Korporátní pojištění a dotační poradenství ruku v ruce


			Korporátní pojištění a dotační poradenství ruku v ruce

OK HOLDING je jedinečný koncept spolupráce mezi profesionály ve svých oborech. Jedná se o uskupení majetkově propojených společností, jejichž prostřednictvím nabízíme rozmanité spektrum služeb, a to v oblasti pojišťovnictví, finančního, dotačního a ekonomického poradenství. Vlastní, léty získávané, profesní zkušenosti jsme transformovali v ucelenou nabídku služeb pro naše klienty.

Především propojení služeb dotačního poradenství a korporátního pojištění garantuje našim klientům významný benefit. Naši klienti mohou v pohodlí plánovat a realizovat další rozvoj svého podnikání v rámci dotační politiky a zároveň mít včas pokryta všechna rizika spojená se správným nastavením pojistné ochrany.

Našim klientům, se kterými plánované investice diskutujeme, se pak nemůže stát, že by nová movitá či nemovitá věc zůstala nepojištěna. Komunikace specialistů uskupení OK HOLDING probíhá na denní bázi a informace jsou aktivně předávány a sdíleny.

Společnosti Agroteam CZ, DOTin a OK GRANT nabízejí profesionální doprovod od záměru po realizaci investice, a to z řady nabízených dotačních programů a výzev.


Mohlo by vás zajímat: Následky dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu


Nejčastěji jsou však využívány výzvy z Programu pro rozvoj venkova (PRV). Nejběžněji se jedná o potřebu pořízení technologie, která nahrazuje nebo rozšiřuje technologii stávající, rekonstrukci nebo stavbu stáje či haly na uskladnění komodit, pořízení stacionárního nebo mobilního stroje.

Díky výše zmíněné úzké spolupráci dokážeme tuto problematiku řešit včas, což nám přináší nespornou výhodu při tvorbě pojistné ochrany a zajištění odpovídající nabídky pojištění, která je pro klienta zajímavá rozsahem i cenou.

Pod drobnohledem: Strojní pojištění a stanovení nové ceny stroje

Pojištění strojních rizik se sjednává pro případ, kdy dojde k nahodilému a neočekávanému poškození nebo zničení předmětu pojištění v důsledku živelní události, odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním nebo loupeží, vandalismem. Zejména jsou ale kryta rizika způsobená poškozením nebo zničením pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí. Strojní pojištění můžete sjednat v základním rozsahu nebo v rozšířené variantě ALL RISK.


Mohlo by vás zajímat: Kybernetická rizika: Těžko odhadnutelná, ještě ne zcela pochopitelná


Jaká nebezpečí jsou tedy pojištěna?

Veškerá pojistná nebezpečí – jedná se o tzv. ALL RISK pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena a jsou způsobena nahodilou událostí, při kterých byla omezena nebo vyloučena funkčnost pojištěného stroje nebo zařízení (chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, přetlakem páry, plynu nebo kapaliny, pod tlakem, pádem nebo vniknutím cizího předmětu, zkratem či jiným působením elektrického proudu, selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí apod.). Dále jsou kryta všechna živelná nebezpečí včetně ostatních nebezpečí, včetně odcizení a vandalismu.

Pokud pro klienta poptáváme strojní pojištění, věnujeme patřičnou pozornost stanovení pojistné částky a důležitým aspektem je rovněž stáří jednotlivých strojů nebo strojních zařízení. Tyto dva parametry umí v případě nedostatečných znalostí učinit z tohoto pojištění jak úplný propadák, tak významný prostředek při likvidaci pojistné události na pojištěných strojích.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA: Kde je Achillova pata pojišťoven?


Náš klient nesmí být nemile překvapen při výplatě pojistného plnění, proto si uvědomujeme, že pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě musí odpovídat nové hodnotě stroje. To znamená, že hodnota musí odpovídat pořizovací ceně nového stroje v okamžiku sjednání pojistné smlouvy, bez speciálních slev, výstavních slev, skupinových slev, které často znamenají velký rozdíl oproti ceně katalogové.

V průběhu trvání pojistné smlouvy hlídáme, zda mobilní stroj již nepřesáhl stáří 10 let a stacionární stroj stáří 15 let, (každá pojišťovna to má nastaveno podle své metodiky, samozřejmě je možné pojistit i starší stroje, v tomto případě se většinou jedná o zvláštní ujednání mezi klientem a pojišťovnou). Nevystavujeme klienta neprofesionálnímu přístupu, kdy se běžně na trhu stává, že platí pojišťovně pojistné za strojní pojištění, ale vzhledem k věku stroje nejsou již tato rizika kryta.

Jak se prokazuje nová cena?

Při sjednávání pojištění se správnost nové ceny neprokazuje. Po vzniku škody likvidátor posuzuje, zda pojistná hodnota (nová cena) odpovídá pojistné částce (tomu co je napsáno v pojistné smlouvě). To samozřejmě určuje, zdali je klient pojištěn správně nebo je podpojištěn. Od toho se odvíjí částka vyplaceného pojistného plnění v případě pojistné události.


Mohlo by vás zajímat:Zajímavost: Extrémy počasí nejvíce zasahují německý okres Deggendorf


Pojistné plnění

V případě opravitelné, tj. částečné/parciální škody – jsou uhrazeny náklady na uvedení poškozeného zařízení do provozuschopného stavu, který byl bezprostředně před pojistnou událostí, přičemž snížení ceny za opotřebení nahrazených dílů se neodečítá. Pojistné plnění u parciálních škod je v nových cenách, maximální hranicí plnění však je „časová cena“ pojištěného zařízení bezprostředně před pojistnou událostí.

V případě neopravitelné, tj. totální škody – jsou uhrazeny náklady na pořízení a instalaci nové věci stejného druhu a kvality. Pojistné plnění je maximálně ve výši „časové ceny“ stroje.


Mohlo by vás zajímat: Anketa: Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Hrozba, či příležitost?


Kdy je tedy vhodné sjednat strojní pojištění?

Vlastníte stroj, nebo více strojů, které jsou pro Vaši společnost důležité a současně jsou jakékoliv opravy na těchto zařízeních cenově velmi nákladné? Potom je strojní pojištění spíše nutností než možností.

Je dobré se o parametrech sjednání pojistné smlouvy poradit s odborníkem, který Vám vysvětlí všechny druhy připojištění a upozorní Vás na výluky a možnosti úpisu zvláštních smluvních ujednání, která jsou často zásadní při řešení pojistných událostí a rozhodují o tom, zda bude pojistná událost likvidní či nikoliv.

Rozsah pojištění u jednotlivých pojistitelů je upravený příslušnými pojistnými podmínkami a také smluvními ujednáními. Nabídky jednotlivých pojistitelů se liší a vždy je třeba řádně zjistit a zaznamenat potřeby klienta, než některou pojišťovnu a její pojistný produkt doporučíme.

Ing. Libor Horejš
ředitel pobočky České Budějovice společnosti OK GROUP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články