Slovensko: Asociácie majú pripomienky k zavedeniu dane z poistenia


			Slovensko: Asociácie majú pripomienky k zavedeniu dane z poistenia

K návrhu zákona o dani z poistenia boli v uplynulých dňoch dané už prvé pripomienky expertov z praxe, konkrétne Slovenskej asociácie poisťovní i Slovenskej asociácie rizikového manažmentu. Obe sa zhodujú v tom, že legislatívny návrh treba upraviť. Čo teda navrhujú?

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO):

Cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľa nahradenie súčasne platného 8 % odvodu z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví. Daň z poistenia bude mať charakter nepriamej dane a jej sadzby budú diferencované podľa druhu poistenia.

Poistný sektor rešpektuje tento návrh, ktorý má priniesť transparentnosť a jednoznačnosť pokiaľ ide o jeho aplikáciu v porovnaní s existujúcou úpravou 8 % odvodu. Avšak zároveň upozorňuje, že nastavenie výšky tejto novej dane musí rozumné, tak aby nová daň nepôsobila demotivujúco na zodpovedných klientov a neodradila ich od kúpy ochrany pre seba, svojich blízkych, či svojho majetku. Je potrebné tiež zobrať do úvahy kúpyschopnosť obyvateľov SR v porovnaní s inými krajinami, kde sa takáto daň uplatňuje.


Mohlo by vás zajímat: Zamyšlení Martina Rotkovského ke zdanění slovenského pojišťovnictví


Podľa predkladateľa túto daň v Európskej únii uplatňujú približne ¾ členských štátov a predkladateľ si kladie za cieľ „adoptovať európsky štandard a zároveň eliminovať existujúce disproporcie“. Predpokladáme preto, že predkladateľ bude dôsledný v celom komplexe týchto vzťahov a zavedie aj na Slovensku širokú škálu podpory poistenia napríklad v podobe daňovej úľavy pre produkty životného poistenia a dôchodkového poistenia tak, ako je tomu v štátoch uplatňujúcich daň z poistenia. V nadväznosti na vyššie uvedené preto očakávame, že takáto daň bude sprevádzaná aj návrhmi na daňové úľavy v životnom poistení.

Slovenská asociácia rizikového manažmentu (SARM)

Podporujeme zavedenie dane z poistenia pre oblasť neživotného postenia pre súčasný 8 % odvod, ktorý považujeme za nesystémový a nejasný.

Navrhujeme zaviesť poistnú daň v dvoch výškach v prvom roku zavedenia dane: dve percentá pre produkty A3 (Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových) až A13 (Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné) a nula percentnú daň pre ostatné produkty A1 (Poistenie úrazu, vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania), A2 (Poistenie choroby), A14 (Poistenie úveru) až A18 (Asistenčné služby) plus všetky životné poistenia.


Mohlo by vás zajímat: Zdanění slovenského pojišťovnictví: Nejde o evropský standard!


Poistná daň by sa mala prehodnocovať každý rok za účasti odbornej verejnosti a analýzy dopadov podla jednotlivých druhov poistenia pre spotrebiteľov. Zavedením jednotnej poistnej dani (začínajúcej na dvoch percentách ) namiesto 8 % odvodu by mohlo dôjsť v prvých (5) rokoch „nastavenia optimálnej výšky poistnej dani“, aj k zníženiu poistného pre spotrebiteľov /poistníkov, respektíve kompenzácií dopadov /nákladov pri zavedení daní z poistenia.

Zdroj: slov-lex.sk, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články