Diplomová práce na téma Optimalizace pojistné ochrany v pojištění osob


			Diplomová práce na téma Optimalizace pojistné ochrany v pojištění osob
27.4.2015 Spektrum

Nedávno jsme vás informovali, že Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví vyhlašuje výsledky soutěže Nejpřínosnější diplomová práce akademického roku 2014 z oboru komerčního pojištění. Vyhlášení je až 26. května, ale již nyní můžeme nahlédnout do jedné z vítězných prací, nadějných absolventů. Dnes se budeme věnovat diplomové práci na téma Optimalizace pojistné ochrany v pojištění osob.

Autorem této práce je Bc. Miroslav Čechmánek z Masarykovy univerzity. Práci zpracovával pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. na katedře financí, ekonomicko-správní fakulty.

Předmětem této diplomové práce je optimalizace pojistné ochrany vybraných subjektů při zohlednění jejich stávající životní a finanční situace a posouzení pravděpodobnosti výskytu vybraných škodných událostí a jejich možných finančních dopadů na pojištěné či jejich blízké. Práce je koncipována do tří částí. První kapitola obsahuje teoretický úvod do oblasti pojištění osob. Druhá kapitola charakterizuje a dokládá pravděpodobnostní výskyt vybraných pojistných nebezpečí. Ve třetí kapitole je provedena optimalizace pojistné ochrany vybraných subjektů.

První kapitola této práce obsahuje teoretické souvislosti z oblasti pojištění osob. Blíže definuje historii životního pojištění v českých zemích od konce 18. stol. a uvádí některé stěžejní události v této oblasti, a to až do konce 80. let minulého století. Na tuto část pak volně navazuje oddíl věnující se vývoji a trendům v pojištění osob, které na území samostatné ČR nastaly po roce 1989. Jeho součástí je charakteristika aktuálního pojistného trhu životního pojištění ČR a jeho porovnání v některých dílčích ukazatelích s evropskými pojistnými trhy. Obsahem kapitoly je také charakteristika funkcí a významu pojištění osob na makroekonomické úrovni.

DP_1_graf_invalidity, Optimalizace pojistné ochrany v pojištění osob, oPojištění.cz

V rámci druhé kapitoly je uvedeno celkem jedenáct vybraných pojistných nebezpečí v rámci pojištění osob, která jsou v současné době nejčastěji pojišťována pojistiteli na českém pojistném trhu. Jednotlivá nebezpečí jsou v rámci příslušných oddílů obecně charakterizována dle možností jejich pojištění v podmínkách pojistného trhu ČR. Pro statistickou analýzu některých uvedených nebezpečí, sloužily informace obsažené ve veřejně přístupných databázích.

DP_2_graf_pravdepodobnosti_hospitalizace, Optimalizace pojistné ochrany v pojištění osob, oPojištění

Třetí kapitola je z hlediska obecného pojetí informací nejvíce specifickou částí. Přestože jsou jednotlivé optimalizace pojistné ochrany analyzovaným subjektům „šity na míru“, může princip optimalizace (případně i jeho dílčí části) sloužit jako návod pro konstrukci pojistné ochrany dalším čtenářům práce. Z tohoto důvodu bylo snahou autora práce popsat zvolené principy stanovení struktury pojistné ochrany co možná nejpodrobněji tak, aby byly pochopitelné i pro člověka, který je v této oblasti laikem.

Pokud by vás zajímaly podrobnosti celé práce, můžete jí stáhnout v kompletní podobě na tomto odkazu.

Zdroj: Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnict

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články