Během prázdnin bylo na silnicích usmrceno vždy více než 100 osob


			Během prázdnin bylo na silnicích usmrceno vždy více než 100 osob
3.7.2019 Spektrum

Každoročně je během letních prázdnin, tzn. v období července a srpna, usmrceno v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice více než 100 osob, dalších více než 500 osob je pak těžce zraněno.

„Prázdniny si v uplynulém roce vyžádaly 115 usmrcených a 563 těžce zraněných osob, v roce 2017 pak 101 usmrcených a 504 těžce zraněných (pozn. historicky nejméně),“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu,, a dodává: „Nadcházející dva měsíce patří k vrcholům motoristické sezóny, čemuž, bohužel, odpovídají také fatální následky dopravních nehod – v červenci umírá na silnicích dlouhodobě nejvíce osob, hned za ním následuje srpen. K rizikovým oblastem z pohledu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen „NSBSP“) patří během letních prázdnin motocyklisté, cyklisté, děti, ale také alkohol a jiné návykové látky.“

Více než pětina osob je usmrcena (21 %), resp. těžce zraněna (22 %) právě během letních prázdnin. Pozor je nutné dát na nejmenší účastníky silničního provozu, tedy děti! Prázdniny, zejména pak červenec, je pro děti nejrizikovějším měsícem v roce (usmrcena téměř pětina všech dětí během jednoho měsíce!). V loňském roce pak bylo evidováno nejvíce usmrcených dětí od roku 2007. Drtivá většina dětí nebyla usmrcená vlastní vinou, ale ostatními účastníky silničního provozu.


Mohlo by vás zajímat: Video: Jaká byla Pojišťovna roku 2018?


Podil usmrcenych a tezce zranenych osbob

Třetina motocyklistů byla usmrcena během letních prázdnin

Nejrizikovější kategorií NSBSP z pohledu letních prázdnin jsou motocyklisté. Celá třetina je jich usmrcena a také těžce zraněná právě o prázdninách. „Dlouhodobou prioritou Ministerstva dopravy jsou a nadále budou zranitelní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté), kteří se přibližně polovinou podílí na všech usmrcených a těžce zraněných osobách (pozn. v roce 2018: 43% podíl na usmrcených a 57% podíl na těžce zraněných),“ říká Tomáš Neřold, vedoucí SO BESIP MD a dodává: „O prázdninových měsících přichází zejména pro motocyklisty a cyklisty rizikové období. Bezpečnost motocyklistů a ohleduplné chování řidičů automobilů je pro BESIP jedním z hlavních témat. V rámci kampaně Auto vs. motocykl – spolu, nikoliv proti sobě jsme představili 10 nejkrizovějších situací, se kterými se obě skupiny nejčastěji setkávají. Primárně jde o vysvětlení rozdílnosti obou vozidel v silničním provozu a zlepšení vzájemné tolerance obou stran. V případě cyklistů je nutné neustále připomínat základní bezpečnostní prvek – přílbu. Dlouhodobě vysoký podíl cyklistů bez přílby na usmrcených, těžce i lehce zraněných osobách je alarmující.“


Mohlo by vás zajímat: Dva pohledy na výdaje na zdraví


U řidičů motocyklů je obecně nejčetněji zastoupené selhání na úrovni identifikace (57 %). Poměrně časté je rovněž selhání na úrovni předvídání (14 %) a rozhodování (10 %). Nejčetnějšími faktory, které přispívají ke vzniku dopravních nehod motocyklistů, jsou vysoká rychlost a nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky, nesprávné vyhodnocení situace, riskantní předjíždění, vědomé nerespektování pravidel silničního provozu nebo nezkušenost motocyklisty.

Osm z deseti usmrcených cyklistů nemělo přílbu

Důvodů, proč se nedařilo plnit v oblasti cyklistů cíle stanovené NSBSP, byla celá řada. Za základní a zcela zásadní je však nutné zmínit nepoužívání cyklistických příleb, které se na míře následků podílí významně dlouhodobě. Investice ve výši řádově několika stokorun může v mnoha případech zachránit lidský život. Výzkum prokázal, že 37 % cyklistů mohlo nehody přežít, pokud by použili cyklistickou přílbu.

Druhým, neméně závažným, „nešvarem“ je ve spojitosti s cyklisty alkohol. Dlouhodobě byl při nehodách zaviněných cyklisty zjištěn alkohol přibližně ve třetině případů. Elektrokola na silnicích v České republice zažívají v posledních letech obrovský rozmach. V této souvislosti je nutné apelovat na řidiče těchto dopravních prostředků, aby provozovali výhradně elektrokola určená k provozu na pozemních komunikacích a nezvyšovali výkon/rychlost např. pomocí tuningu elektrokol. Vzhledem ke specifikům/odlišnostem od jízdních kol nevybavených elektropohonem je nutné i zde apelovat na používání cyklistických příleb.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zpráva Insurance Europe: Svoboda poskytování služeb


Cyklisté jsou podobně jako např. chodci zranitelnými účastníky provozu. K této skutečnosti přispívá i fakt, že ne vždy je cyklista při střetu vybaven přílbou, případně jinými ochrannými prvky. U cyklistů nejčastěji dochází k selhání na úrovni identifikace podnětů (28 %) nebo celkovému selhání (24 %) zejména v důsledku intoxikace alkoholem, popř. zdravotní indispozice.

Alkohol: pozor (nejen) na „diskonehody“

Zvýšený podíl na usmrcených a těžce zraněných osobách během letních prázdnin byl evidován také v důsledku vlivu alkoholu a jiných návykových látek. „Přibližně každá 8. osoba byla v roce 2018 usmrcena v důsledku alkoholu a jiných návykových látek – evidence byla neúprosná - nejvíce usmrcených v důsledku alkoholu a jiných návykových látek od roku 2011. V souvislosti s letními měsíci je potřeba apelovat také na mladé řidiče. Stále velkým nešvarem jsou tzv. „diskonehody“, u kterých sehrál svou negativní roli alkohol. Proto apelujeme na to, aby se cestující domluvili ještě před jízdou, kdo nebude pít a bude řídit,“ doplnil Neřold.


Mohlo by vás zajímat: Martin Rotkovský novým členem představenstva UNIQA pojišťovny


Zvýšená konzumace alkoholu je v letních měsících podpořena různými akcemi, přibývá také „soukromých slavností“, kdy je alkohol konzumován např. v rámci rodinných a přátelských setkání. „Alkohol např. v podobě přepravovaného sudu piva tak nemusí sehrát negativní roli jen v případě, že je řidič pod jeho vlivem,“ říká Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Lidé si často neuvědomují, že převážení nezajištěného nákladu může ovlivnit následky dopravních nehod (a nemusí se vždy jednat o těžké předměty). Na místech dopravních nehod se lze setkat s případy, kdy řidiči převážejí neupevněný nebo špatně upevněný náklad, a to nejenom v nákladovém prostoru, ale také v prostoru pro posádku. Příkladem může být nehoda zkoumaná v rámci Hloubkové analýzy dopravních nehod, kdy byly ve vozidle přepravovány čtyři padesátilitrové sudy piva.“

Při této dopravní nehodě řidič z dosud neznámého důvodu vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení. V době dopravní nehody převážel ve vozidle čtyři padesátilitrové sudy piva. V důsledku nárazu došlo k pohybu sudů v prostoru pro posádku (jeden ze sudů dokonce prorazil čelní sklo vozidla), přičemž je také patrné poškození v oblasti páky ruční brzdy vozidla, které lze rovněž přisoudit pohybujícím se sudům. Při nehodě došlo k vážnému zranění řidiče, u kterého nelze vyloučit, že bylo negativně ovlivněno pohybem sudů při nehodě.


[1] Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
[2] Hloubková analýzy dopravních nehod; www.vyzkumnehod.cz
[2] Bíl, M., Dobiáš, M., Andrášik, R., Bílová, M., Hejna, P., 2018. Cycling Fatalities: When A Helmet is Useless and when it Might Save Your Life. Safety Science 105C, 71–76
[3] CDV: Osm z deseti usmrcených cyklistů nemělo přilbu
[4] Společnost Bosch varuje před tuningem elektrokol

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články