ČKP: Příspěvek nepojištěných motoristů opět na scéně


			ČKP: Příspěvek nepojištěných motoristů opět na scéně

Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

Výjimku tvoří situace, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu, a dále také případy jeho odcizení. Sazbu příspěvku určuje vyhláška Ministerstva financí ČR podle druhu vozidla. Sazba bude vyšší než běžné pojistné, ale bude ho kopírovat. Oproti předchozímu příspěvku, který byl zrušen před třemi lety, došlo ke snížení sazeb u běžných osobních automobilů, motocyklů do 350 cm3 a také u přívěsných vozíků.

Důvodů, proč lidé porušují zákon a nemají zřízeno povinné ručení, je celá řada. Někteří si své jednání dobře uvědomují, zatímco jiní o porušení zákona možná ani nevědí. Jde především o případy, kdy mají lidé v garáži starý nepojízdný automobil nebo si neohlídali veškeré náležitosti související s prodejem vozidla druhé osobě. Pro tyto případy připravila ČKP informační kampaň, která chce veřejnost na změny v zákoně upozornit a pomoci tak těm, jichž se kontrola řádného pojištění týká. 


Mohlo by vás zajímat: Vláda schválila návrh zákona o distribuci pojištění


Pojištění si lze ověřit prostřednictvím aplikace na webu ČKP. „Pokud lidé výzvu po novém roce obdrží, je to pro ně signál, aby si dali povinné ručení do pořádku a předešli násobně vyšším částkám v případě škody, kterou by nepojištěným vozidlem mohli způsobit, doplňuje Jan Matoušek, výkonný ředitel ČKP. 

Příspěvek ale nenahrazuje pojištění. Pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, viník ji zaplatí do výše 1/3 z celkového nároku, maximálně však 300 000 Kč. Tento limit, který zavádí novela zákona o povinném ručení, má zabránit likvidačním finančním dopadům na viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly. Podle údajů ČKP je v České republice registrováno přibližně 130 000 vozidel bez povinného ručení, jež ročně způsobí zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů korun.


Mohlo by vás zajímat: Zuzana Silberová: ČNB k implementaci Solvency II


Nabourá-li vás nepojištěné vozidlo, škodu vám uhradí ČKP z garančního fondu a tuto částku pak vymáhá po dlužníkovi. ČKP poskytne poškozenému plné odškodnění, a to i v případě, kdy vznikne velmi vysoká újma, již by nebyl její viník schopen poškozenému sám uhradit.

Bez ČKP by motoristé museli škody po vinících, kteří často nemají dostatečné prostředky, vymáhat sami. „Cílem zavedení nové právní úpravy je dosáhnout spravedlivého principu financování garančního fondu ČKP prostředky od motoristů, kteří neplní svou zákonnou povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,“ uvádí Jan Matoušek. Doposud byl garanční fond financován prostřednictvím členských příspěvků pojišťoven nabízejících pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, tedy de facto pojistným hrazeným poctivými motoristy.

Přehled denních sazeb příspěvku do garančního fondu podle druhů vozidel

Druh vozidla

Původní denní sazba (do 2015)

Nová denní sazba (od 2018)

Motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně

20

4

Motocykl se zdvihovým objemem válců motoru 50 až 350 cm3 včetně

20

8

Motocykl s objemem válců motoru 350 až 500 cm3 včetně

30

21

Motocykl s objemem válců motoru nad 500 cm3

30

25

Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1000 cm3 včetně

50

30

Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1001 až 1350 cm3 včetně

50

35

Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1351 až 1850 cm3 včetně

50

47

Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1851 až 2500 cm3 včetně

70

65

Osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2500 cm3

70

93

Obytný automobil

80

61

Sanitní automobil

80

94

Autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5000 kg

160

155

Autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5000 kg

160

290

Trolejbus

60

56

Nákladní automobil s nejvyšší povolenou hmotností do 3500 kg včetně

130

86

Nákladní automobil s nejvyšší povolenou hmotností 3500 až 12 000 kg včetně

130

145

Jiný nákladní automobil s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg

300

261

Tahač

300

563

Zemědělský nebo lesnický traktor

40

16

Přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně

30

4

Přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností 750 až 10 000 kg včetně

300

7

Přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10 000 kg

300

70

Ostatní vozidla

60

20

Infografika_zmeny POV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články