Pojištění za hranicemi jako možná alternativa


			Pojištění za hranicemi jako možná alternativa
11.9.2018 Spektrum

Pojistný trh se nachází v moderní době, kdy informační technologie umožňují naprogramovat a komplexně připravit pojistné produkty a prodávat je digitální formou. Aktuální zaměření pojistitelů v tuzemsku i v zahraničí na jednoduché, rychlé a elektronické sjednávání pojištění nemusí ideálně fungovat v tržních segmentech, kde individuální potřeby zájemců o pojištění půjde hůře zohlednit v digitálních obchodních modelech.

V okamžiku, kdy zjednodušený upisovací nástroj narazí na nestandardní parametry konkrétního pojišťovaného rizika, bude muset být po ruce odborně zdatný obchodník, např. pojišťovací makléř, který zprostředkuje upřesnění nebo doplnění informací pro upisovatele a který na druhou stranu srozumitelnou formou vysvětlí a okomentuje odbornou stránku produktu. Pracujeme na tom, abychom takový servis dokázali poskytnout i k moderním sjednávacím nástrojům, které pochází ze zemí EU.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Jak jsem taky tak trochu…


Našim cílem je poskytnout klientům co nejširší škálu možných řešení jejich pojistných zájmů, a proto ve stále větší míře spolupracujeme s anglickými makléři registrovanými v rámci Lloyd´s of London a coverholdery zaměřujícími se mj. na pojištění dotačních agentur, hudebních nástrojů, drůbeže, ultralehkých letadel a kluzáků. Maximálním možným způsobem chceme využívat příležitosti k získání alternativních řešení ze zahraničí. Udržujeme kontakt s více obchodními partnery, protože někteří z upisovatelů dávají přednost úzké produktové specializaci, jiní se snaží pokrýt široké spektrum individuálních pojistných příležitostí nebo poskytují zajištění pro velké korporátní obchody.

Například u pojištění koní jistě existují tuzemské možnosti, jak vyhovět potřebám a pojistným zájmům jejich majitelů. Je však užitečné vědět, že pojistných trh Lloyd´s prostřednictvím svého coverholdera dává možnost případným zájemcům pojistit v případě sportovního koně výdaje za hospitalizaci a chirurgické řešení koliky (včetně tříselné kýly) bez spoluúčasti a na vyšší limity, resp. pokrýt výdaje na rehabilitaci, ustájení na klinice, použití magnetické rezonance, rentgenu a aplikaci přípravku Tildren.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Odborná péče…


V rámci mezinárodního pojištění se ubíráme těmi obchodními cestami, kde na první pohled nemusí být patrný dostatečný růstový potenciál, resp. kde je na počátku potřeba vynaložit nadstandardní úsilí, než se kýžený výsledek dostaví. Přirozeně tedy nejde a možná do budoucna ani nepůjde o masově sjednávané typy pojištění. Jde nám o to se odlišit, být vnímáni jako rozdíloví hráči na trhu a vyhovět klientovi i v těch mnohdy okrajových záležitostech.

V současné době považujeme za inovativní řešení schopnost vytvářet pro naše klienty pojišťovací balíčky, které na českém trhu dosud nejsou příliš rozšířené, lokální upisovatelé s nimi nemají tolik zkušeností anebo právě nezapadají do jejich profitabilní strategie růstu. V zahraničním kontextu tedy jdeme cestou ne zrovna vyšlapanou, nasloucháme lidem, kteří stejně jako my vidí dílčí mezeru na trhu, a snažíme se vyjít vstříc zákazníkovi, abychom splnili jeho aktuální potřebu.


Mohlo by vás zajímat: Proč neinvestovat do kryptoměn?


Momentálně jde o pojištění pro profesionály působící v oblasti zábavního průmyslu, přičemž v jednom pojišťovacím balíčku se skrývá propojištěnost několika logicky navazujícími pojistnými produkty, které komplexně řeší potřebu klienta. Rozhodně se budeme snažit efektivně využít zkušenosti a obchodní kontakty z toho projektu v jiných odvětvích byznysu.

Podle našich zkušeností lze jako další příklad zmínit pojištění vlastníka nemovitosti pro případ právních vad u nabyté nemovitosti (tzv. Title Insurance). V České republice to sice není příliš rozšířený pojistný produkt, ale jistě se najdou zájemci, kteří vnímají jistou míru rizika z titulu nabytí nemovitosti a kterým bychom tedy mohli pomoci a poskytnout více informací.

Příležitostí, kde se OK GROUP a.s. bude snažit získat alternativní řešení v zahraničí, existuje přirozeně více. Míra těchto našich aktivit bude závislá na rozmanitosti potřeb zákazníků a zájmu tuzemských pojistitelů na ně aktivně reagovat. Podstatná je naše připravenost jít naproti výzvám spojeným s dnešní moderní dobou.

Ing. Karel Běhan
ředitel úseku mezinárodního pojištění a zajištění OK GROUP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články