Německým ženám chybí u finančních otázek sebevědomí. Anebo…?


			Německým ženám chybí u finančních otázek sebevědomí. Anebo…?
9.4.2019 Zahraničí

Ženy nerozumí penězům a investicím… myslí si ženy. To je silně zjednodušený výsledek jedné nedávné studie. Je za tím chybějící sebedůvěra, anebo si ženy dokážou jen snadněji než muži přiznat své mezery? Tím se zabývala analýza společnosti AXA. Výsledkem je závěr, že ženám ve finančních otázkách opravdu sebevědomí chybí. Ale kde jsou kořeny této skromnosti?

„Sledujeme, že německá populace celkově vykazuje nedostatky ve vědomostech ohledně peněz a investic, přičemž ale ženy v tomto ohledu mají zvlášť křiklavou pozici. Nicméně jsou to právě ženy, jež ke stáru musí bojovat s nedostatečným zabezpečením. Takže by se naopak měly postavit k otázce výnosných investic včas čelem,“ shrnula výsledky analýzy Monika Tautorus, produkt manažerka v oblasti služeb finančního zabezpečení ve společnosti Axa Německo. V rámci studie pro ni vedla agentura Yougov fokus skupiny, které byly dotazovány na téma „Investiční chování Němců v období 2018/2019“. Vyhodnocení proběhlo následně podle parametrů charakteristických pro různá pohlaví.

Jde-li o vyhodnocení všeobecných finančních otázek, schází podle ankety ženám v Německu sebevědomí. Tak například dvojnásobný podíl žen (28 %) než mužů (14 %) si netroufne odpovědět na dotaz, s jakou investicí by si člověk měl budovat dlouhodobě nejlepší jmění. U tématu inflace je rovněž výrazně více žen než mužů, jež nechtějí udat žádný údaj ohledně aktuální míry: zatímco průřezově německou populací neodpoví 55 % dospělých respondentů, žen se neodváží odhadnout míru inflace více než dvě třetiny (68 %), ale mužů „jen“ necelá polovina (42 %).


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna roku: Vyhlášen 19. ročník odborné ankety. Galavečer 14. května


Skromné ženy

Je samozřejmě chvályhodné, když zná člověk své vlastní hranice a realisticky je odhadne. Přece se však zdá, že ženy mají ve finanční oblasti podstatně menší sebedůvěru. „Ženy jsou často lépe informované než muži,“ oponuje Hans-Peter Bosch, dlouholetý investiční poradce ze společnosti dbfp Deutsche Beratungsgesellchaft für Finanzplanung (Německá poradenská společnost pro finanční plánování) ve svém nedávném úvodníku zabývajícím se rozdíly mezi pohlavími v otázkách investic a produktů. A své tvrzení doplňuje: „Ta největší laskavost, kterou můžeme ženám v naší dnešní zjevně tak moderní společnosti udělat, je nedělat při poradenství rozdíly.“ Jinými slovy: ženy znají oblast zabezpečení na stáří stejně dobře jako muži a není třeba proto s nimi zacházet odlišně.

Jak to tedy je? Pohlaví vykazují ve finančních otázkách opravdu rozdíly, jak je odhalila studie Yougov. Příkladem je otázka zaměřená na budoucí oblasti investic. Ženy volily obnovitelné zdroje energie (37 %) jako číslo jedna mezi nejzajímavějšími možnostmi uložení prostředků. Muži se rozhodovali pro umělou inteligenci (40 %). Investice na burze spatřuje jako „vysoce atraktivní“ 50 % mužů, ale jen 34 % žen. Rozdíly se objeví i v otázce odhadu vývoje úrokové míry: třetina mužů, ale jen každá pátá žena očekává, že úroky půjdou v nadcházejících dvou letech zase nahoru. Naopak 10 % žen se domnívá, že úroky budou ještě dále padat dolů. A seznam takových odlišností by mohl pokračovat.


Mohlo by vás zajímat: Autonomní vůz Uberu zabil chodkyni. Jak rozhodl soud?


Mlčeti zlato

Které pohlaví bylo ve svých odhadech blíže skutečnosti, to ukáže až budoucnost. Ale to, že se muži a ženy liší ve svých prognózách, nevypovídá nic o skutečných vědomostech ve finančních otázkách. Řada expertů dokonce nevidí žádné rozdíly mezi pohlavími. Mnohem vyšší vypovídací hodnotu má ve studii společností Yougov a Axa poznání, že ženy ve finančních otázkách raději mlčí, pokud se v tématu subjektivně nebo skutečně nevyznají. A to je chování, jaké je mužům spíše cizí. A ukazuje se, že mlčení žen je u mnoha finančních otazníků spíše zdravá sebereflexe než naprostá neznalost…

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články