Výkonný ředitel ČKP pro MF Dnes: Jaký bude nový příspěvek nepojištěných řidičů


			Výkonný ředitel ČKP pro MF Dnes: Jaký bude nový příspěvek nepojištěných řidičů
15.9.2017 Spektrum, Pojistný trh

Příspěvek nepojištěných řidičů se vrací. 4. září podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která změnu „úhradovky“ zahrnuje. Nic tak již nebrání nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2018. Výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek poskytl deníku MF Dnes rozhovor, který se touto problematikou zaobíral. Podívejme se na ta klíčová sdělení.

Vybírání příspěvku řidičů bez povinného ručení bylo před rokem 2015 velmi zmatečně. Kvůli špatným datům se nezřídka nepopulární výzva objevila ve schránce řidičů, kteří dokonce žádné vozidlo neměli. ČKP rozesílal až stovky tisíc neoprávněných výzev k zaplacení. Nabízí se tak logická otázka, jestli novelizovaná legislativa nepřinese ty samé problémy. 

„Tehdejší potíže spočívaly ve špatném propojení databáze ministerstva dopravy, která obsahuje údaje o vozidlech, s databázemi pojišťoven. Teď je zcela zřejmé, komu vozidlo patří. Proto si troufám říci, že chybovost bude velmi nízká. Každý dopis bude navíc obsahovat přesné informace, jak mají lidé postupovat, pokud by jim výzva přišla neoprávněně,“ řekl deníku MF Dnes výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek.


Mohlo by vás zajímat: Tradiční pojištění vozidel umírá. Autonomní auta vyžadují jiný přístup


V České republice je v současnosti více než 7,5 mil. pojištěných vozidel, kromě nich zde však jezdí protizákonně cca 130 tis. vozidel bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tato nepojištěná vozidla ročně způsobí zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů korun. Řidiče tak bude jistě zajímat, jak konkrétně bude celý proces nově vypadat a jak dlouho například potrvá, než bude výzva řidiči bez povinného ručení zaslána. 

„Pojišťovny mají ze zákona povinnost informovat nás o vzniku či zániku pojištění do jednoho měsíce. Poté pár týdnů počkáme, abychom se ubezpečili, že vozidlo skutečně nemá povinné ručení. Orientačně odhaduji, že se ozveme tak za dva měsíce. V zákoně je promlčecí lhůta jednoho roku, dokdy musíme příspěvek začít vymáhat. Nebudeme ale čekat kvůli tomu, abychom od nepojištěných požadovali příspěvek za celý rok. Cílem příspěvku je informovat nepojištěného co nejdříve,“ doplnil Jan Matoušek.


Mohlo by vás zajímat: Zajímavost: V Německu přibývá troufalých krádeží v nemocnicích


ČKP tedy nejprve pošle výzvu s upozorněním, že řidič nemá nebo neměl zaplacené povinné ručení.... „Ano, a  požádáme ho, aby podle počtu dnů zaplatil příspěvek nepojištěných řidičů. Pokud ho neuhradí nebo nám neohlásí, že mu výzva nepatří, budeme posílat upomínky. Výši nákladů procesu bude stanovovat vyhláška ministerstva financí a očekáváme, že se bude jednat o pár stovek korun. Pokud ani poté nezareaguje, budeme se muset obrátit na soud, který v té věci pravomocně rozhodne. Pokud nám dá za pravdu, bude nepojištěný řidič hradit i náklady na soud či vymáhání,“ pokračoval pro MF Dnes výkonný ředitel ČKP. 

Návrh nového příspěvku nepojištěných obsahuje celou řadu prvků pro ochranu motoristů. Nejzásadnější výhodou pro motoristy je omezení výše regresu, tedy škody, kterou může ČKP vymáhat po nepojištěných vinicích dopravních nehod. „Bude to omezené jednou třetinou způsobené škody, tedy dvě třetiny způsobené škody viníci nehod platit nemusí. Částka má navíc strop ve výši 300 tisíc korun. Je to sice citelná cifra, ale neměla by být pro nikoho likvidační. Ani mezi nepojištěnými nejsou výjimkou škody nad 10 milionů korun a běžný motorista není tak vysoké částky schopen uhradit. Stropy se pochopitelně netýkají případů, kdy někdo způsobí škodu úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či drog. Tam budeme stejně jako pojišťovny vymáhat plný regres,“ komentoval Jan Matoušek.


Čtěte také: Podnikání bez rizika pro živnostníky a malé firmy. Přichází unikátní pojištění faktur


V prvním roce fungování minulého příspěvku klesl počet nepojištěných škod o 20 procent. A v dalších letech klesal o šest až osm procent ročně, což zhruba odpovídá i poklesu počtu nepojištěných vozidel. Podaří se to i tentokrát? „Domnívám se, že vývoj by mohl být podobný. Podle našeho průzkumu většina řidičů neplatí povinné ručení nevědomky, zapomenou se přihlásit nebo o tom nevědí. Pět procent řidičů ho však neplatí vědomě, což nás překvapilo,“ pokračoval pro deník Matoušek. 

Stanovení výše denních sazeb příspěvku je ponecháno na prováděcím předpisu Ministerstva financí, čímž bude zajištěna větší flexibilita případných úprav. „ČKP poskytla ministerstvu podrobné podklady, aby mohlo stanovit spravedlivé sazby tak, aby ve fondu bylo dost peněz na vyplácení nepojištěných škod. Kolik to nakonec bude, však zatím nevíme. Pro řidiče každopádně bude výhodnější sjednat si povinné ručení,“ uvedl Jan Matoušek. 

Kolik škod se podaří na nepojištěných vinících vymoci, to je zásadní otázka. „Liší se to podle výše škody. Vymáhání vyšších částek v řádu statisíců a milionů je totiž velmi problematické. U dražších škod vidíme, že viníci mají zásadní problémy částky splácet. Obecně je vymahatelnost regresu kolem 30 procent, což je ještě ve srovnání s dluhy obecně a s ostatními zeměmi, kde se zaplacené nepojištěné škody také vymáhají po vinících, velmi dobrý výsledek. Domnívám se, že nově zavedené stropy úspěšnost vymáhání zásadně zvýší. Pro nás to na druhou stranu bude znamenat snížení příjmů z regresu. Stropy ale vycházejí z našich zkušeností, jak vysoké částky jsou lidé ještě schopni uhradit. Zbytek škody se bude hradit z příspěvků nepojištěných,“ řekl MF Dnes výkonný ředitel ČKP.


Mohlo by vás zajímat: Budoucnost ekonomiky ve znamení inovací a digitálních technologií


Příspěvek nepojištěných má sloužit pouze na financování potřeb garančního fondu. Pokud by bylo inkasováno více, než je potřeba na financování nepojištěných škod, převede se přebytek do fondu zábrany škod, který je určen k prevenci v oblasti silniční bezpečnosti. Během tří let, kdy se příspěvek nepojištěných nevybíral, dorovnávaly příjmy garančního fondu pojišťovny z peněz, které vybraly na povinném ručení.

„Uvidíme, zda bude úhrn příspěvků stačit na úhradu nepojištěných škod. Buď to stačit nebude, a pak to budou muset pojišťovny dorovnat, anebo se vybere přibližně tolik, aby se z toho škody zaplatily. Vybrané prostředky od nepojištěných řidičů ale také mohou převyšovat objem škod. Zákon nově počítá s tím, že se přebytky převedou do Fondu zábrany škod, třeba na programy prevence či na nákup techniky pro hasiče. Smyslem není kumulovat v garančním fondu prostředky a pak je rozdělit pojišťovnám, jak se nám dřív často předhazovalo. Prostředky byly a jsou vždy ze zákona určeny na výplatu nepojištěných škod. Příspěvek má sloužit k tomu, aby nepojištění řidiči hradili nepojištěné škody. Aby je v ceně povinného ručení nehradili ti poctiví,“ uzavřel pro MF Dnes výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

Zdroj: MF Dnes, ČKP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články