Vývoj pojistných produktů


			Vývoj pojistných produktů

Nedílnou součástí práce úseku metodiky a produktového řízení v rámci celého uskupení OK HOLDING je spolupráce s řediteli poboček a obchodními zástupci. Na základě jejich podnětů tak reagujeme na potřeby klientů, týkající se zajištění krytí rizika.

Pro naše klienty se nám tak daří sjednat značkové produkty jak v oblasti retailového pojištění, tj. pojištění občanů (např. produkt OK BYDLENÍ, OK BYDLENÍ SPECIÁL, OK AUTO apod.), tak i v oblasti pojištění podnikatelů a průmyslu (např. speciální skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli, dále pak v rámci pojištění odpovědnosti obcí a měst možnost pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu na přirozených právech v důsledku úniku osobních dat z kyberprostoru, včetně pokut stanovených na základě nařízení EU 2016/679, tzv. GDPR nebo následného prováděcího předpisu).

Z výše uvedeného vyplývá, že poskytujeme našim klientům služby formou zajištění, rozšíření rizika u produktů, které je šité na míru, dle jejich potřeb. V návaznosti na nové legislativní nařízení zejména rozšiřováním krytí stávajících produktů ve spolupráci s pojistiteli.


Mohlo by vás zajímat: Evropské pojišťovnictví: Předběžné výsledky 2017


V poslední době se zájem našich klientů soustředí také na krytí následků kybernetických rizik, včetně GDPR. V ČR se zvyšuje každoročně procento kybernetických útoků, což může mít vliv na společnost nejen s ohledem na škody, které se stanou jí, ale také na škody a sankce, které vyplývají z nového nařízení GDPR.

Nejohroženějšími odvětvími jsou automobilový průmysl, finanční služby, zdravotnictví a průmyslová výroba. Více než polovina útoků je mířena na menší společnosti. Právě tyto společnosti mohou být poškozeny nejvíce. Náklady na obnovu dat nebo na nápravu reputace mohou být pro ně likvidační. To že se již kybernetické útoky včetně kybernetického vydírání skutečně dějí, můžeme potvrdit také z reakcí našich klientů. Ještě donedávna nejobávanějším rizikem pro klienty v návaznosti na GDPR byly pokuty, sankce stanovené dozorovým orgánem. V poslední době roste počet společností, které mají zájem o nabídku komplexního krytí rizik, tedy i o ochranu v případě škod vyplývajících z hackerského útoku, kybernetického vydírání, přerušení provozu či ztráty dat.

Toto nebezpečí si uvědomuje také Policie ČR, která chce výrazně zvýšit počet expertů na kybernetickou kriminalitu. Pojistitelé na tuto situaci rovněž reagují a přicházejí na trh s novými produkty, které dokáží řešit rizika a náklady vyplývající z kybernetické kriminality.


Mohlo by vás zajímat: Sněmovna schválila ochranu soukromí podle GDPR. Jaké jsou sankce?


 

Pokuty, sankce spojené s GDPR nebo vysoké ztráty po kybernetickém útoku začínají chápat i společnosti, které zásady bezpečnosti a ochrany svých systémů automaticky dodržují a předchází tak těmto rizikům. Paradoxně nejslabším článkem v dodržování kybernetické bezpečnosti je považován člověk. Jak řekl Kevin David Mitnick: ,,Můžete dát za technologie a služby klidně jmění, ale vaše data budou kvůli nedodržování zásad vždy v nebezpečí.“´

Je tedy důležité si připustit a vysvětlit klientům, jak velký dopad mají kybernetické útoky na jejich reálný život. Cílem našich klientů by mělo být zautomatizované pojištění pro případ kybernetických rizik a GDPR,  tak jako je tomu v pojištění rodinného domu nebo pojištění majetku podnikatele pro případ živelní události, hlavně rizika požáru.

Doba se posouvá a mění. Majetkem, který je nutné chránit, už nejsou jen movité a nemovité věci pro případ živelných událostí a odcizení, ale také data (tj. údaje, informace, dokumenty) uchovávané digitálně, které mohou být zneužity. Právě proto je tzv. pojištění kybernetických rizik, včetně GDPR tak důležité.

Ing. Dana Pluchová
ředitelka úseku metodiky a produktového řízení
OK HOLDING

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články