Důvěra spotřebitelů se dál propadá, celková důvěra v ekonomiku ale roste


			Důvěra spotřebitelů se dál propadá, celková důvěra v ekonomiku ale roste
24.5.2022 Spektrum

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 1,8 bodu na hodnotu 101,8 při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 3,2 bodu na hodnotu 107,0, indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 5,5 bodu na hodnotu 75,8.

Ve srovnání s minulým měsícem se důvěra podnikatelů v průmyslu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 7,2 bodu na hodnotu 106,7. Podnikatelé v květnu hodnotili svou současnou celkovou poptávku přibližně stejně jako minulý měsíc. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně výrazně snížil, což mělo dle metodiky konjunkturálních průzkumů kladný vliv na vývoj důvěry v ekonomiku. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se výrazně zvýšil. Počet podnikatelů očekávajících v příštích třech měsících růst prodejních cen zůstává na vysokých úrovních z předešlých měsíců. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu nižší. „Za mimořádně příznivým meziměsíčním vývojem důvěry v průmyslu stojí, mimo jiné, zlepšující se situace v automobilovém průmyslu, kde se postupně zvyšuje tempo růstu výrobní činnosti a současně se snižují zásoby naakumulované v předchozích měsících z důvodu chybějících součástek. K růstu důvěry také přispívají podniky z odvětví energetiky,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.


Mohlo by vás zajímat: Implementace PRIIPs krok za krokem aneb důležité změny pro pojišťovny


 V odvětví stavebnictví se důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,9 bodu na hodnotu 118,6. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se v květnu ve srovnání s předešlým měsícem zvýšil. Podnikatelé též očekávají v příštích třech měsících snížení tempa růstu stavební činnosti a také mírné snížení počtu zaměstnanců. Již tak rekordní počet respondentů očekávajících další růst cen stavebních prací znovu stoupl. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.  

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,5 bodu na hodnotu 103,3. Ve srovnání s dubnem se zvýšil podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou. Výrazně ovšem poklesl podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně výrazně snížil. Očekávání růstu prodejních cen setrvávají na vysokých úrovních z předešlých měsíců. Meziročně je důvěra v obchodě vyšší.  


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Jak přijít o peníze snadno a rychle


Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v květnu meziměsíčně nezměnila a zůstala na dubnové hodnotě 106,7, kam se dostala po čtyřměsíčním nepřetržitém růstu. Podíl podnikatelů pozitivně hodnotících současnou poptávku se snížil, podíl podnikatelů, kteří očekávají zvýšení poptávky v období příštích tří měsíců, se téměř nezměnil. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně zvýšilo. Počet podnikatelů očekávajících další růst cen v období následujících tří měsíců je stále vysoký. Ve srovnání s květnem loňského roku je důvěra ve vybraných službách vyšší.

Důvěra spotřebitelů se dál propadá 1

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v květnu výrazně snížila. Indikátor důvěry klesl o 5,5 bodu na hodnotu 75,8, což je druhá nejnižší hodnota od počátku sledování. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se opět zvýšil a dosáhl svého historického maxima. Ve srovnání s minulým měsícem se rovněž zvýšil počet respondentů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře, než byla kdykoli v období předchozích dvanácti měsíců. Z pohledu časové řady drží květen prvenství i v počtu domácností, které se v období nadcházejících dvanácti měsíců obávají zhoršení své finanční situace. Počet respondentů, kteří neplánují v období příštích dvanácti měsíců velké nákupy, se téměř nezměnil. Ve srovnání s dubnem se snížil počet respondentů obávajících se dalšího růstu cen. Současně se ale výrazně zvýšil počet lidí, kteří v příštích dvanácti měsících očekávají růst nezaměstnanosti. Oproti květnu 2021 je důvěra spotřebitelů nižší.

„Lidé již reálně pociťují dopady růstu cen na svojí finanční situaci. To spolu s obavami ze zhoršení hospodářské situace a z růstu nezaměstnanosti způsobilo, že domácnosti v květnu důvěřovaly ekonomice nejméně za posledních deset let,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články