Dramatický nárůst smrtelných nehod, od kterých viníci ujeli


			Dramatický nárůst smrtelných nehod, od kterých viníci ujeli
28.8.2018 Spektrum

V období ledna–července 2018 bylo na pozemních komunikacích v České republice evidováno 10 110 dopravních nehod, od kterých jejich viníci ujeli. V průměru tak každých 30 minut odjede od nehody její viník. Tyto nehody se na všech nehodách podílí 17,2 %, od přibližně každé 6 nehody tak viník odjede – historicky se jedná o nejvyšší podíl od vzniku samostatné České republiky. V důsledku těchto nehod bylo v letošním roce usmrceno již 8 osob – vloni ve stejném období neodjel viník od žádné smrtelné nehody!

„Problematika ujetí viníků od dopravních nehod je dlouhodobě neuspokojivá. Letošní rok jak v oblasti nehod, tak především v oblasti usmrcených osob tuto bilanci jen podtrhuje“, říká Ing. Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu a dodává: „V některých případech se nepochybně jedná o méně závažné nehody, kdy viníci mohou primárně řešit ztrátu bonusu z povinného ručení. Mimo usmrcené osoby je však u těchto typů nehod každoročně evidován i výrazný počet zraněných osob. Viníci nehod by si měli uvědomit, že je jejich primární povinností poskytnout první pomoc účastníkům dopravních nehod, v řadě případů tak mohou zachránit lidský život, příp. zmírnit následky zranění, resp. přivolat lékařskou pomoc.“

Besip, ujetí viníka 1V roce 2017 od 17 556 nehod jejich viníci ujeli, při těchto nehodách bylo usmrceno 7 osob a dalších 693 osob bylo zraněno. Absolutně nejvyšší nárůst počtu uvedených nehod byl zaznamenán v Praze (+ 283 nehod), relativně byl nejvyšší nárůst zaznamenán v Karlovarském kraji, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 47 % nehod, kdy viník z místa nehody ujel.


Mohlo by vás zajímat: Řízení rizik investičních projektů: Jak na to?


Nejvyšší podíl nehod, kdy viník z místa nehody ujel, byl zaznamenán v Karlovarském kraji (24 %), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (14 %). Nejvíce usmrcených v roce 2017 bylo v Ústeckém a Královéhradeckém kraji (2 osoby), naopak v 9 krajích nedošlo k usmrcení osoby při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel. Nejvíce zraněných v roce 2017 bylo evidováno v Praze (144 osob), naopak nejméně v Karlovarském kraji (8 osob). Nejvyšší meziroční nárůst počtu zraněných osob je zaznamenán v Jihomoravském kraji, kde bylo zraněno o 39 osob více (+ 83 %).

Besip, ujetí viníka 2

Na postihy za ujetí od dopravní nehody pamatuje také legislativa. Mimo finanční sankce a možné udělení zákazu činnosti, spočívajícím v zákazu řízení vozidel, se za neprodlené nezastavení vozidla a nedovolené opuštění místa dopravní nehody, příp. neprodlené nevracení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody v bodovém hodnocení řidičů eviduje 7 bodů.

Více informací ZDE

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu; BESIP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články