Vznikne pool proti kybernetickým útokům?

Kybernetické útoky patří mezi největší podniková rizika. Řešením může být pojištění, ale odpovídající pojistná ochrana se často hledá těžce. A když se najde, tak pojištění může být pro některé podniky extrémně drahé. Proto přichází výkonný ředitel AXA Thomas Buberl s požadavkem, že část nákladů by měl nést u takových škod veřejný sektor.

Na řešení pro tato rizika se budou muset podle Thomase Buberla určitým způsobem společně podílet jak veřejný sektor, tak i soukromí pojistitelé. Takové řešení by mohlo být dvoustupňové. Jednak by bylo třeba vytvořit pojišťovací pool se zapojením soukromých pojistitelů, a jednak by musela existovat státní garance. Tím by se dala překonat v určitých oblastech i nepojistitelnost, neboť podle Buberla je nyní dané riziko například německé vlády, resp. vládní sféry, velmi obtížně pojistitelné.

Thomas Buberl rovněž upozorňuje, že takový postup by určitě vyžadoval aplikaci nových rizikových modelů, které by zohledňovaly globální dimenzi kybernetických útoků. Přitom by v tomto modelu měly jistou povinnost i podniky. Podle názoru Buberla by ten, kdo byl zasažen, měl o daném útoku informovat veřejnost, neboť to bude společensky prospěšné.

Další myšlenka šéfa AXA se týká toho, že kybernetické útoky mají stěží odhadnutelnou ničivou sílu. Demonstruje to na příkladu útoku na jednoho výrobce cukrovinek v roce 2017, při kterém byla dokonce změněna formule (recept). Ohrožení je tudíž skutečně obrovské.


Mohlo by vás zajímat:


Na potenciální konkurenci pojišťoven ze strany technologických gigantů se Buberl dívá kriticky. Uznává, že v jedné podstatné otázce mají náskok, neboť lépe dosáhnou digitální koncové zákazníky. Ovšem ten, kdo chce nabízet pojištění, potřebuje podle Buberla pojišťovací know-how, aby mohl interpretovat data a správně oceňovat rizika.

A navíc musí mít dobrou reputaci. Pro technologické firmy není proto až tak jednoduché kopírovat pojišťovací činnost. Buberl zdůrazňuje: „Jsme zde dlouho, jsme spolehliví a důvěřuje se nám“. Z těchto důvodů nepočítá s tím, že Amazon, Google & Co. atd. budou pojistitelům konkurovat. Lze ovšem uzavírat vzájemná partnerství.“

Vrátíme-li se zpět k pojišťovacímu poolu, je třeba uvést, že určité rozdělení rolí soukromých pojistitelů a státu v praxi existuje. Jako příklad lze uvést švýcarské jaderné elektrárny. Limit pojistného plnění soukromých pojistitelů končí na 1,2 mld. eur a zbytek by v případě příslušné škody musel převzít stát. Kdyby prý došlo k takové nehodě jako ve Fukushimě, mohly by se škody pravděpodobně pohybovat v rozmezí 50 – 190 mld. CHF.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články