ABI odhaduje plnění z důvodu pandemie na 1,2 miliard £


			ABI odhaduje plnění z důvodu pandemie na 1,2 miliard £

Asociace britských pojistitelů (ABI) oznámila, že podle jejího aktuálního odhadu vyplatí v souvislosti s nemocí COVID-19 britští pojistitelé, resp. její členové, svým klientům pojistná plnění ve výši 1,2 mld. GBP (tj. cca 39,5 mld. Kč).  

Prvotní odhady ABI naznačují, že členové této asociace vyplatí na pojistných plněních klientům – podnikatelům a jednotlivcům – dotčeným pandemií 1,2 mld. GBP. Týká se to plnění z pojištění pro případ přerušení provozu, cestovního pojištění, svatebního pojištění a pojištění pro případ zrušení školního výletu či podobných akcí. Tento odhad tvoří část odpovědi ABI zaslané příslušnému výboru ministerstva financí, která má objasnit, jak pojistitelé podporují své klienty v této znepokojující a náročné době.


Mohlo by vás zajímat: Hromadné žaloby: Jaká je situace v Evropě a ČR?


ABI upozorňuje, že daný údaj je pracovním odhadem. Dílčí údaje byly agregovány, aby poskytly celkový obrázek tak, jak je to v dané fázi možné. Zveřejněný údaj nezahrnuje škody, jež řeší Lloyd’s a London Market. Teprve kdyby byly zakalkulovány i tyto škody, tak by bylo možno prezentovat celkový údaj za pojistný trh Spojeného království.

Nicméně částku 1,2 mld. GBP lze rozčlenit takto:

  • 900 mil. GBP se vztahuje na pojištění pro případ přerušení provozu,
  • rekordních 275 mil. GBP připadá na nároky ze storen krytých cestovním pojištěním,
  • 25 mil. GBP se týká plnění ze svatebního pojištění, pojištění pro případ zrušeného školního výletu a podobných událostí.

ABI zároveň připomíná, že kromě těchto odhadovaných pojistných plnění z titulu pandemie je nutno brát v úvahu ještě odhadovaná pojistná plnění ve výši 363 mil. GBP, která budou vyplacena klientům z titulu validních škod způsobených vichřicemi Ciara a Dennis v únoru 2020. ABI dále informuje, že většina britských podnikatelů si nesjednala takové pojištění, které by krylo COVID-19.  Přitom se očekává, že škody budou značně vysoké. Z odpovědi ABI příslušnému výboru ministerstva financí je účelné upozornit i na následující postupy pojistitelů:

  • britští pojistitelé vyvinuli v reakci na COVID-19 bezprecedentní aktivitu. Někteří pojistitelé zaznamenali zvýšení nárůstu hovorů na call centra o 200 %,
  • pojistitelé se dohodli na významných závazcích, pokud jde o pojištění budov a domácností, pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění, soukromé zdravotní pojištění a pojištění zvířat, aby poskytli klientům dodatečnou podporu. Tak například pojištění domácnosti bylo upraveno tak, aby pojistná ochrana zahrnovala i osoby pracující z domova a pojištění motorových vozidel bylo rozšířeno i na dobrovolníky vykonávající činnost pro NHS (National Health Service – Národní zdravotní služba). Pojistitelé provozující cestovní pojištění změnili pojistnou ochranu tak, aby byly zahrnuty i ty osoby, jež uvázly v zahraničí.

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Kouzlo jménem „byznys kejs“


ABI také zdůraznila, že:

  • jen malý počet podnikatelů si sjednal pojištění, z něhož by bylo možno uhradit validní škody způsobené CID-19. Tím pádem pojistitelé v zásadě neinkasovali pojistné a netvořili technické rezervy, které by jim umožňovaly vyplácet v dané oblasti pojistná plnění,
  • žádná země ve světě není schopna široce poskytovat pojištění pro případ pandemie. Důležitou otázkou do budoucna je, zda toto pojištění bude možno nabízet prostřednictvím pojišťovacího modelu. Vzhledem k masivním, systematickým dopadům zasahujícím obrovský počet podniků ve stejnou dobu je naprosto jasné, že je potřeba významné zapojení státu,
  • pojistitelé v této těžké době rozšiřují pojištění, ruší restrikce a podporují klienty napříč celou škálou pojistných produktů. Pouze 4 % pojistných produktů byla v březnu 2020 stažena a všichni členové ABI sdělili, že postupují při výplatách pojistného plnění pružně a podporují nebo radí klientům v maximální možné míře.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články