Jaké jsou plány ČKP pod novým výkonným ředitelem Janem Matouškem?


			Jaké jsou plány ČKP pod novým výkonným ředitelem Janem Matouškem?
12.9.2016 Pojistný trh

V červenci jsme vás informovali o organizační změně v České kanceláři pojistitelů. Jejím novým výkonným ředitelem se stal Jan Matoušek stávající výkonný ředitel ČAP. Proč tyto dvě organizace sjednotily své vedení a jaké výhody z toho plynou, nám odpověděl sám výkonný ředitel.

Mohl byste prosím popsat změny ve vedení ČAP a ČKP a říci, proč k nim došlo?

ČAP a ČKP zastávají na pojistném trhu odlišné role. Přestože společnosti fungují samostatně, tak je pro všechny tři organizace výhodné, aby některé služby sdílely. Cílem je tedy zejména zefektivnění interních procesů s využitím personálních a expertních kapacit všech společností ve skupině. Usiluji o to, aby došlo k optimalizaci práce a sjednocení výstupů vůči nadřízeným orgánům, tedy správní radě ČKP, prezidiu ČAP, shromáždění členů i veřejnosti, ale především vůči regulátorovi, dohledu a voleným zástupcům. Rád naváži z pozice výkonného ředitele na mého předchůdce, jehož působení v ČKP napomohlo tomu, že dnes ČR patří v oblasti povinného ručení k evropské špičce.

Jaké stojí před ČKP výzvy? Plánují se v bližší době nějaké výrazné novinky?

Činnosti ČKP jsou jasně vymezené zákonem a všechny tyto funkce bude kancelář profesionálně plnit i nadále. ČKP ročně odškodní ve výši stovek milionů korun zhruba 2 500 poškozených, kterým škodu způsobí nepojištěný viník. Dalším stovkám lidí pomůže, pokud je zde nabourá zahraniční vozidlo. V této oblasti lze ČKP bez problémů přirovnat k malé efektivní pojišťovně. Navíc spravuje garanční fond, fond zábrany škod a provozuje Linku pomoci řidičům 1224, která ročně pomůže cca 140 tisícům lidí přivolat pomoc pojišťovny s nepojízdným autem. Provozuje databáze pro systém bonus–malus atd. V budoucnu se v rámci digitalizace budeme zabývat i jednotným elektronickým systémem pro hlášení škod a budeme se muset postavit čelem k novým rizikům, jež přinášejí různé digitální technologie ve vozidlech. ČKP bude nadále plnit roli odborného garanta povinného ručení. Zároveň stále vnímám určitý dluh ČKP vůči veřejnosti v některých dnes již zastaralých nástrojích pro řidiče. Ještě letos spustíme nový web ČKP, který řidičům napomůže řešit komplikované situace při různých typech dopravních nehod. ČKP sice neplní žádné komerční cíle, je ale nedílnou součástí systému povinného ručení ČR. Rádi bychom tak více upozornili na činnosti, které vykonává ve prospěch českých motoristů.

Již dříve jste hovořil o digitalizaci a autonomních vozech. Jak jí chce ČKP podporovat? A kdy očekává nástup autonomních vozů v ČR?

Je třeba si uvědomit, že již nyní vozidla disponují některými podpůrnými prvky autonomního řízení, avšak jízdu vozidla stále zásadně ovlivňuje řidič. Ten také odpovídá za škodu, kterou vozidlem způsobí, a pro tyto případy má sjednané povinné ručení. V době, kdy posádka vozidla ztratí možnost vozidlo řídit, nebude moci nést ani odpovědnost za škody způsobené svým vozidlem, což zásadním způsobem změní přístup k povinnému ručení, které známe dnes. Přestože se bavíme o horizontu desítek let, tak se již nyní rozhoduje například o systému e-call a dalších technologiích, které mají napomoci zvýšit bezpečnost posádky vozidel. Pojistný trh se proto musí na tyto nové technologie včas začít připravovat. Změny se dotknou jak legislativy, tak například dopravní infrastruktury, výrazně však zasáhnou i samotné motoristy. ČKP pod mým vedením bude usilovat o hladkou implementaci změn s minimálním nepříznivým dopadem na motoristy. ČKP určitě nabídne své expertní kapacity a podporu také státu, který bude v budoucnu muset přijmout potřebné legislativní změny.  

Jakub Hradec v jednom rozhovoru uvedl, že by rád opět „prosadil znovuzavedení příspěvku nepojištěných do garančního fondu byť v nějaké modifikované formě." Plánuje nové ČKP něco podobného?

Současný systém financování nepojištěných škod je velmi nespravedlivý vůči motoristům, kteří mají řádně sjednané povinné ručení a musí doplácet na neplatiče povinného ručení. Zároveň je ale velmi tvrdý vůči těm, kteří způsobí škodu nepojištěným autem. Mezi viníky nepojištěných škod nejsou pouze notoričtí neplatiči povinného ručení, ale i ti, kteří o pojištění přišli pouhou nepořádností či administrativní chybou. „Daň“ za tuto nepozornost může dosahovat i statisíců či milionů korun, což pro většinu viníků znamená nepřiměřenou finanční zátěž a splácení do konce života. Aktuální stav proto považuji za nevyhovující a budu prosazovat zavedení takového systému, který zajistí spravedlivé financování nepojištěných škod bez finanční participace řádně pojištěných řidičů. To ale předpokládá zavedení principu solidarity mezi nepojištěnými, kteří se na vysoké nepojištěné škody do garančního fondu složí.

Děkuji za rozhovor

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články