Blíží se zdanění pojišťovnictví? Slovensko už navrhlo zákon


			Blíží se zdanění pojišťovnictví? Slovensko už navrhlo zákon

Slovenská vláda se rozhodla zdanit sektor pojišťovnictví a do připomínkového řízení, které by mělo začít v listopadu, poslala návrh zákona o dani z pojištění. Ve zkratce se podívejme, jaké jsou její důvody pro tento nepopulární krok.

Cílem návrhu zákona je nahrazení současně platného 8% odvodu z přijatého pojistného z neživotního pojištění daní z pojistných odvětví, která představuje standard používaný v EU. 

Tuto daň v Evropské unii uplatňují přibližně tři čtvrtiny členských států, a to z důvodu, že pojišťovací služby jsou v Evropské unii na základě směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty právě od této daně osvobozeny. 

Trend zavádění daně ze sektoru pojišťovnictví je v posledních letech patrný zejména ve střední a východní Evropě (např. Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko), přičemž její zavedení v SR má za cíl adoptovat tento evropský standard, a zároveň tím eliminovat existující disproporce. Daň z pojištění bude mít charakter nepřímé daně. Sazby daně budou diferencované podle druhu pojištění. Bližší specifikace však není známa. 


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zářijové postřehy


Pojišťovnictví upravuje na Slovensku zákon č. 39/2015 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých zákonů. V současnosti se na Slovensku neuplatňuje daň z pojištění, ale uvedený zákon ukládá pojišťovnám povinnost platit odvod ve výši 8 % z přijatého pojistného z povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (PZP). A od 1. ledna 2017 i odvod z pojistného ve výši 8 % z přijatého pojistného z ostatních odvětví neživotního pojištění. Navrhovaným zákonem se zruší placení odvodu z pojistného a zachováno zůstane jen placení odvodu z přijatého pojistného z PZP.

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články