Sloupek Kateřiny Lhotské: Když chránit spotřebitele, tak z gruntu


			Sloupek Kateřiny Lhotské: Když chránit spotřebitele, tak z gruntu

Další velký krok v ochraně spotřebitele udělala Evropská komise. Připravila předpis určující formu, obsah a podobu, kterou má splňovat „Informační dokument o pojistném produktu“. Ten bude muset dostat každý klient, který si sjedná nějaký produkt neživotního pojištění. Jde o další díl z nekonečného seriálu „Když zákazník nechápe x stávajících dokumentů, tak mu jeden přidáme“.

Evropská komise připravila závazný vzor zmiňovaného dokumentu. Jde sice o velmi vydařené dílo, nicméně k naplnění deklarovaného záměru by si zasloužilo několik drobných úprav. Například hned v záhlaví. Tam totiž povoluje komise umístit vedle názvu pojišťovny i její logo. Přitom ovšem opomenula jeden fakt. Loga některých pojišťoven jsou totiž modrá a nebudou tak na předepsaném modrém podkladu vidět. Což by mohlo ve spotřebiteli vyvolat pocit, že daná pojišťovna na žádné logo nemá a podkopat tak jeho důvěru v ní. Proto bude nezbytné ve zrychleném řízení přijmout novou směrnici zakazující pojistitelům používat loga jiné barvy, než modré a s modrým písmem. Jedině tak totiž nebude žádná z pojišťoven znevýhodněna.

Komisi je třeba také vytknout lehkomyslnou benevolentnost, když povoluje, aby ikony používané v dokumenty mohly být vyvedeny jak v předepsaném barevném provedení, tak i v provedení inverzním. Dovedete si představit, jaký zmatek to asi v hlavách spotřebitelů vyvolá?


Mohlo by vás zajímat: Záměna natankovaného paliva? Klientům Allianz pomůže asistenční služba


Jednotlivé symboly také nebyly zvoleny úplně nejvhodněji. Například část „Co je předmětem pojištění?“ je označena ikonou deštníku. Nebude se však spotřebitel domnívat, že se pojištění týká jen deštníků? Ještě zmatenější by mohl být v případě, že bude ikona provedena inverzně, tedy jako zelený deštník na bílém podkladu. Bude si totiž myslet, že předmětem pojištění jsou jen zelené deštníky.

Nešťastná je také volba symbolu zeměkoule v části „Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?“ Je totiž zobrazena jen jedna polokoule, takže by mohl mít spotřebitel dojem, že se pojištění netýká té druhé. Vhodnější by bylo zobrazit polokoule obě s vyznačením všech států, kde krytí platí. Budou to sice „blechy“, ale tento drobný handicap lze vyřešit tím, že součástí dokumentu bude povinně lupa, přičemž příslušný dohledový orgán zkontroluje, že o její cenu nebude navýšeno pojistné.


Mohlo by vás zajímat: GDPR aktualita: Zveřejněny návrhy dvou zákonů


Jako nejzávažnější nedostatek se ovšem jeví použití symbolu stisknutých rukou v části „Jaké mám povinnosti?“ Jde zjevně o ruce praváků a tady je třeba Evropské komisi vyčinit za to, že úplně zapomněla na naše spoluobčany leváky. Dokonce lze tuto ikonu označit za „levorukofobní“. Tento politováníhodný přehmat je však možno lehce napravit. Pojišťovny budou mít za povinnost zjistit, zda je spotřebitel pravák, či levák a symbol budou dynamicky měnit.

Část „Kdy a jak provádět platby?“ by také zasloužila trochu více promyslet. Ikona obsahuje symboly mincí, ovšem jejich počet a hodnota nekoresponduje s výší pojistného, což je pro spotřebitele nepochybně velmi matoucí. Proto by mělo být mincí tolik a v takových hodnotách, aby to pojistnému, které má klient platit, odpovídalo.


Mohlo by vás zajímat: Unikátní aplikace: Digitální lékař nonstop k dispozici


Ikona označující část „Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí?“ vyžaduje také zamyšlení. Přesýpací hodiny, používané spíše k měření krátkých časových úseků, mohou vyvolat ve spotřebiteli mylný dojem, že mu pojištění moc dlouho nevydrží. Vhodnější by bylo použít symbol sekvoje, což je strom dožívající se věku až 2 200 let.

V neposlední řadě je zapotřebí zamyslet se i nad ikonou pravé dlaně na štítě označující část „Jak mohu smlouvu vypovědět?“. Jednak jde opět o symbol „levorukofobní“. A jednak samotná dlaň na štítě připomíná trofejní zobrazování různých amputovaných částí těla, které bylo docela oblíbené v dobách rytířských. To může ve spotřebitele vyvolat obavu, že když pojištění ukončí, tak přijde o ruku. Což může být chápáno jako jeho zastrašování a omezování práva se svobodně rozhodovat.  

Až na těchto pár drobností je však dokument opravdu velkým pokrokem v oblasti ochrany spotřebitele a jeho vznik je třeba ocenit. A těšme se, co bude následovat. Že by jednotný produkt…?

 

Kateřina Lhotská

vedoucí oddělení analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.

člen Finanční akademie Zlaté koruny

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

ochrana spotřebitele

Petr W,  29. 8. 2017

už  můj prapradědeček, který žil za Ck rakouska Uherska říkal že: "dej blbci funkci, vymyslí lejstro" a jen pro ukázku - CK mocnářství bylo tak troch jako EU. V Praze ve vagonce se vyrobila lokomotiva a dojela až do Černé hory bez cla a dalších nesmyslů........, no a pracovníci CK drážního úřadu, či jak se ten institut jmenoval vydali rozhodnutí, že se nemají zapojovat do jízdních souprav poslední vozy, protože při železničním neštěstí jsou nejvíce poškozené...... takže jak je to s těmi EU úředníky?? Asi jsou to jejich potomci a je to v genech...

RSS

Související články