Důvěra spotřebitelů i podnikatelů v ekonomiku se snížila


			Důvěra spotřebitelů i podnikatelů v ekonomiku se snížila
25.5.2023 Spektrum

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 3,1 bodu na hodnotu 94,1, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 95,2 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 4,4 bodu na hodnotu 88,5. Ve srovnání s květnem loňského roku jsou souhrnný indikátor a podnikatelský indikátor na nižší úrovni, spotřebitelský indikátor je vyšší.

„Zhoršený ekonomický sentiment mezi podnikateli byl v květnu ovlivněn výrazným poklesem důvěry v odvětví průmyslu, kde velká část respondentů, zejména v sektoru automotive, očekává v příštích měsících pokles tempa růstu výrobní činnosti,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se meziměsíčně výrazně snížila. Indikátor důvěry v květnu poklesl o 8,2 bodu na hodnotu 91,8. Podíl podnikatelů negativně hodnotících svou současnou poptávku se téměř nezměnil. Ve srovnání s dubnem se výrazně snížil podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti. Zároveň mírně vzrostl podíl podnikatelů, kteří plánují snížení počtu zaměstnanců. Stav zásob hotových výrobků se znovu mírně zvýšil. Meziměsíčně se mírně snížil podíl respondentů očekávajících v období následujících tří i šesti měsíců zlepšení své ekonomické situace. Podíl podnikatelů očekávajících růst cen v příštích třech měsících se v květnu výrazně snížil. Ve srovnání s květnem 2022 je důvěra podnikatelů v průmyslu výrazně nižší.

Důvěra spotřebitelů i podnikatelů v ekonomiku se snížila 1

Ve stavebnictví se důvěra podnikatelů v ekonomiku nezměnila. Indikátor důvěry setrval na dubnové hodnotě 101,4. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se v květnu meziměsíčně mírně snížil. Mírně se zvýšil počet podniků, které očekávají pro období příštích tří měsíců pokles stávajícího počtu zaměstnanců. Očekávání růstu cen stavebních prací pro období příštích tří měsíců zůstávají stále vysoká. Popáté v řadě se zvýšil podíl podnikatelů očekávajících v období příštích tří měsíců pokles tempa růstu stavební činnosti. Meziročně je důvěra podnikatelů ve stavebnictví výrazně nižší.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Tohle nám udělá konsolidační balíček


V odvětví obchodu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,3 bodu na hodnotu 97,9. Podíl podnikatelů v obchodě pozitivně hodnotících svou celkovou ekonomickou situaci se meziměsíčně téměř nezměnil. Snížil se ale podíl respondentů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. Stav zásob zboží na skladech zůstal na dubnové úrovni. Očekávání ohledně dalšího růstu maloobchodních cen se snížila. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. finančního sektoru) se zvýšila. Indikátor důvěry oproti dubnu vzrostl o 2,3 bodu na hodnotu 97,6. Počet podnikatelů pozitivně hodnotících svou současnou poptávku po službách se meziměsíčně zvýšil. Mírně se ale snížil podíl respondentů očekávajících její zlepšení v období příštích tří měsíců. Hodnocení současné celkové ekonomické situace mezi podnikateli ve službách se meziměsíčně nezměnilo. Ve srovnání s dubnem se nezměnil ani poměrně vysoký podíl podnikatelů očekávajících v následujících třech měsících snížení počtu zaměstnanců. Počet respondentů, kteří předpokládají v příštích třech měsících růst cen, zůstává stále vysoký. Oproti květnu loňského roku je důvěra ve vybraných službách nižší.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká byla úspěšnost odborných zkoušek za 1Q 2023?


Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 88,5. V květnu výrazně vzrostl podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v České republice. Počet domácností hodnotících svou současnou finanční situaci hůře ve srovnání s obdobím předchozích dvanácti měsíců se mírně snížil. Významně ale vzrostl počet domácností, které očekávají, že se jejich vlastní finanční situace v období příštích dvanácti měsíců zhorší. Meziměsíčně mírně poklesl počet dotazovaných domácností (přibližně 29 %) které uvádějí, že obtížně vystačí se svými finančními prostředky. Počet domácností, které uvádějí, že měsíčně nějaké finanční prostředky uspoří, zůstal přibližně stejný (49 %). Počet spotřebitelů, kteří se domnívají, že v období příštích dvanácti měsíců nebude vhodná doba k pořizování velkých nákupů, se mírně zvýšil. Obavy domácností ze zvýšení nezaměstnanosti se meziměsíčně mírně zvýšily. Počet respondentů, kteří se domnívají, že současné ceny budou v příštích měsících dále růst, zůstává pod dlouhodobým průměrem. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů vyšší.

„Květnové výsledky lze do jisté míry interpretovat jako určitou korekci výrazného růstu spotřebitelské důvěry v předešlém měsíci. Stojí za tím především výrazné zvýšení obav domácností ze zhoršení vývoje celkové hospodářské situace v České republice, ale také z jejich vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících. Pozitivně lze naopak vnímat meziměsíční zlepšení hodnocení současné finanční situace domácností,sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články