Vienna Insurance Group s výrazným nárůstem zisku v prvním čtvrtletí 2021


			Vienna Insurance Group s výrazným nárůstem zisku v prvním čtvrtletí 2021

Vienna Insurance Group svým výsledkem v prvním čtvrtletí opět navázala na předkrizovou úroveň hospodaření. VIG vykázala pojistné ve výši 3,11 mld. EUR, zisk (před zdaněním) vzrostl o 5 % na 128 mil. EUR, čistý výsledek VIG stoupl o 15 % na 99 mil. EUR a ukazatel combined ratio stabilně na úrovni 95,2 %.

Velkou odolnost prokázala Vienna Insurance Group svými výsledky za první čtvrtletí 2021. V porovnání s prvním čtvrtletím minulého roku, kdy skupina VIG ještě před začátkem první vlny pandemie COVID-19 zahájila nový rok pozoruhodnými nárůsty pojistného, vykazuje skupina za první čtvrtletí 2021, tedy stále uprostřed pandemie, velmi solidní vývoj. Pojistné a ukazatel combined ratio jsou na úrovni uplynulého roku, v případě zisku před a po zdanění se podařilo dosáhnout zřetelného růstu.


Mohlo by vás zajímat: Cestovní ruch ve víru koronaviru


„Tímto pozitivním vývojem zcela plníme náš slib být stabilním a spolehlivým partnerem. Před vypuknutím pandemie jsme byli na velmi úspěšné cestě, dosud jsme nadmíru solidně zvládli tuto celosvětově výjimečnou situaci a nyní už opět navazujeme na úroveň prvního čtvrtletí 2019. Za tuto odolnost vděčíme především našim pracovníkům, klientům a partnerům, kteří v období velkých výzev, týkajících se nás všech, projevili obrovské nasazení, pochopení a zejména důvěru ve společnosti patřící do naší skupiny. I během pandemie se nám dařilo rozvíjet a realizovat všechny naplánované projekty. Zažíváme vysokou míru loajality ze strany našich klientů a velkou podporu od našich partnerů, což za těchto okolností není žádná samozřejmost,“ říká Elisabeth Stadler, předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group, všem zainteresovaným stranám.

Díky tomu hledí na další vývoj hospodářského roku s důvěrou: „I když se zotavování ekonomik ve většině zemí regionu CEE kvůli nárůstu počtu infikovaných od podzimu 2020 opozdí, věříme, že naše cíle na rok 2021 splníme. Rozhodujícím faktorem pro citelné rozvolňování v oblasti národních hospodářství bude míra proočkovanosti, kde v současnosti na mnoha našich trzích vidíme výrazné pokroky.“


Mohlo by vás zajímat: PwC: Digitální adaptivita není buzzword, ale nutnost


Neživotní odvětví a zdravotní pojištění s nárůstem pojistného

Celkový objem pojistného dosáhl za první tři měsíce roku 2021 3,11 mld. EUR. V pojištění motorových vozidel, v ostatním neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění se podařilo v prvním čtvrtletí 2021 navzdory pandemickým podmínkám zvýšit již tak dobrý výsledek z prvního čtvrtletí předchozího roku. Pokles pojistného byl zaznamenán pouze v životním pojištění, a to v souladu se strategií zejména v oblasti jednorázově placeného životního pojištění. Vývoj pojistného byl v některých segmentech ovlivněn i efekty výměnných kurzů. Po očištění od vlivu výměnných kurzů by to znamenalo růst pojistného o 1,6 %. Největší nárůst pojistného v absolutních číslech zaznamenaly trhy Rumunsko, Česká republika a Polsko.Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) VIG 1Q 2021

Zřetelný nárůst výsledku

Zisk před zdaněním ve výši 128 mil. EUR se podařilo v porovnání se stejným obdobím minulého roku zlepšit o přibližně 5 %. Tento výsledek zcela odpovídá plánu skupiny VIG na rok 2021, kterým je dosáhnout zisk v rozpětí 450–500 mil. EUR. Čistý výsledek se podařilo zlepšit o zhruba 15 % na 99 mil. EUR. Nejvíce k zisku přispěly Rakousko, Česká republika a Slovensko. Výsledek na akcii (anualizovaný) představuje 3,09 EUR, což o +15,3 % převyšuje hodnotu z předchozího roku.


Mohlo by vás zajímat: Lékařské kapacity kritizují MeSES! Covid je nemoc. Ne nástroj k proměně společnosti


Ukazatel combined ratio zůstává stabilní

Combined ratio ve výši 95,2 % zůstává v porovnání se stejným čtvrtletím minulého roku beze změny na velmi dobré úrovni (1. čtvrtletí: 95,1 %). Nejvýraznější zlepšení ukazatele combined ratio zaznamenaly segmenty Slovensko, Ostatní země CEE a Rakousko. Finanční výsledek (bez výsledku společností hodnocených at equity) tvořil v prvním čtvrtletí 2021 175,8 mil. EUR, čímž překonal hodnotu za stejné období minulého roku o 29 %. Je to dáno především nižšími odpisy a opravnými položkami, stejně jako vyššími dosaženými zisky. K 31. březnu 2021 představovaly kapitálové investice skupiny VIG včetně hotovostních prostředků 37,1 mld. EUR.

Výkaz za odvětví (IFRS) VIG 1Q 2021


Informace o výkaznictví Kvartální údaje za 1. a 3. čtvrtletí, týkající se aktiv, finanční situace a výnosů, byly zpracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy (IFRS). Výkazy za 1. a 3. čtvrtletí však nepředstavují průběžnou správu ve smyslu mezinárodních účetních standardů IAS 34.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články