Jiřina Nepalová: Investice do vzdělání je imperativ dneška


			Jiřina Nepalová: Investice do vzdělání je imperativ dneška
8.2.2019 Spektrum

Jaký byl průběh uplynulého roku optikou pojistného trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2019? V dnešním zamyšlení představí své postřehy Jiřina Nepalová, ředitelka a zakladatelka pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA a předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Můžete prosím zhodnotit rok 2018 z pohledu Asociace českých pojišťovacích makléřů, které předsedáte?

Loňský rok byl pro makléře jedním z nejnáročnějších z pohledu nových regulatorních opatření. Nejenže v květnu začalo platit obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale také došlo k transpozici evropské směrnice IDD do české legislativy formou zákona o distribuci pojištění a zajištění, který vstoupil v platnost k 1. 12. 2018.

Takto dvě velké právní úpravy relativně krátce po sobě způsobily nárust administrativy makléřům, zejména z pohledu dokumentace a archivace. Navíc v další fázi přijdou zvýšené nároky na vzdělání spojené se zkouškami. Zřejmě i nová legislativa přispěla k tomu, že dochází ke spojení makléřů různými formami spolupráce, a to jak prodejem firmy, tak i zapojením do sítí, kterých v ČR působí několik. Nabízí se jim pak možnost využít zázemí sítě, mezi které patří nejen vzdělávání, ale i různé formy informačních systémů či jiných nových nástrojů digitalizace.

Členům Asociace byla AČPM samozřejmě maximálně nápomocna, a to jak díky pořádání vzdělávacích seminářů, tak také konzultacemi jejich dotazů se zástupci Ministerstva financí.


Mohlo by vás zajímat: Jan Matoušek: Počet informačních povinností se zvýšil o 705 %


Když pomineme legislativu, jak se vloni dařilo členům AČPM?

V polovině srpna AČPM zveřejnila statistiky za rok 2017, ze kterých vyplývá meziroční nárůst o 6,8 procent zprostředkovaného pojistného. Makléři každoročně rostou rychleji než celý pojistný trh a mají jeho stále větší podíl. To je určitě skvělá zpráva pro všechny makléře, že klienti oceňují jejich službu. Statistiky za rok 2018 zatím nejsou kompletní, ale růstový trend bude velmi podobný.

Jak vidíte situaci v pojišťovnictví pro rok 2019? A to nejen z pohledu AČPM, ale celkově? 

V roce 2019 neočekávám žádné významné změny v pohledu na vývoj pojistného. Pojišťovací trh poroste, pojišťovny se budou více zaměřovat na škodní průběh a své přinese i nový zákon.

Předpokladem úspěchu ale není krátkodobý pohled do roku 2019. Kdo chce uspět, musí vidět daleko dopředu, sledovat vývoj ve světě, nové trendy. Co je nutné však řešit intenzivně, je zlepšování procesů, digitalizace a větší efektivita. To vše povede k větší spokojenosti klientů. Jsou to také v nemalé míře investice do vzdělávání, což je pro budoucnost firem v našem oboru velmi důležité.

Předpokládám také, že motorem růstu budou online nástroje, které dokáží rychle získat další klienty. Tím nemyslím pouze takzvané „srovnávače“. Do popředí půjdou také analýzy rizik a jejich prevence, rychlé řešení škod, zvyšování bezpečnosti a další.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Brexit a kybernetická rizika jako klíčové výzvy roku 2019


Čekají nás velké investice do digitalizace. Lidé se mají více soustředit na to, kde jsou nenahraditelní, a to jsou dobré vztahy s klienty a partnery. Všechno ostatní by mělo být co nejvíce automatizované nebo co nejvíce efektivní.

To je pro trh a zejména pro klienty a jejich spokojenost důležité.

Mimo to si lidé a firmy však stále více uvědomují nutnost dobrého pojištění k ochraně svého majetku. Rozvíjí se nové produkty jako například D&O či Cyber. Při zapojení nových trendů a vytvoření efektivního prostředí, což vidím jako společné úsilí pojišťoven a pojišťovacích makléřů, by pojišťovací trh mohl skvěle fungovat. To je velká výzva! 

Mě velmi těší, že většina našich klientů si zároveň uvědomuje, že vysoký frekventovaný škodní průběh je nutné řešit, a právě zde odborná rada pojišťovacího makléře, jeho přístup a pomoc k řízení rizik muže hrát důležitou roli.


Mohlo by vás zajímat: Kybertrendy 2019 podle Avastu? Falešný Obama a chytrá domácnost


Jaké další trendy nás čekají?   

Především je nutné sledovat vývoj ve světě. A také vnímat konsolidaci největších světových hráčů. Co to bude znamenat prakticky? Sledovat, co se dále odehrává ve strukturách Evropské unie, jak budou dále úředníci z Bruselu přemýšlet a vyvíjet směrnici IDD. Je bohužel někdy těžké odhadnout, co dalšího se zrodí v jejích hlavách, čím dalším nás mohou překvapit.

To, že si trh poradí s efektivitou, digitalizaci a dalšími trendy, o to nemám obavy. Věřím, že i nadále se v České republice přes velký konkurenční boj mezi pojišťovacími makléři perfektně postaráme o klienty a budeme vždy hájit jejich zájmy. Věřím, že to je pro velkou většinu z nás čest, radost a nebojím se říci, že i vášeň. Potvrzením toho, že služba pojišťovacího makléře má smysl je fakt, že většina firem této služby využívá.

Děkuji za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články