Zdanění slovenského pojišťovnictví: Nejde o evropský standard!


			Zdanění slovenského pojišťovnictví: Nejde o evropský standard!

Slovenské Ministerstvo financí připravuje změny v oblasti pojišťovnictví. Současný 8% odvod z přijatého pojistného z neživotního pojištění má být nahrazen daní z pojistných odvětví. Sazby daně budou diferencované podle druhu pojištění. Tyto změny ministerstvo financí SR považuje za standard používaný v Evropské unii (EU).

Konkrétně je trend zavádění daně ze sektoru pojišťovnictví v posledních letech patrný zejména ve střední a východní Evropě (např. Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko), přičemž její zavedení v SR má za cíl adoptovat tento evropský standard. 

„Vzhledem ke skutečnosti, že pojištění, zajištění a s tím související zprostředkovatelské služby jsou v rámci EU vyňaty z daně z přidané hodnoty příslušnou směrnicí, přistupují některé členské státy k uvalení zvláštní daně na pojistné a to v různých formách a v různé výši. I mezi státy, které takovou praxi uplatňují, existují značné rozdíly ve způsobu, segmentaci a výši takových daní. A jsou i segmenty, které jsou od takové daně osvobozeny,“ říká předseda představenstva Pojišťovny VZP Robert Kareš.

Nejedná se tedy o žádný standard a už vůbec zde neexistuje nějaká jednotná úprava, která by jednotlivé státy zavazovala k této praxi přistoupit. „Z obecně filozofického hlediska lze o spravedlnosti uvalení této daně pochybovat, neboť je to daň uvalená na akt zodpovědnosti, kterou činí osoba nebo firma, aby se ochránila před následky nepředvídaných událostí, nebo se pojistit dokonce ze zákona musí. Anebo, a to je ještě horší případ, pojistí se např. na doplňkové zdravotní pojištění, protože jeho stát omezuje úhradu z pojištění veřejného, a ještě musí zaplatit daň,“ pokračuje Robert Kareš.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2016 v Česku dle oPojištění.cz


Podnikání pojišťoven na Slovensku upravuje zákon o pojišťovnictví. V současnosti se na Slovensku neuplatňuje daň z pojištění, ale uvedený zákon ukládá pojišťovnám povinnost platit odvod z pojistného ve výši 8% z přijatého pojistného z povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (PZP) a od 1. ledna 2017 i odvod z pojistného ve výši 8% z přijatého pojistného z ostatních odvětví neživotního pojištění. 

Slovenský stát původně plánoval získat z 8% odvodu až téměř 56 milionů eur ročně (následně to upravil na částku 18,4 mil. eur jen z nových smluv od 1. 1. 2017), otázkou proto zůstává, proč se rozhodl po téměř roce změnit svou filozofii výběru financí od pojišťoven. Jedno je však zřejmé navrhovaným zákonem se zruší placení odvodu z pojistného a zachovány zůstane jen placení odvodu z přijatého pojistného z PZP. Otázkou je, jak nastalá situace dopadne na klienta. 

„V důsledku může tato situace vést až ke snížení poptávky po pojištění, po snížení nároků na rozsah a limity pojištění a zcela jistě ke zdražení pojistných produktů.  Celá tato daňová anabáze tedy opět dopadne na poslední článek, kterým jsou klienti – osoby a firmy. S ohledem na stále nízkou nebo nedostatečnou propojištěnost v některých segmentech v České republice a výrazně nižší platovou úroveň českých občanů ve srovnání s vyspělými zeměmi EU bych vřele doporučoval s případnými úvahami nad podobnou praxí v České republice počkat,“ doplňuje předseda představenstva Pojišťovny VZP Robert Kareš.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Daň z pojistného, aneb ber, kde se dá


S tím souhlasí i výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Stát by se měl podle něj zaměřit  na dlouhodobou stabilitu, a tedy motivovat občany, aby mysleli na rizika a chránili se proti nim. „Neměl by trestat občany vyšší cenou za pojištění, ke které dodatečné daňové náklady vždy povedou, tak jako v jiných oborech. Konkurenceschopnost a hospodářský růst České republiky jsou založeny i na dostupných finančních službách. Úkolem státu je napomáhat jejich rozvoji a zajistit rovné hospodářské podmínky pro všechny," uzavírá Jan Matoušek.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články