ČNB: Růst české ekonomiky zvolní


			ČNB: Růst české ekonomiky zvolní
12.11.2019 Spektrum

Česká národní banka publikovala Zprávuy o inflaci, ve které shrnuje ekonomickou situaci. Podle orgánu dohledu inflace v následujícím období setrvá v horní polovině tolerančního pásma a na horizontu měnové politiky se přiblíží k 2% cíli ČNB.

Ve třetím čtvrtletí 2019 zůstala inflace mírně pod 3 %. Ke svižnému cenovému růstu v posledních měsících nejvíce přispívala jádrová inflace. Vedle toho byla inflace podporována i zvýšenou dynamikou regulovaných cen a cen potravin. Celkové inflační tlaky nicméně poněkud polevují především vlivem poklesu dovozních cen. Současně bude pokračovat také postupné zmírňování růstu domácích nákladů, a to v důsledku zpomalování mzdové dynamiky a opětovného zrychlování růstu efektivity práce.


Mohlo by vás zajímat: Video: ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni


V protiinflačním směru začnou přechodně působit i dovozní jádrové ceny v návaznosti na předpokládané lehké posilování kurzu při utlumeném cenovém růstu v zahraničí. V průběhu příštího roku se tak inflace sníží, což bude podporováno i odezněním vysokého růstu regulovaných cen a zpřísněním měnové politiky. Pokles inflace však bude brzděn cenovými dopady změn nepřímých daní. Ty v roce 2021 odezní a inflace se bude nacházet poblíž cíle. Z hlediska struktury bude růst tržních cen nadále nejvíce tažen jádrovou inflací. Dynamika cen potravin se ještě krátkodobě udrží na zvýšených hodnotách, poté se sníží v návaznosti na vývoj cen potravinářských komodit. Pokračující pokles cen pohonných hmot bude odrážet snižování korunových cen ropy.  

Graf 1Prognóza celkové inflace Zdroj ČNBRůst české ekonomiky zvolní v návaznosti na oslabení zahraniční poptávky, do blízkosti tempa růstu potenciálu se vrátí v roce 2021. Růst HDP bude nadále tažen zejména spotřebními výdaji. Solidní dynamika spotřeby domácností bude odrážet pokračující, byť postupně zvolňující růst jejich příjmů. Fiskální politika bude k růstu domácí poptávky přispívat především prostřednictvím zvýšení platů ve veřejné sféře, důchodů a sociálních dávek. Porostou také vládní investiční výdaje, přičemž budou podporovány čerpáním evropských fondů. Naopak soukromé investice procházejí útlumem, který odráží zpomalování hospodářského růstu v eurozóně.

Během příštího roku tento faktor odezní a celkové investice i přes zpřísnění domácích měnových podmínek opětovně oživí svůj růst. Kladný příspěvek čistého vývozu k růstu HDP během příštího roku dočasně odezní v důsledku přechodného zpomalení růstu zahraniční poptávky. S jejím oživením se zvyšování čistého vývozu obnoví. To spolu s přispěním investic povede koncem příštího roku k mírnému zrychlení ekonomického růstu a jeho návratu do blízkosti dlouhodobého tempa. Napětí na trhu práce již v předchozích čtvrtletích dostoupilo vrcholu. Míra nezaměstnanosti je rekordně nízká a dále se již nesníží. Při přetrvávajícím nedostatku volné pracovní síly na straně jedné a slábnoucí poptávce po práci na straně druhé zůstane růst celkové zaměstnanosti utlumený. Dynamika mezd se bude zvolna snižovat ke své dlouhodobě rovnovážné úrovni, její zpomalování však bude tlumeno dalším zvýšením minimální mzdy a růstem platů v netržní části ekonomiky.

Graf 2 Prognóza růstu HDP Zdroj ČNB


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: A zase ty daňové odpočty…


Posilování kurzu koruny bude brzděno zhoršeným ekonomickým a cenovým vývojem v zahraničí. Prognóza kurzu pro čtvrté čtvrtletí 2019 je nastavena na 25,7 CZK/EUR. Následné lehké zpevňování kurzu bude odrážet pokračující reálnou konvergenci české ekonomiky spojenou s růstem efektivity práce. Ve stejném směru bude dočasně působit i další rozšíření úrokového diferenciálu, ve kterém se částečně projeví také obnovená nekonvenční měnová politika ECB. Působení těchto faktorů však bude tlumeno reakcí kurzu koruny na zhoršený ekonomický a cenový vývoj v zahraničí. Kurz tak bude ve výsledku jen pozvolna posilovat k hodnotě 25 CZK/EUR na konci roku 2021.

S prognózou je konzistentní nárůst domácích tržních úrokových sazeb v tomto a příštím čtvrtletí následovaný jejich poklesem od poloviny roku 2020. Nárůst domácích sazeb na začátku prognózy odráží především přetrvávající domácí nákladové tlaky, do kterých se promítá aktuální zpomalení růstu efektivity práce a jen postupně zvolňující růst mezd v tržních odvětvích. V menší míře je nárůst sazeb také vpředhledící reakcí měnové politiky na sekundární dopady změn nepřímých daní v příštím roce a na začátku roku 2021. V následném poklesu domácích úrokových sazeb od poloviny příštího roku se projeví zejména přetrvávající záporné úrokové sazby v eurozóně, doprovázené pokračujícím kvantitativním uvolňováním měnové politiky ECB.

Graf 4 Prognóza úrokových sazeb Zdroj ČNB


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Maršálek: MGA CertAsig Specialty přináší unikátní obchodní model


Bankovní rada ČNB na listopadovém měnovém jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 2 %, diskontní sazba na 1 % a lombardní sazba na 3 %. Bankovní rada vyhodnotila bilanci rizik prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako protiinflační. Rizika vyplývají především ze situace v zahraničí, která se může se zpožděním negativně odrazit ve vývoji otevřené české ekonomiky. Vedle toho nadále přetrvávají nejistoty ohledně dopadů protekcionistických opatření ve světovém obchodě a případného neřízeného  Brexitu, ačkoliv se jeho pravděpodobnost v poslední době poněkud snížila.

Více informací ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články