká republika přinesla 23 % mezinárodního pojistného UIG). S ohledem na aktuální situaci a vývoj hospodaření potvrdila UNIQA plán dosáhnout letos hospodářského výsledku na úrovni roku 2018, nevyskytnou-li se v dalším průběhu roku neočekávané negativní faktory nebo velké přírodní škody.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články