Fatální následky nehod v roce 2018: Česko se v Evropě propadlo o 6 příček


			Fatální následky nehod v roce 2018: Česko se v Evropě propadlo o 6 příček
16.4.2019 Spektrum

Na silnicích v Evropské unii bylo v roce 2018 usmrceno přibližně 25 100 osob (pozn. předběžné údaje z informace Evropské komise ze dne 4. 4. 2019). Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o pokles o 21%. V uplynulém roce bylo ve 28 členských státech EU evidováno 49 usmrcených osob na 1 milion obyvatel, což představuje meziročně 1% pokles. Je nepravděpodobné, že bude dosaženo cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 na polovinu. Na každou usmrcenou osobu v důsledku dopravních nehod připadalo dalších 5 vážně zraněných; přibližně 135 000 osob bylo v roce 2018 vážně zraněno.

K „evropským premiantům“ lze s 28 usmrcenými na 1 milion obyvatel zařadit Spojené království, Dánsko (30), Irsko (31) a Švédsko (32), které i přes nárůst počtu usmrcených osob (jak oproti roku 2017, tak 2010) patří v rámci evropských srovnání stále mezi země s nejnižším počtem fatálních dopravních nehod. Naopak významně nadprůměrný počet usmrcených osob na milion obyvatel byl v uplynulém roce evidován v Rumunsku (96), Bulharsku (88), Lotyšsku (78), Chorvatsku (77) a Polsku (76).

Ve většině členských států bylo v roce 2018 evidováno méně než 60 usmrcených osob na 1 milion obyvatel. Česká republika z tohoto pohledu patřila v roce 2018 se 62 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel k menšině (celkově až 21. místo; významný meziroční propad z 15. místa v roce 2017).


Mohlo by vás zajímat: Německé on-line pojišťovny často neposkytují poradenství klientům


 

Relativní srovnání počtu usmrcených osob

Zdroj: European Commission - Road safety: Data show improvements in 2018 but further concrete and swift actions are needed 

Komentář BESIP a Centra dopravního výzkumu

Česká republika zaostala v roce 2018 za evropským průměrem v oblasti fatálních následků dopravních nehod o téměř 27 %! „Meziročně byl v České republice evidován 14% nárůst počtu usmrcených osob, v sousedních zemích k tak vysokému relativnímu nárůstu nedošlo,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dodává: „V Německu byl evidován meziroční nárůst o 3 %, v Polsku o 2 %, v Rakousku byl evidován 3% pokles a na Slovensku dokonce 8% pokles. Slovensko se 46 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel bylo v roce 2018 dokonce pod průměrem EU.“

Bilance roku 2018, tzn. počet usmrcených osob v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice na 1 milion obyvatel, byla prakticky totožná s evropským průměrem, dosaženým již v roce 2010 (62 vs. 63 usmrcených osob na 1 milion obyvatel).


Mohlo by vás zajímat: Libor Dvořák se Štěpánem Landíkem nově řídí ERV Evropskou pojišťovnu


„Celý uplynulý rok jsme intenzivně upozorňovali na rizikové oblasti, finální bilance nám, bohužel, dala za pravdu,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí SO BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Meziroční nárůst fatálních následků dopravních nehod byl způsoben především nepřiměřenou rychlostí, bezprecedentní - téměř 50% - byl nárůst v oblasti usmrcených v důsledku vlivu alkoholu a jiných návykových látek. Z pohledu kategorie účastníků silničního provozu dramaticky vzrostly fatální následky nehod motocyklistů, meziročně také vzrost počet usmrcených chodců. Nejvyšší relativní nárůst byl evidován u dětí, kterých bylo usmrceno 19, meziročně o 10 více. Historicky nejvíce bylo těžce zraněno seniorů (tj. osob nad 65 let věku).“

BESIP na svých stránkách měsíčně zveřejňuje informace k vývoji smrtelných a závažných zranění ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) jak z pohledu strategických, tak dílčích cílů. Detailně je v materiálu srovnán také vývoj na krajských úrovních. U 8 krajů došlo meziročně k nárůstu počtu usmrcených i těžce zraněných osob. Meziročně nejvíce usmrcených osob bylo evidováno ve Středočeském kraji (+43), který se se 106 usmrcenými vrátil na totožnou hodnotu z roku 2016. Druhý nejvyšší meziroční nárůst (+14 osob) byl evidován (zejména díky tragické bilanci chodců) v hl. m. Praze. Nejvyšší meziroční nárůst v oblasti těžce zraněných byl pak evidován v Jihomoravském kraji, kde došlo k 36% nárůstu. Detailní informace jsou obsahem tabulky níže.


Mohlo by vás zajímat: Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky. Blíží se recese?


„BESIP ve spolupráci s CDV aktuálně dokončuje Informaci o plnění NSBSP v roce 2018,“ říká Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Klíčovou pozornost je nutné věnovat zranitelným účastníkům silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté), kteří se přibližně polovinou podílí na všech usmrcených a těžce zraněných osobách (pozn. v roce 2018: 43% podíl na usmrcených a 57% podíl na těžce zraněných). Za podstatnou část smrtelných a těžkých následků dopravních nehod si mohli sami poškození, což dokládá i bilance uplynulého roku: např. 28,4 % usmrcených řidičů a 21,8 % usmrcených spolujezdců nebylo připoutáno bezpečnostním pásem, cyklistickou přílbu nepoužilo 30 usmrcených (79 %), 260 těžce zraněných (66 %). Přitom studie prokázala, že 37 % cyklistů by dopravní nehody přežilo, pokud by přílby použili.“

Jednou z mnoha novinek v rámci uvedené „Informace“ je využití mapových podkladů s detailními informacemi o nehodách se smrtelnými a závažnými zraněními.  

Vývoj počtu usmrcených a těžce zraněných

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články