VIG k 1. pololetí 2022: Objem pojistného se zvýšil o 11,6 % na 6,44 mld. EUR


			VIG k 1. pololetí 2022: Objem pojistného se zvýšil o 11,6 % na 6,44 mld. EUR

Společnost Vienna Insurance Group (VIG) zveřejnila výsledky za první pololetí roku 2022, ve kterých reportuje zvýšený objem pojistného o 11,6 % na 6,44 mld. EUR. Zisk před zdaněním vzrostl o 10,3 % na 277,3 mil. EUR, ukazatel combined ratio se zlepšil o 0,9procentního bodu na 94,3 % a ukazatel solventnosti VIG stoupl na 285 %.

Vienna Insurance Group (VIG) svými výsledky za první pololetí roku 2022 pokračuje ve vynikající podnikatelské činnosti. Nejdůležitější ukazatele vykazují ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zřetelné zlepšení. „I nadále čelíme náročnému období, které je charakterizováno zejména válkou na Ukrajině, vysokou inflací a všudypřítomnou pandemií. Přestože tyto vlivy, které se dotýkají i pojišťovnictví, kalí vyhlídky na oživení, VIG nadále vykazuje velmi silnou odolnost, což se opět odráží ve zlepšených ukazatelích. Úspěch naší skupiny je založen na dlouhodobém, široce diverzifikovaném obchodním modelu, který ukazuje své silné stránky, zejména v obzvláště náročných fázích. Pololetní čísla nám dávají jistotu, že v roce 2022 dosáhneme kladných provozních výsledků," vysvětluje generální ředitelka Elisabeth Stadler.

VIG k 1. pololetí 2022 1

Růst pojistného o přibližně 12 % pochází z neživotního pojištění

Objem pojistného se v první polovině roku 2022 výrazně zvýšil o 11,6 % na 6 443 mil. EUR (bez společností Aegon). Všechna pojistná odvětví a segmenty VIG zaznamenaly nárůst pojistného ve srovnání s prvním pololetím předchozího roku. Výrazný vzestup s dvouciferným tempem růstu je způsoben zejména neživotním pojištěním (pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 975,2 mil. EUR, +20,3 %, havarijní pojištění 787,5 mil. EUR, +11,1 %, Ostatní majetkové pojištění 3 323,7 mil. EUR, +15,2 % a zdravotní pojištění 411,8 mil. EUR, +11,9 %). Životní pojištění s běžným pojistným činilo 1 418,2 mil. EUR (+4,1 %) a životní pojištění s jednorázově placeným pojistným 485,4 mil. EUR (+8,9 %). Nejvyššího růstu pojistného bylo dosaženo v segmentech Česká republika, Rakousko a Rozšířené CEE, přičemž vysoký růst pojistného zaznamenalo zejména Rumunsko a pobaltské státy.


Mohlo by vás zajímat: Pod lupou Dušana Šídla: Je smrt následkem nemoci životní, nebo neživotní…


Výsledek před zdaněním se zvýšil o více než 10 % a čistý výsledek o 8,6 %

Výsledek před zdaněním ve výši 277,3 mil. EUR byl o 10,3 % vyšší než v předchozím roce. Kromě opravných položek, které již byly zaúčtovány v prvním čtvrtletí roku 2022, zahrnuje výsledek další opatření, takže na konci prvního pololetí již byly zaúčtovány opravné položky k ocenění více než tří čtvrtin expozice skupiny VIG vůči ruským státním a podnikovým dluhopisům ve výši přibližně 165 mil. EUR. Finanční výsledek (bez výsledku společností účtovaných metodou at equity) činil v prvním pololetí roku 2022 315,5 mil. EUR (-10,1 %). Čistý výsledek ve výši 202,3 mil. EUR je o 8,6 % lepší než v předchozím roce.

Ukazatel combined ratio se zlepšil o 0,9procentního boduNižš

í poměr pojistných plnění k nákladům vedl k výraznému zlepšení ukazatele combined ratio na 94,3 % ve srovnání s předchozím rokem (95,2 %). Největší zlepšení ukazatele combined ratio bylo zaznamenáno v segmentech Rakousko, Polsko a Rozšířené CEE, zejména v Bulharsku a Albánii včetně Kosova.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Klimatologové přivolávají dluhovou krizi


Ukazatel solventnosti 285 %

Regulatorní ukazatel solventnosti VIG ve výši 285 % k 30. červnu 2022 (včetně přechodných opatření činil ukazatel solventnosti k 31. prosinci 2021 250 %) ukazuje, že kapitalizace zůstává velmi silná a stabilní. Kapitálové investice skupiny VIG činily k 30. červnu 2022 34,4 mld. EUR.

Výhled

V souvislosti s válkou na Ukrajině Vienna Insurance Group přezkoumala stávající program strategie "VIG 25" z hlediska případných úprav. „Iniciativy, které byly v rámci VIG 25 zahájeny, podporují velmi pozitivní současný výsledek a po vyhodnocení budou i nadále důsledně realizovány v souvislosti s aktuálními výzvami," říká Elisabeth Stadler. Vývoj v hospodářském roce 2022 však nadále ovlivňují faktory nejistoty, zejména válečná situace na Ukrajině a její nepředvídatelné důsledky. Z tohoto důvodu se v současnosti neuvádí prognóza pro konec roku. VIG je však přesvědčena, že se s těmito výzvami dokáže dobře vypořádat a v roce 2022 chce dosáhnout kladných provozních výsledků.

VIG k 1. pololetí 2022 2

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Koop to dělá chytře

Oportunista,  18. 8. 2022

Líbí se mi, jak pan Diviš řekne ekologům, že nebude pojišťovat uhelné elektrárny a pak ji pojistí. Díky tomu dohnala Koop v předpise Generali a už ji dýchá na záda (2Q). Někdo by řekl lhář a někdo člověk, co umí využít příležitost.
https://denikn.cz/859637/skoncime-s-uhlim-slibovala-kooperativa-presto-jeste-pojistila-nejvetsi-cernouhelnou-elektrarnu/

Související články