Sloupek Kateřiny Lhotské: Svoji „udržitelnost“ mají pojišťovny hlásit


			Sloupek Kateřiny Lhotské: Svoji „udržitelnost“ mají pojišťovny hlásit

Za minulého režimu musely podniky hlásit „vejš“ kromě ekonomických výsledků také celou řadu blbin. Zdá se, že něco podobného budou muset dělat co nevidět i pojišťovny. Od příštího roku budou totiž muset hlásit jakým způsobem naplňují požadavky na „udržitelnost“. A to nejen ty klimatické, ale i sociální a společenské, o které obsah tohoto pojmu před časem poněkud nabobtnal.

V Bruselu se totiž peče novela směrnice upravující vytváření ročních účetních závěrek a souvisejících zpráv. Je to poměrně dlouhé čtení, ovšem klíčové jsou především články 19a a 19b, které definují rozsah toho, o čem všem budou muset (nejen) pojišťovny nově informovat. Obsahují jednu perlu vedle druhé. Zmiňme alespoň ty nejzajímavější.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Nadměrný zisk bank v době války


Mezi ně nepochybně patří třeba povinnost zveřejňovat „plány podniku, které mají zajistit, aby byl jeho obchodní model a strategie slučitelné s přechodem na udržitelné hospodářství a s omezením globálního oteplování na 1,5 °C v souladu s Pařížskou dohodou“. No není to bomba? On sice nikdo pořádně neví, jestli člověk vůbec dokáže klima ovlivnit a už vůbec není prokazatelné, zda mohou nějaká opatření oteplování na oněch 1,5 °C omezit (obzvláště když budou uplatňována jen v malé části světa), ale pojišťovny mají deklarovat, co všechno pro dosažení nedosažitelného udělají.

Návrh také pojišťovnám ordinuje typicky progresivistický přístup ke „spravedlivému“ odměňování a „rovnosti“ mezi muži a ženami. Tedy, že všichni mají brát stejně a ženy jsou vlastně muži, kterým nerostou vousy, ale zato jim narostla prsa. Konkrétně se v návrhu píše, že „zprávy podniků upřesňují informace ... o rovných příležitostech pro všechny, včetně rovnosti žen a mužů a stejné odměny za stejnou práci...“ Tedy ani slovo o odměňování podle odbornosti, kvality a schopností daného pracovníka a ani slovo o respektování přirozených rozdílů mezi muži a ženami a jejich společenské úlohy a z toho plynoucích odlišných předpokladů pro výkon určitých profesí. Přehlížením těchto záležitostí budou sice firmy „udržitelné“ podle fóršriftu, ale jen stěží bude udržitelná i kvalita jejich produktů a poskytovaných služeb.


Mohlo by vás zajímat: Soukromé zdravotní pojištění v Evropě a ČR


Pojišťovny budou muset informovat také o „...dodržování lidských práv, základních svobod, demokratických principů...“. Probůh proč by měly něco takového dělat? A co to ty „demokratické principy“ ve fungování pojišťovny vlastně jsou? Že může každý kecat do všeho?

Zmiňovaná směrnice bude samozřejmě ještě rozpracována na národní úrovni do příslušných zákonů a prováděcích norem. Mimo jiné budou upravovat i to, jak konkrétně bude takové informování o „udržitelnosti“ vypadat. Určitý obrázek o jeho podobě si lze udělat například z doporučení, které připravila Česká bankovní asociace pro svoje členy. Jde o vzorovou šablonu obsahující množinu informací nutných pro posouzení, jak žadatel o úvěr plní požadavky na „udržitelnost“. I zde se dají najít opravdové perly, přičemž tou největší je podle mne tato:

Informace o protestech nevládních organizací proti klientovi nebo jeho činnosti, případně výhrady dalších zainteresovaných stran.

Banka je má získávat z veřejných zdrojů. Takže když se žadatel znelíbí nějakým potrhlým aktivistům, tak stačí, aby mu dělali virvál pod okny a pomlouvali ho na sociálních sítích. A on nedostane ani floka. No potěš koště...


Mohlo by vás zajímat: AČPM: Přes 32 miliard Kč zprostředkovaného pojistného za rok 2021


Podobná „nefinanční“ hlášení existovala i za minulého režimu (a nepochybně i dřív). Tenkrát se vrchnost musela informovat třeba o tom, kolik a jakých socialistických závazků bylo v daném podniku přijato a jak byly splněny, kolik bylo odpracováno brigádnických hodin, jaká byla účast pracujících na různých „dobrovolných“ akcích a podobně. Přičemž ti, co tato hlášení připravovali, se je časem naučili psát tak, aby to „nahoře prošlo“.

A tak i dnes se stanou ceněnými profesemi různí „konzultanti“, jejichž jedinou dovedností bude umět sepsat příslušný dokument tak, aby obsahoval ty „správné“ formulace. Podobně jako byli a jsou ceněni třeba „konzultanti dotační“. Ti jsou zběhlí v přípravě příslušných žádostí a k tomu ještě ovládají i umění zaklepat na ty správné dveře. A vzhledem k množství dotačních skandálů, tak někteří z nich nepochybně ví i koho a jak vysokou částkou podmazat.


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2022: Allianz reportuje celkové výnosy 8,2 %. AXA má hrubé výnosy 1 %


To srovnávání povinností informovat o všelijakých nesmyslech za minulého režimu a dnes je však poměrně ošidné. Nesmíme totiž zapomínat na jeden zásadní rozdíl. Tenkrát šlo o součást promyšleného systému šikanování lidí i firem za účelem jejich maximální kontroly a ovládání.

Zatímco dnes se to dělá pro dobro nás všech...

Tento článek nevyjadřuje názor společnosti CreaSoft. 

Kateřina Lhotská
Vedoucí oddělení analýz a finančních produktů, CreaSoft s.r.o.
Akademik roku 2022 soutěže finančních produktů Zlatá koruna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články