František Vlnař: Odvětvová daň je nesystémové řešení!


			František Vlnař: Odvětvová daň je nesystémové řešení!
26.10.2017 Spektrum, Legislativa

Zdanění slovenské pojišťovnictví je stále aktuální téma, které zákonitě zajímá i český pojistný trh. V tomto kontextu oPojištění aktuálně představuje zamyšlení Františka Vlnaře člena představenstva České podnikatelské pojišťovny.

Přestože v EÚ je tento typ daní v pojišťovnictví uplatňován přibližně v ¾ členských států, považuji jej za nesystémový a zatěžující pouze jedno z odvětví hospodářství na úkor jiných. Trend zavádění těchto daní je v posledních letech viditelný především ve střední a východní Evropě. V ČR je prvním náznakem takové odvětvové daně nebo poplatku tzv. příspěvek hasičům, který před pár lety způsobil skokové zdražení povinného ručení. Představa, že by tyto dodatečné daně a poplatky trh pohltily, a šly tak na vrub marže pojišťoven, nemůže být přeci myšlena vážně ani naprostým ekonomickým laikem.


Mohlo by vás zajímat: Daň z obratu? Ondřej Martinek ke zdanění slovenského trhu


Naši východní sousedé se k tomuto trendu přidali s účinností od 1. 1. 2017, kdy se ve slovenském zákoně o pojišťovnictví (39/2015) objevil nový §68a, kterým by zaveden „Odvod části pojistného z odvětví neživotního pojištění“, a to ve výši 8 % z přijatého pojistného. Odvádět se má na zvláštní účet slovenského finančního úřadu pro vybrané daňové subjekty, a to z přijatého pojistného ze všech odvětví neživotních pojištění jiných než povinné ručení (bez výjimky).

Tento odvod se vztahuje rovněž na pojišťovny sjednávající pojištění ve Slovenské republice v rámci svobody poskytování služeb, a to na to jimi inkasované pojistné, které je inkasováno za pojištění rizik nacházejících se na území Slovenska ve smyslu slovenského zákona o pojišťovnictví. Tedy i na Kooperativu a ČPP. 

Již před 1. 1. 2017 se Slovensku odváděl tzv. „Odvod části pojistného“ ve výši 8 % z přijatého pojistného z povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení) podle § 68 slovenského zákona o pojišťovnictví, a to na zvláštní účet slovenského ministerstva vnitra. To nemělo a nemá dopad na Kooperativu, ani ČPP, neboť povinné ručení ve Slovenské republice nesjednávají. 


Mohlo by vás zajímat: Povolební glosa Jaroslava Daňhela: Jedeme dál!


Zákon se však velmi vágně, pokud vůbec, zabýval konkrétními povinnostmi a postupy, jak, z čeho přesně a co srazit a odvést. Až ke konci září zveřejnilo finanční ředitelství Slovenské republiky Informaci k odvodu části pojistného z odvětví neživotního pojištění.

Jde o metodický materiál, jak při odvodu prakticky postupovat formou FAQ, a mimo jiné se v něm uvádí, že  odvod není daní, byť se při jeho výběru bude postupovat obdobně jako při výběru daně. Některé další nejasnosti, např. zaokrouhlování a způsob přepočtu měny pojistného jiné než v EUR do EUR, však nebyly řešeny ani zde a musely být vyjasněny až přímým kontaktem dotčených subjektů se slovenským správcem daně.

Přestože jeden typ odvodů z pojistného ještě není zdaleka vyřešen, rozhodla se slovenská vláda zdanit sektor pojišťovnictví jaksi globálně a do připomínkového řízení poslala návrh zákona o dani z pojištění. Cílem návrhu zákona má být nahrazení současně platného 8% odvodu z přijatého pojistného z neživotního pojištění daní z pojistných odvětví, která představuje standard používaný v EU. Celá problematika tedy bude pravděpodobně mít další vývoj.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Nesprávný čas i místo...


Je třeba si uvědomit, že sjednáním pojištění s umístěním rizika na Slovensku se plně vstupuje do slovenského legislativního prostředí – a to nejen v oblasti odvodu. Stejně tak bude nutno, v případě potřeby, reagovat na případné další úpravy věci či zavedení pojistné daně. 

Slovensko se rozhodlo uvedený odvod zavést. Nezbývá, než tuto novou povinnost respektovat. Znamená to ale potřebu úpravy způsobu stanovování výše pojistného, textu pojistných smluv, úpravu pojistně-technického SW, postupů zadávání do pojistně-technického SW. Znamená to zvýšenou finanční zátěž za úpravy systému a za administrativu ve věci. Nevím, do jaké míry se naplní předpoklad slovenské finanční správy o tom, že se odvod nepromítne do vyššího pojistného pro klienty, když údajně předpokládají, že odvod pojišťovny pokryjí ze své marže. Podle našeho názoru se minimálně část odvodu do ceny pojištění pro klienty promítne.

Ing. František Vlnař
člen představenstva
Česká podnikatelská pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články